SFS 2020:271 Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

SFS2020-271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för

åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2018:1500) om stöd för
åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin ska införas en ny paragraf,
7 a §, och närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Stöd till säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för

vildsvinskött
7 a §
Stöd får lämnas för säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för
att öka konsumtionen av vildsvinskött. Stödet får endast lämnas i enlighet
med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 24 i förordning
(EU) nr 702/2014.

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:271

Publicerad
den

1 maj 2020