SFS 2020:278 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

SFS2020-278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om

försöksverksamhet med fjärrundervisning

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2015:481) om försöksverksamhet
med fjärrundervisning, som gäller till utgången av juni 20201, ska fortsätta
att gälla till och med den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2019:198.

SFS

2020:278

Publicerad
den

8 maj 2020