SFS 2020:282 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

SFS2020-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver att 4 b § förordningen (2003:766) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande
lydelse.

4 b §1 För handläggning av ärenden om bostadstillägg och äldreförsörj-
ningsstöd får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkrings-
databasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till en bank
eller en annan penninginrättning eller till en försäkringsinrättning som
administrerar avtalspensioner eller motsvarande ersättningar som följer av
kollektivavtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:480.

SFS

2020:282

Publicerad
den

8 maj 2020