SFS 2020:285 Förordning om ändring i brottsskadeförordningen (2014:327)

SFS2020-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i brottsskadeförordningen (2014:327)

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver att 3 § brottsskadeförordningen (2014:327) ska
upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:285

Publicerad
den

14 maj 2020