SFS 2020:296 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om

tillfälligt inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:127) om tillfälligt inrese-
förbud till Sverige, som gäller till och med den 15 maj 20201, ska fortsätta
att gälla till och med den 15 juni 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:240.

SFS

2020:296

Publicerad
den

15 maj 2020