SFS 2020:299 Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

SFS2020-299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning

inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:131) om utbildning inom
yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

8 §1 Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, en svensk
region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse

1. personalutbildning,
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare ska uppdraget avse
1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes

arbete åt uppdragsgivaren, eller

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.

Denna förordning träder i kraft 15 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1072.

SFS

2020:299

Publicerad
den

15 maj 2020