SFS 2020:311 Lag om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2020-311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.