SFS 2020:315 Förordning om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter

SFS2020-315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:SVIKGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:CXGSQT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GDTALL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1993:876) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>medicintekniska produkter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1993:876) om medicintek-<br/>niska produkter </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 10<b> </b>a<b> </b>� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�r-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ordningen (2017:933) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande <br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 a4 c ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b> F�ljande ska anges p� svenska: </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Den information som avses i artiklarna 18.1, 89.8 och avsnitt 23 i bilaga I</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">till f�rordning (EU) 2017/745 n�r en produkt tillhandah�lls anv�ndare eller <br/>patienter i Sverige, oavsett om produkten �r avsedd f�r yrkesm�ssig eller <br/>annan anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den information som avses i artikel 84.8 och avsnitt 20 i bilaga I till</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rordning (EU) 2017/746 n�r en produkt tillhandah�lls anv�ndare i Sverige, <br/>oavsett om produkten �r avsedd f�r yrkesm�ssig eller annan anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Sammanfattningen av en klinisk pr�vning enligt punkt 3.1.5 i kapitel II</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i bilaga XV till f�rordning (EU) 2017/745. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med undantag fr�n vad som s�gs i f�rsta stycket 1 f�r den information </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">som ska tillhandah�llas p� ett implantatkort enligt artikel 18.1 tredje stycket <br/>i f�rordning (EU) 2017/745 anges p� engelska eller svenska. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 b �</b> F�ljande ska anges p� svenska eller engelska: </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Den information och dokumentation som avses i artiklarna 10.14,</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11.3 d, 19.1 och 41 i f�rordning (EU) 2017/745. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den information och dokumentation som avses i artiklarna 10.13,</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11.3 d, 17.1 och 37 i f�rordning (EU) 2017/746. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Det intyg som ska utf�rdas enligt artikel 56 i f�rordning (EU) 2017/745</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och enligt artikel 51 i f�rordning (EU) 2017/746. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den dokumentation som avses i artikel 52.12 i f�rordning (EU) 2017/745 </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">och artikel 48.12 i f�rordning (EU) 2017/746 ska vara skriven p� svenska <br/>eller p� ett spr�k som godk�nts av det anm�lda organet. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 c � </b>L�kemedelsverket f�r i enskilda fall besluta om undantag fr�n kraven <br/>enligt 4 a och 4 b ��. Beslutet f�r f�renas med villkor. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2020:315</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">16 maj 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:315</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>10 a �</b>1 Av 30 � f�rordningen (2020:57) med instruktion f�r L�kemedels-<br/>verket framg�r att L�kemedelsverket �r myndighet med ansvar f�r anm�lda <br/>organ f�r medicintekniska produkter enligt f�rordning (EU) 2017/745 och <br/>f�rordning (EU) 2017/746. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Av 28 � f�rordningen med instruktion f�r L�kemedelsverket och 3 b � </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rordningen (2013:176) med instruktion f�r Inspektionen f�r v�rd och om-<br/>sorg framg�r i vilken utstr�ckning L�kemedelsverket och Inspektionen f�r <br/>v�rd och omsorg �r beh�riga myndigheter f�r medicintekniska produkter <br/>enligt f�rordning (EU) 2017/745 och f�rordning (EU) 2017/746. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r organ f�r bed�mning av</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">�verensst�mmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anm�ls <br/>enligt r�dets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tilln�rmning av <br/>medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter f�r im-<br/>plantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2007/47/EG och r�dets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medi-<br/>cintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv 2007/47/EG. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 maj 2020. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">1 Senaste lydelse 2020:58. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1993:876) om

medicintekniska produkter

Utf�rdad den 15 maj 2020

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1993:876) om medicintek-
niska produkter

dels att 10 a � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�r-

ordningen (2017:933) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande
lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 a4 c ��, av f�ljande lydelse.

4 a � F�ljande ska anges p� svenska:

1. Den information som avses i artiklarna 18.1, 89.8 och avsnitt 23 i bilaga I

till f�rordning (EU) 2017/745 n�r en produkt tillhandah�lls anv�ndare eller
patienter i Sverige, oavsett om produkten �r avsedd f�r yrkesm�ssig eller
annan anv�ndning.

2. Den information som avses i artikel 84.8 och avsnitt 20 i bilaga I till

f�rordning (EU) 2017/746 n�r en produkt tillhandah�lls anv�ndare i Sverige,
oavsett om produkten �r avsedd f�r yrkesm�ssig eller annan anv�ndning.

3. Sammanfattningen av en klinisk pr�vning enligt punkt 3.1.5 i kapitel II

i bilaga XV till f�rordning (EU) 2017/745.

Med undantag fr�n vad som s�gs i f�rsta stycket 1 f�r den information

som ska tillhandah�llas p� ett implantatkort enligt artikel 18.1 tredje stycket
i f�rordning (EU) 2017/745 anges p� engelska eller svenska.

4 b � F�ljande ska anges p� svenska eller engelska:

1. Den information och dokumentation som avses i artiklarna 10.14,

11.3 d, 19.1 och 41 i f�rordning (EU) 2017/745.

2. Den information och dokumentation som avses i artiklarna 10.13,

11.3 d, 17.1 och 37 i f�rordning (EU) 2017/746.

3. Det intyg som ska utf�rdas enligt artikel 56 i f�rordning (EU) 2017/745

och enligt artikel 51 i f�rordning (EU) 2017/746.

Den dokumentation som avses i artikel 52.12 i f�rordning (EU) 2017/745

och artikel 48.12 i f�rordning (EU) 2017/746 ska vara skriven p� svenska
eller p� ett spr�k som godk�nts av det anm�lda organet.

4 c � L�kemedelsverket f�r i enskilda fall besluta om undantag fr�n kraven
enligt 4 a och 4 b ��. Beslutet f�r f�renas med villkor.

SFS

2020:315

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

SFS

2020:315

2

10 a �1 Av 30 � f�rordningen (2020:57) med instruktion f�r L�kemedels-
verket framg�r att L�kemedelsverket �r myndighet med ansvar f�r anm�lda
organ f�r medicintekniska produkter enligt f�rordning (EU) 2017/745 och
f�rordning (EU) 2017/746.

Av 28 � f�rordningen med instruktion f�r L�kemedelsverket och 3 b �

f�rordningen (2013:176) med instruktion f�r Inspektionen f�r v�rd och om-
sorg framg�r i vilken utstr�ckning L�kemedelsverket och Inspektionen f�r
v�rd och omsorg �r beh�riga myndigheter f�r medicintekniska produkter
enligt f�rordning (EU) 2017/745 och f�rordning (EU) 2017/746.

2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r organ f�r bed�mning av

�verensst�mmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anm�ls
enligt r�dets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tilln�rmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter f�r im-
plantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv
2007/47/EG och r�dets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medi-
cintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2007/47/EG.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 maj 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:58.

;