SFS 2020:326 Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

SFS2020-326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 11 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska
ha följande lydelse.

11 §1 Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de person-
uppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sådana uppgifter som
avses i 2 kap. 1 § 1 a och b, 2, 3 a och c och 4 lagen (2019:1182) om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Direktåtkomsten för att
fullgöra uppgifterna i 2 kap. 1 § 2 lagen om Säkerhetspolisens behandling
av personuppgifter gäller enbart sådana brott som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b
samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1612.

SFS

2020:326

Publicerad
den

21 maj 2020