SFS 2020:329 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2020-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2013:1151

4 a § 2020:328.

SFS

2020:329

Publicerad
den

21 maj 2020