SFS 2020:331 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2020-331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårds-
ersättning1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:

330.

SFS

2020:331

Publicerad
den

21 maj 2020