SFS 2020:333 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2020-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2020:333

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

2

SFS

2020:333

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Universitets-
och
högskolerådet

Universitets- och
högskolerådets
författningssamling

UHRFS

Upphandlings-
myndigheten

Upphandlingsmyndighetens
författningssamling

UFS

Valmyndigheten Valmyndighetens

författningssamling

VALFS

2 Senaste lydelse 2019:306.