SFS 2020:360 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

SFS2020-360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i

lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610)
om inrikes vägtransport ska träda i kraft den 7 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:360

Publicerad
den

29 maj 2020