SFS 2020:361 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:1194) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

SFS2020-361.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2019:1194) om ändring i

lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till

konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid

internationell godsbefordran på väg

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2019:1194) om ändring i lagen (1969:12)
med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om
fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg ska träda i kraft den
7 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:361

Publicerad
den

29 maj 2020