SFS 2020:380 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-380.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:380

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:380

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

160. stöd enligt förordningen
(2020:337) om statsbidrag till
aktörer inom bildkonst, form och
konsthantverk

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

1 Senaste lydelse 2020:267.

background image

3

SFS

2020:380

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Statens jordbruksverk

6, 24, 106

Statens kulturråd

74, 160

Statens musikverk

134