SFS 2020:388 Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

SFS2020-388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:306) med vissa

bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 9 d § förordningen (1982:306) med vissa bestäm-
melser om utlämning för brott till Sverige 1 ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2012:568

9 d § 2017:148.

SFS

2020:388

Publicerad
den

30 maj 2020