SFS 2020:389 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2020-389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

om tillkännagivandet (2012:605) av överenskommelser

som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Beslutat den 28 maj 2020

Regeringen tillkännager att tillkännagivandet (2012:605) av överens-
kommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål ska utgå.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:389

Publicera

t

den

30 maj 2020