SFS 2020:391 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

SFS2020-391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser

som avses i förordningen (1982:306) med vissa

bestämmelser om utlämning för brott

Beslutat den 28 maj 2020

Regeringen tillkännager att tillkännagivandet (2001:718) av överens-
kommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser
om utlämning för brott ska utgå.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:391

Publicera

t

den

30 maj 2020