SFS 2020:393 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

SFS2020-393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för

nationella minoriteter

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2005:765) om statsbidrag för
nationella minoriteter ska ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om
ansökan om bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:393

Publicerad
den

30 maj 2020