SFS 2020:602 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.