SFS 2020:603 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2020-603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.