SFS 2020:606 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VPRCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FMPFMT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-<br/>gen (2009:400) ska inf�ras en ny paragraf, 23 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>23 kap. <br/>2 a �</b> Sekretess g�ller i gymnasieskolan och gymnasies�rskolan f�r uppgift <br/>om en enskilds personliga f�rh�llanden i �rende enligt 22 kap. 14 � skol-<br/>lagen (2010:800) om mottagande till utbildning d�r distansundervisning <br/>anv�nds, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne <br/>lider men om uppgiften r�js. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Sekretessen g�ller inte beslut i �rende. <br/>F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:606</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">26 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-
gen (2009:400) ska inf�ras en ny paragraf, 23 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.

23 kap.
2 a �
Sekretess g�ller i gymnasieskolan och gymnasies�rskolan f�r uppgift
om en enskilds personliga f�rh�llanden i �rende enligt 22 kap. 14 � skol-
lagen (2010:800) om mottagande till utbildning d�r distansundervisning
anv�nds, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne
lider men om uppgiften r�js.

Sekretessen g�ller inte beslut i �rende.
F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348.

SFS

2020:606

Publicerad
den

26 juni 2020

;