SFS 2020:607 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2020-607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:FQEQCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:FQEQCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2016:1367) om statsbidrag till </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>allm�nna samlingslokaler </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:1367) om statsbidrag <br/>till allm�nna samlingslokaler </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 20 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 20 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 12, 18 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>12 �</b> Investeringsbidrag enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3 f�r l�mnas med <br/>ett belopp som uppg�r till h�gst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Investeringsbidrag enligt 8 � f�rsta stycket 4 f�r l�mnas till hela kost-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">naden, dock h�gst med 300 000 kronor. En f�ruts�ttning �r att kostnaden f�r <br/>en s�dan anpassning inte ing�r i bidragsunderlaget f�r n�gon annan �tg�rd <br/>som det l�mnas bidrag f�r enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>18 �</b> Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 � f�rsta stycket 3 f�r betalas <br/>ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. �vriga verksam-<br/>hetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag f�r betalas ut med 75 procent <br/>av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en redovisning enligt 21 � har l�mnats ska Boverket besluta slutligt </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om bidragets storlek och om utbetalning. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>21 �</b> Den som har beviljats bidrag ska redovisa de �tg�rder som genom-<br/>f�rts och kostnaderna f�r �tg�rderna till Boverket senast vid den tidpunkt <br/>som verket beslutar. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har beviljats bidrag �r skyldig att l�mna uppgifter till Boverket </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket, om verket beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r statsbidrag som har beviljats</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER ERIKSSON </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2020:607</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">26 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allm�nna samlingslokaler

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:1367) om statsbidrag
till allm�nna samlingslokaler

dels att 20 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 20 � ska utg�,
dels att 12, 18 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse.

12 � Investeringsbidrag enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3 f�r l�mnas med
ett belopp som uppg�r till h�gst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 �.

Investeringsbidrag enligt 8 � f�rsta stycket 4 f�r l�mnas till hela kost-

naden, dock h�gst med 300 000 kronor. En f�ruts�ttning �r att kostnaden f�r
en s�dan anpassning inte ing�r i bidragsunderlaget f�r n�gon annan �tg�rd
som det l�mnas bidrag f�r enligt denna f�rordning.

18 � Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 � f�rsta stycket 3 f�r betalas
ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. �vriga verksam-
hetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag f�r betalas ut med 75 procent
av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

N�r en redovisning enligt 21 � har l�mnats ska Boverket besluta slutligt

om bidragets storlek och om utbetalning.

21 � Den som har beviljats bidrag ska redovisa de �tg�rder som genom-
f�rts och kostnaderna f�r �tg�rderna till Boverket senast vid den tidpunkt
som verket beslutar.

Den som har beviljats bidrag �r skyldig att l�mna uppgifter till Boverket

ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket, om verket beg�r det.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r statsbidrag som har beviljats

f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:607

Publicerad
den

26 juni 2020

;