SFS 2020:608 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2020-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MCJRSQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:REYVKG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FLLUZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i riksdagsordningen </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att till�ggsbest�mmelse 9.5.3 och <br/>bilagan (till�ggsbest�mmelse 7.5.1) till riksdagsordningen ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>9 kap. <br/></b>Till�ggsbest�mmelse <b>9.5.3</b>2<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Statens utgifter ska h�nf�ras till f�ljande utgiftsomr�den: 1 Rikets styrelse, <br/>2 Samh�llsekonomi och finansf�rvaltning, 3 Skatt, tull och exekution, <br/>4 R�ttsv�sendet, 5 Internationell samverkan, 6 F�rsvar och samh�llets kris-<br/>beredskap, 7 Internationellt bist�nd, 8 Migration, 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och <br/>social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsneds�tt-<br/>ning, 11 Ekonomisk trygghet vid �lderdom, 12 Ekonomisk trygghet f�r <br/>familjer och barn, 13 J�mst�lldhet och nyanl�nda invandrares etablering, <br/>14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studiest�d, 16 Utbildning och universi-<br/>tetsforskning, 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, 18 Samh�llsplane-<br/>ring, bostadsf�rs�rjning och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional <br/>utveckling, 20 Allm�n milj�- och naturv�rd, 21 Energi, 22 Kommuni-<br/>kationer, 23 Areella n�ringar, landsbygd och livsmedel, 24 N�ringsliv, <br/>25 Allm�nna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsr�ntor m.m. och 27 Av-<br/>giften till Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut i fr�ga om vilka �ndam�l och verksamheter som ska innefattas i ett </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">utgiftsomr�de fattas i samband med beslut med anledning av den <br/>ekonomiska v�rpropositionen. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2020. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">MORGAN JOHANSSON <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2019/20:100, bet. 2019/20:KU19, rskr. 2019/20:320. <br/>2 Senaste lydelse 2015:382. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2020:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>608 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2020:</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>608 </b></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>3<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">14. N�ringsutskottet ska bereda �renden om</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) allm�nna riktlinjer f�r n�ringspolitiken och d�rmed sammanh�ngande</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">forskningsfr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">b) industri och hantverk,<br/>c) handel,<br/>d) immaterialr�tt,<br/>e) energipolitik,<br/>f) regional utvecklingspolitik,<br/>g) statlig f�retagsamhet,<br/>h) pris- och konkurrensf�rh�llanden i n�ringslivet, samt<br/>i) anslag inom utgiftsomr�dena 19 Regional utveckling, 21 Energi och<br/>24 N�ringsliv.</p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2020:104. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i riksdagsordningen

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att till�ggsbest�mmelse 9.5.3 och
bilagan (till�ggsbest�mmelse 7.5.1) till riksdagsordningen ska ha f�ljande
lydelse.

9 kap.
Till�ggsbest�mmelse 9.5.32

Statens utgifter ska h�nf�ras till f�ljande utgiftsomr�den: 1 Rikets styrelse,
2 Samh�llsekonomi och finansf�rvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 R�ttsv�sendet, 5 Internationell samverkan, 6 F�rsvar och samh�llets kris-
beredskap, 7 Internationellt bist�nd, 8 Migration, 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsneds�tt-
ning, 11 Ekonomisk trygghet vid �lderdom, 12 Ekonomisk trygghet f�r
familjer och barn, 13 J�mst�lldhet och nyanl�nda invandrares etablering,
14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studiest�d, 16 Utbildning och universi-
tetsforskning, 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, 18 Samh�llsplane-
ring, bostadsf�rs�rjning och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional
utveckling, 20 Allm�n milj�- och naturv�rd, 21 Energi, 22 Kommuni-
kationer, 23 Areella n�ringar, landsbygd och livsmedel, 24 N�ringsliv,
25 Allm�nna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsr�ntor m.m. och 27 Av-
giften till Europeiska unionen.

Beslut i fr�ga om vilka �ndam�l och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsomr�de fattas i samband med beslut med anledning av den
ekonomiska v�rpropositionen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2020.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:100, bet. 2019/20:KU19, rskr. 2019/20:320.
2 Senaste lydelse 2015:382.

SFS 2020:

608

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS 2020:

608

Bilaga3

14. N�ringsutskottet ska bereda �renden om

a) allm�nna riktlinjer f�r n�ringspolitiken och d�rmed sammanh�ngande

forskningsfr�gor,

b) industri och hantverk,
c) handel,
d) immaterialr�tt,
e) energipolitik,
f) regional utvecklingspolitik,
g) statlig f�retagsamhet,
h) pris- och konkurrensf�rh�llanden i n�ringslivet, samt
i) anslag inom utgiftsomr�dena 19 Regional utveckling, 21 Energi och
24 N�ringsliv.

3 Senaste lydelse 2020:104.

;