SFS 2020:609 Förordning om ändring i förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

SFS2020-609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1303) om statsbidrag

för lärcentrum

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2017:1303) om statsbidrag för
lärcentrum ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lär-
centrum.

Med lärcentrum avses i denna förordning en verksamhet som organiseras

av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande
från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom
1. kommunal vuxenutbildning,
2. yrkeshögskola,
3. universitet och högskola, eller
4. andra utbildningsformer.
Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kom-

munerna.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:609

Publicerad
den

26 juni 2020