SFS 2020:609 Förordning om ändring i förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

SFS2020-609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:JXQNYQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JXQNYQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:1303) om statsbidrag </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r l�rcentrum </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2017:1303) om statsbidrag f�r <br/>l�rcentrum ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r l�r-<br/>centrum. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med l�rcentrum avses i denna f�rordning en verksamhet som organiseras </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">av en eller flera kommuner och d�r den studerande erbjuds st�d i sitt l�rande <br/>fr�n l�rare och annan personal samt ges m�jlighet att m�ta andra studerande. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">L�rcentrum kan vara tillg�ngliga f�r studier inom <br/>1. kommunal vuxenutbildning,<br/>2. yrkesh�gskola,<br/>3. universitet och h�gskola, eller<br/>4. andra utbildningsformer.<br/>Syftet med statsbidraget �r att stimulera utveckling av l�rcentrum i kom-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">munerna. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2020:609</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">26 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:1303) om statsbidrag

f�r l�rcentrum

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2017:1303) om statsbidrag f�r
l�rcentrum ska ha f�ljande lydelse.

1 � Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r l�r-
centrum.

Med l�rcentrum avses i denna f�rordning en verksamhet som organiseras

av en eller flera kommuner och d�r den studerande erbjuds st�d i sitt l�rande
fr�n l�rare och annan personal samt ges m�jlighet att m�ta andra studerande.

L�rcentrum kan vara tillg�ngliga f�r studier inom
1. kommunal vuxenutbildning,
2. yrkesh�gskola,
3. universitet och h�gskola, eller
4. andra utbildningsformer.
Syftet med statsbidraget �r att stimulera utveckling av l�rcentrum i kom-

munerna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:609

Publicerad
den

26 juni 2020

;