SFS 2020:610 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2020-610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:GAUORL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GAUORL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZVTXJZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:15px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2001:911) om avgifter f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pr�vning av �renden hos Finansinspektionen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2001:911) om avgifter <br/>f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2020:610</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:610</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>1<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">F�r avgiftens storlek g�ller de belopp som anges i 4 �, varvid f�ljande <br/>avgiftsklasser till�mpas: </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�rendeslag enligt f�ljande best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgiftsklass </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>F�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen beroende p� storlek </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(1 kap. 19 eller 19 b �) </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft26">G </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen f�r st�rre underst�ds-<br/>f�rening som inte �r tj�nstepensionskassa i samband med till-<br/>st�nd att driva f�rs�kringsr�relse (1 kap. 19 d � f�rsta stycket <br/>och 2 kap. 4 �) </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft26">L </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen f�r mindre underst�ds-<br/>f�rening som inte �r tj�nstepensionskassa i samband med till-<br/>st�nd att driva f�rs�kringsr�relse (1 kap. 19 d � andra stycket <br/>och 2 kap. 4 �) </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft26">I </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen beroende p� verksamhet <br/>(1 kap. 20 �) </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft26">G </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">1 Senaste lydelse 2020:483. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2001:911) om avgifter f�r

pr�vning av �renden hos Finansinspektionen

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2001:911) om avgifter
f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2020:610

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:610

Bilaga1

F�r avgiftens storlek g�ller de belopp som anges i 4 �, varvid f�ljande
avgiftsklasser till�mpas:

�rendeslag enligt f�ljande best�mmelser i

Avgiftsklass

F�rs�kringsr�relselagen (2010:2043)

Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen beroende p� storlek

(1 kap. 19 eller 19 b �)

G

Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen f�r st�rre underst�ds-
f�rening som inte �r tj�nstepensionskassa i samband med till-
st�nd att driva f�rs�kringsr�relse (1 kap. 19 d � f�rsta stycket
och 2 kap. 4 �)

L

Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen f�r mindre underst�ds-
f�rening som inte �r tj�nstepensionskassa i samband med till-
st�nd att driva f�rs�kringsr�relse (1 kap. 19 d � andra stycket
och 2 kap. 4 �)

I

Undantag fr�n f�rs�kringsr�relselagen beroende p� verksamhet
(1 kap. 20 �)

G

1 Senaste lydelse 2020:483.

;