SFS 2020:610 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2020-610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2020:610

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:610

Bilaga1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek

(1 kap. 19 eller 19 b §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen för större understöds-
förening som inte är tjänstepensionskassa i samband med till-
stånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § första stycket
och 2 kap. 4 §)

L

Undantag från försäkringsrörelselagen för mindre understöds-
förening som inte är tjänstepensionskassa i samband med till-
stånd att driva försäkringsrörelse (1 kap. 19 d § andra stycket
och 2 kap. 4 §)

I

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

1 Senaste lydelse 2020:483.