SFS 2020:611 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.