SFS 2020:613 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2020-613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:OTTRKQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:OTTRKQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:15px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BZQALQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:XGIZIY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:HKJSYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft49{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft411{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:RLQQOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om aktiebolagslagen (2005:551) </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 5 kap. 15 �, 7 kap. 28 �, 8 kap. 36 och 37 ��, 13 kap. 28 och 42 ��, </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">14 kap. 44 och 49 ��, 15 kap. 27 och 44 ��, 16 a kap. 4 � och 31 kap. 2 � <br/>ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 7 kap. 6971 ��, 16 kap. 5 a � </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">och 27 kap. 6 a �, och n�rmast f�re 7 kap. 69 och 71 �� och 27 kap. 6 a � <br/>nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 kap. <br/>15 �</b> Om den som �ger f�rvaltarregistrerade aktier vill delta i en bolags-<br/>st�mma, ska han eller hon p� beg�ran av f�rvaltaren tillf�lligt f�ras in i <br/>aktieboken. Efter den sista av de tidpunkter som avses i 7 kap. 28 � tredje <br/>stycket ska aktie�garen strykas fr�n aktieboken. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>7 kap. <br/>28 �</b>3 Vid bolagsst�mman ska inneh�llet i aktieboken h�llas tillg�ngligt f�r <br/>aktie�garna enligt andra eller tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I bolag som inte �r avst�mningsbolag ska hela aktieboken h�llas till-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">g�nglig. Om aktieboken f�rs med automatiserad behandling, ska en utskrift <br/>eller annan framst�llning av hela aktieboken h�llas tillg�nglig. Framst�ll-<br/>ningen ska avse f�rh�llandena p� dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I avst�mningsbolag ska en utskrift eller annan framst�llning av hela aktie-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">boken h�llas tillg�nglig. Framst�llningen ska g�lla f�rh�llandena sex bank-<br/>dagar f�re bolagsst�mman, och beakta r�str�ttsregistreringar enligt 5 kap. <br/>15 � som har gjorts senast fyra bankdagar f�re st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>Bekr�ftelser i vissa publika aktiebolag <br/></i><b>69 �</b> Ett publikt aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-<br/>lerad marknad ska bekr�fta elektroniskt att en elektronisk r�st har tagits <br/>emot. </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>70 �</b> Efter en bolagsst�mma ska ett publikt aktiebolag vars aktier �r upp-<br/>tagna till handel p� en reglerad marknad p� beg�ran av en aktie�gare </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av <br/>vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv (EU) 2017/828. <br/>3 Senaste lydelse 2010:1516. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:613</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:613</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">bekr�fta att aktie�garens r�st har r�knats och registrerats i en omr�stning. <br/>Om ingen aktie�gare har beg�rt att omr�stningens utfall ska redovisas enligt <br/>68 � andra stycket, eller beslutet har fattats utan omr�stning, ska bolaget i <br/>st�llet bekr�fta att aktie�garen har f�rts in i r�stl�ngden. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">En s�dan beg�ran som avses i f�rsta stycket f�rsta meningen ska ha </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">kommit in till bolaget senast fyra veckor fr�n det att st�mman avslutades. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><i>Ytterligare best�mmelser i kommissionens genomf�randef�rordning <br/></i><b>71 �</b> F�r aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad <br/>marknad finns ytterligare best�mmelser om information som ska �verf�ras <br/>till aktie�garna i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2018/1212 <br/>av den 3 september 2018 om fastst�llande av minimikrav f�r genomf�randet <br/>av best�mmelserna i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG <br/>vad g�ller identifiering av aktie�gare, �verf�ring av information och under-<br/>l�ttande av ut�vandet av aktie�garr�ttigheter. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>8 kap. <br/>36 �</b> Den verkst�llande direkt�ren f�r alltid f�retr�da bolaget och teckna <br/>dess firma n�r det g�ller uppgifter som han eller hon f�r sk�ta enligt 29 �. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>37 �</b>4 Styrelsen f�r bemyndiga en styrelseledamot, den verkst�llande <br/>direkt�ren eller n�gon annan att f�retr�da bolaget och teckna dess firma <br/>(<i>s�rskild firmatecknare</i>). </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Minst en av de s�rskilda firmatecknarna ska vara bosatt inom Europeiska </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ekonomiska samarbetsomr�det. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Bolags-<br/>verket i ett enskilt fall besluta om undantag fr�n bos�ttningskravet. I �vrigt <br/>ska best�mmelserna i 31 och 34 �� till�mpas p� en firmatecknare som inte <br/>�r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Styrelsen f�r n�r som helst �terkalla ett bemyndigande som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I bolagsordningen f�r det f�reskrivas att styrelsen inte f�r l�mna ett s�dant </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">bemyndigande som avses i f�rsta stycket eller att ett s�dant bemyndigande <br/>f�r l�mnas endast p� vissa villkor. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>13 kap. <br/>28 �</b> Ett beslut om nyemission av aktier f�r registreras endast om </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. summan av de belopp som enligt 4 � tredje stycket f�rsta meningen</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">l�gst ska betalas f�r tecknade och tilldelade aktier uppg�r till det belopp eller <br/>l�gsta belopp som bolagets aktiekapital ska �kas med genom emissionen, </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade och</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tilldelade aktier, </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 21 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket n�r det g�ller betalning i pengar, och </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. ett yttrande enligt 23 � visas upp n�r det g�ller apportegendom som</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">anges i emissionsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">En del av en emission f�r registreras, om f�rsta stycket 1 och 2 inte hindrar </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">det. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 42 �. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2014:539. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2020:613</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>42 �</b>5 I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att ett beslut om nyemission av <br/>aktier �ven f�r registreras om det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i <br/>28 � f�rsta stycket 3 visas upp ett yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara <br/>undertecknat av en auktoriserad eller godk�nd revisor eller ett registrerat <br/>revisionsbolag. Av yttrandet ska det framg� att full och godtagbar betalning <br/>har l�mnats f�r samtliga tecknade och tilldelade aktier. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>14 kap. <br/>44 �</b> En aktieteckning som har skett med utnyttjande av optionsr�tt f�r re-<br/>gistreras endast om </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">1. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r de nya aktierna, och<br/>2. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 39 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 49 �. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>49 �</b> I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att aktieteckning �ven f�r re-<br/>gistreras om det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i 44 � f�rsta stycket <br/>2 visas upp ett yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av <br/>en auktoriserad eller godk�nd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av <br/>yttrandet ska det framg� att full och godtagbar betalning har l�mnats f�r <br/>samtliga tecknade och tilldelade aktier. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>15 kap. <br/>27 �</b> Ett beslut om emission av konvertibler f�r registreras endast om </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">1. det sammanlagda beloppet som ska betalas f�r tecknade och tilldelade</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">konvertibler uppg�r till minst det belopp som har best�mts f�r emissionen, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">2. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade och till-</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">delade konvertibler, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">3. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 22 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">stycket n�r det g�ller betalning i pengar, och </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">4. ett yttrande enligt 24 � visas upp n�r det g�ller apportegendom som</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">En del av en emission f�r registreras, om f�rsta stycket 1 och 2 inte hindrar </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">det. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 44 �. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>44 �</b> I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att registrering �ven f�r ske om <br/>det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i 27 � f�rsta stycket 3 visas upp ett <br/>yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av en auktoriserad <br/>eller godk�nd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska <br/>det framg� att full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade <br/>och tilldelade konvertibler. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>16 kap. <br/>5 a �</b> Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller inte en �verl�telse vars v�rde <br/>motsvarar mindre �n en procent av koncernens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">5 Senaste lydelse 2009:37. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>2020:613</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>16 a kap. <br/>4 �</b>6 Kapitlet g�ller inte beslut om </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49">1. arvode till styrelseledam�ter enligt 8 kap. 23 a �,<br/>2. ers�ttning till ledande befattningshavare enligt riktlinjer som avses i</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">8 kap. 51 �, </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49">3. l�n enligt 11 kap.,<br/>4. emissioner enligt 1215 kap. samt emissioner och �verl�telser enligt</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">16 kap., </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49">5. vinstutdelning enligt 18 kap.,<br/>6. f�rv�rv eller �verl�telse av egna aktier enligt 19 kap.,<br/>7. minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap.,<br/>8. l�n enligt 21 kap.,<br/>9. fusion enligt 23 kap., eller<br/>10. delning enligt 24 kap.<br/>Kapitlet g�ller inte heller beslut med st�d av lagen (2015:1016) om reso-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">lution. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>27 kap. <br/>Avregistrering av en felaktig postadress eller e-postadress <br/>6 a �</b> Om det framg�r att en uppgift i aktiebolagsregistret om bolagets <br/>postadress eller e-postadress �r felaktig, ska Bolagsverket f�rel�gga en <br/>st�llf�retr�dare f�r bolaget att anm�la en ny adress. Om f�rel�ggandet inte <br/>f�ljs, ska verket stryka den felaktiga adressen ur registret. Om bolaget saknar <br/>st�llf�retr�dare, f�r Bolagsverket stryka den felaktiga adressen utan n�got <br/>f�reg�ende f�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>31 kap. <br/>2 �</b>7 F�ljande beslut av Bolagsverket f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol: </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">1. beslut i �renden enligt 7 kap. 17 �, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 � eller</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">10 kap. 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">2. beslut i tillst�nds�renden enligt 8 kap. 9 �, 30 � eller 37 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">9 kap. 15 �, 20 kap. 23 �, 23 kap. 20 eller 33 � eller 24 kap. 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">3. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 � eller 24 kap. 29 � att f�rklara att</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">fr�gan om fusion eller delning har fallit, </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49">4. beslut att v�gra utf�rda ett intyg enligt 23 kap. 46 �,<br/>5. beslut enligt 27 kap. 2 � att skriva av en anm�lan om registrering eller</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">v�gra registrering i andra fall �n det som anges i andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">6. beslut enligt 27 kap. 6 � eller 6 a � att avregistrera en f�retr�dare, en</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">postadress eller en e-postadress, </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49">7. beslut i �renden enligt 28 kap. 5 � andra stycket,<br/>8. beslut att f�rel�gga eller d�ma ut vite enligt 30 kap. 3 �.<br/>Ett beslut av Bolagsverket att v�gra registrering av ett f�retagsnamn enligt</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">27 kap. 2 � �verklagas till Patent- och marknadsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Ett �verklagande ska ges in till Bolagsverket inom tv� m�nader fr�n dagen </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Denna lag tr�der i kraft den 3 september 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">6 Senaste lydelse 2019:288. <br/>7 Senaste lydelse 2018:1682. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>2020:613</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft52">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft53">Torbj�rn Malm <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om aktiebolagslagen (2005:551)

dels att 5 kap. 15 �, 7 kap. 28 �, 8 kap. 36 och 37 ��, 13 kap. 28 och 42 ��,

14 kap. 44 och 49 ��, 15 kap. 27 och 44 ��, 16 a kap. 4 � och 31 kap. 2 �
ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 7 kap. 6971 ��, 16 kap. 5 a �

och 27 kap. 6 a �, och n�rmast f�re 7 kap. 69 och 71 �� och 27 kap. 6 a �
nya rubriker av f�ljande lydelse.

5 kap.
15 �
Om den som �ger f�rvaltarregistrerade aktier vill delta i en bolags-
st�mma, ska han eller hon p� beg�ran av f�rvaltaren tillf�lligt f�ras in i
aktieboken. Efter den sista av de tidpunkter som avses i 7 kap. 28 � tredje
stycket ska aktie�garen strykas fr�n aktieboken.

7 kap.
28 �
3 Vid bolagsst�mman ska inneh�llet i aktieboken h�llas tillg�ngligt f�r
aktie�garna enligt andra eller tredje stycket.

I bolag som inte �r avst�mningsbolag ska hela aktieboken h�llas till-

g�nglig. Om aktieboken f�rs med automatiserad behandling, ska en utskrift
eller annan framst�llning av hela aktieboken h�llas tillg�nglig. Framst�ll-
ningen ska avse f�rh�llandena p� dagen f�r st�mman.

I avst�mningsbolag ska en utskrift eller annan framst�llning av hela aktie-

boken h�llas tillg�nglig. Framst�llningen ska g�lla f�rh�llandena sex bank-
dagar f�re bolagsst�mman, och beakta r�str�ttsregistreringar enligt 5 kap.
15 � som har gjorts senast fyra bankdagar f�re st�mman.

Bekr�ftelser i vissa publika aktiebolag
69 � Ett publikt aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-
lerad marknad ska bekr�fta elektroniskt att en elektronisk r�st har tagits
emot.

70 � Efter en bolagsst�mma ska ett publikt aktiebolag vars aktier �r upp-
tagna till handel p� en reglerad marknad p� beg�ran av en aktie�gare

1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av
vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
r�dets direktiv (EU) 2017/828.
3 Senaste lydelse 2010:1516.

SFS

2020:613

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

SFS

2020:613

2

bekr�fta att aktie�garens r�st har r�knats och registrerats i en omr�stning.
Om ingen aktie�gare har beg�rt att omr�stningens utfall ska redovisas enligt
68 � andra stycket, eller beslutet har fattats utan omr�stning, ska bolaget i
st�llet bekr�fta att aktie�garen har f�rts in i r�stl�ngden.

En s�dan beg�ran som avses i f�rsta stycket f�rsta meningen ska ha

kommit in till bolaget senast fyra veckor fr�n det att st�mman avslutades.

Ytterligare best�mmelser i kommissionens genomf�randef�rordning
71 � F�r aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad
marknad finns ytterligare best�mmelser om information som ska �verf�ras
till aktie�garna i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2018/1212
av den 3 september 2018 om fastst�llande av minimikrav f�r genomf�randet
av best�mmelserna i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG
vad g�ller identifiering av aktie�gare, �verf�ring av information och under-
l�ttande av ut�vandet av aktie�garr�ttigheter.

8 kap.
36 �
Den verkst�llande direkt�ren f�r alltid f�retr�da bolaget och teckna
dess firma n�r det g�ller uppgifter som han eller hon f�r sk�ta enligt 29 �.

37 �4 Styrelsen f�r bemyndiga en styrelseledamot, den verkst�llande
direkt�ren eller n�gon annan att f�retr�da bolaget och teckna dess firma
(s�rskild firmatecknare).

Minst en av de s�rskilda firmatecknarna ska vara bosatt inom Europeiska

ekonomiska samarbetsomr�det. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Bolags-
verket i ett enskilt fall besluta om undantag fr�n bos�ttningskravet. I �vrigt
ska best�mmelserna i 31 och 34 �� till�mpas p� en firmatecknare som inte
�r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.

Styrelsen f�r n�r som helst �terkalla ett bemyndigande som avses i f�rsta

stycket.

I bolagsordningen f�r det f�reskrivas att styrelsen inte f�r l�mna ett s�dant

bemyndigande som avses i f�rsta stycket eller att ett s�dant bemyndigande
f�r l�mnas endast p� vissa villkor.

13 kap.
28 �
Ett beslut om nyemission av aktier f�r registreras endast om

1. summan av de belopp som enligt 4 � tredje stycket f�rsta meningen

l�gst ska betalas f�r tecknade och tilldelade aktier uppg�r till det belopp eller
l�gsta belopp som bolagets aktiekapital ska �kas med genom emissionen,

2. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade och

tilldelade aktier,

3. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 21 � f�rsta

stycket n�r det g�ller betalning i pengar, och

4. ett yttrande enligt 23 � visas upp n�r det g�ller apportegendom som

anges i emissionsbeslutet.

En del av en emission f�r registreras, om f�rsta stycket 1 och 2 inte hindrar

det.

I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 42 �.

4 Senaste lydelse 2014:539.

background image

SFS

2020:613

3

42 �5 I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att ett beslut om nyemission av
aktier �ven f�r registreras om det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i
28 � f�rsta stycket 3 visas upp ett yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara
undertecknat av en auktoriserad eller godk�nd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Av yttrandet ska det framg� att full och godtagbar betalning
har l�mnats f�r samtliga tecknade och tilldelade aktier.

14 kap.
44 �
En aktieteckning som har skett med utnyttjande av optionsr�tt f�r re-
gistreras endast om

1. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r de nya aktierna, och
2. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 39 � f�rsta

stycket.

I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 49 �.

49 � I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att aktieteckning �ven f�r re-
gistreras om det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i 44 � f�rsta stycket
2 visas upp ett yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av
en auktoriserad eller godk�nd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av
yttrandet ska det framg� att full och godtagbar betalning har l�mnats f�r
samtliga tecknade och tilldelade aktier.

15 kap.
27 �
Ett beslut om emission av konvertibler f�r registreras endast om

1. det sammanlagda beloppet som ska betalas f�r tecknade och tilldelade

konvertibler uppg�r till minst det belopp som har best�mts f�r emissionen,

2. full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade och till-

delade konvertibler,

3. ett intyg visas upp fr�n ett s�dant kreditinstitut som avses i 22 � f�rsta

stycket n�r det g�ller betalning i pengar, och

4. ett yttrande enligt 24 � visas upp n�r det g�ller apportegendom som

anges i beslutet.

En del av en emission f�r registreras, om f�rsta stycket 1 och 2 inte hindrar

det.

I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 44 �.

44 � I fr�ga om publika aktiebolag g�ller att registrering �ven f�r ske om
det i st�llet f�r ett s�dant intyg som avses i 27 � f�rsta stycket 3 visas upp ett
yttrande fr�n en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av en auktoriserad
eller godk�nd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska
det framg� att full och godtagbar betalning har l�mnats f�r samtliga tecknade
och tilldelade konvertibler.

16 kap.
5 a �
Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller inte en �verl�telse vars v�rde
motsvarar mindre �n en procent av koncernens v�rde.

5 Senaste lydelse 2009:37.

background image

SFS

2020:613

4

16 a kap.
4 �
6 Kapitlet g�ller inte beslut om

1. arvode till styrelseledam�ter enligt 8 kap. 23 a �,
2. ers�ttning till ledande befattningshavare enligt riktlinjer som avses i

8 kap. 51 �,

3. l�n enligt 11 kap.,
4. emissioner enligt 1215 kap. samt emissioner och �verl�telser enligt

16 kap.,

5. vinstutdelning enligt 18 kap.,
6. f�rv�rv eller �verl�telse av egna aktier enligt 19 kap.,
7. minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap.,
8. l�n enligt 21 kap.,
9. fusion enligt 23 kap., eller
10. delning enligt 24 kap.
Kapitlet g�ller inte heller beslut med st�d av lagen (2015:1016) om reso-

lution.

27 kap.
Avregistrering av en felaktig postadress eller e-postadress
6 a �
Om det framg�r att en uppgift i aktiebolagsregistret om bolagets
postadress eller e-postadress �r felaktig, ska Bolagsverket f�rel�gga en
st�llf�retr�dare f�r bolaget att anm�la en ny adress. Om f�rel�ggandet inte
f�ljs, ska verket stryka den felaktiga adressen ur registret. Om bolaget saknar
st�llf�retr�dare, f�r Bolagsverket stryka den felaktiga adressen utan n�got
f�reg�ende f�rel�ggande.

31 kap.
2 �
7 F�ljande beslut av Bolagsverket f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-
ningsdomstol:

1. beslut i �renden enligt 7 kap. 17 �, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 � eller

10 kap. 22 �,

2. beslut i tillst�nds�renden enligt 8 kap. 9 �, 30 � eller 37 � andra stycket,

9 kap. 15 �, 20 kap. 23 �, 23 kap. 20 eller 33 � eller 24 kap. 22 �,

3. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 � eller 24 kap. 29 � att f�rklara att

fr�gan om fusion eller delning har fallit,

4. beslut att v�gra utf�rda ett intyg enligt 23 kap. 46 �,
5. beslut enligt 27 kap. 2 � att skriva av en anm�lan om registrering eller

v�gra registrering i andra fall �n det som anges i andra stycket,

6. beslut enligt 27 kap. 6 � eller 6 a � att avregistrera en f�retr�dare, en

postadress eller en e-postadress,

7. beslut i �renden enligt 28 kap. 5 � andra stycket,
8. beslut att f�rel�gga eller d�ma ut vite enligt 30 kap. 3 �.
Ett beslut av Bolagsverket att v�gra registrering av ett f�retagsnamn enligt

27 kap. 2 � �verklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Ett �verklagande ska ges in till Bolagsverket inom tv� m�nader fr�n dagen

f�r beslutet.

Denna lag tr�der i kraft den 3 september 2020.

6 Senaste lydelse 2019:288.
7 Senaste lydelse 2018:1682.

background image

SFS

2020:613

5

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;