SFS 2020:613 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2020-613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.