SFS 2020:615 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2020-615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:OYLYDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OYLYDQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CXVZEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:UIMYXZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:GWIDQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:PFCNKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:16px;font-family:EEPZMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:SSDRUY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;line-height:26px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:1462) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>producentansvar f�r f�rpackningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2018:1462) om produ-<br/>centansvar f�r f�rpackningar </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 11 och 20 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 14, 10, 14, 1519, 2125, 37, 39, 49, 6165, 68, 70, 71, 73, 74, </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">77 och 79 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 13 a, 25 a, 69 a, 74 a och </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">74 b ��, och n�rmast f�re 16, 74 a och 74 b �� nya rubriker av f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> Syftet med denna f�rordning �r att </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. minska m�ngden f�rpackningsavfall genom att f�rpackningar<br/>a) framst�lls p� ett s�dant s�tt att deras volym och vikt begr�nsas till den</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">niv� som kr�vs f�r att uppr�tth�lla en god s�kerhets- och hygienniv�, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">b) endast anv�nds n�r det �r n�dv�ndigt, och<br/>c) �teranv�nds,<br/>2. begr�nsa skadligheten f�r milj�n av material och �mnen i f�rpack-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. producenterna ska tillhandah�lla eller ansluta sig till ett insamlings-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">system som tar operativt och finansiellt ansvar f�r att samla in och behandla <br/>f�rpackningsavfall, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�rpackningsavfall ska tas om hand p� ett h�lso- och milj�m�ssigt</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">godtagbart s�tt, och </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. n� material�tervinningsm�len i 1725 ��.</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 15 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 42 �,<br/> 15 kap. 13 � milj�balken i fr�ga om 3741, 63, 72 och 73 ��,<br/> 15 kap. 15 � milj�balken i fr�ga om 4253, 58, 59, 61, 64, 65, 69 a, 71,</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">75 och 76 ��, </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 15 kap. 18 � milj�balken i fr�ga om 67 �,<br/> 15 kap. 31 � milj�balken i fr�ga om 62 och 74 b �� och 79 � 13,<br/> 15 kap. 39 � milj�balken i fr�ga om 66 � och 68 � 1 a och 2,<br/> 15 kap. 40 � milj�balken i fr�ga om 68 � 1 b,<br/> 15 kap. 45 � milj�balken i fr�ga om 70 �,<br/> 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 74 a � och 79 � 4, och</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om f�rpack-</p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">ningar och f�rpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2018/852. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20"> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 �</b> Best�mmelser om att kommunen ska ansvara f�r att transportera och <br/>behandla avfall finns i 15 kap. 20 � milj�balken. Detta ansvar inskr�nks av <br/>denna f�rordning endast i fr�ga om avfall som l�mnas till n�gon som med <br/>st�d av denna f�rordning f�r samla in avfallet. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 �</b> Best�mmelser om skyldighet att sortera ut f�rpackningsavfall fr�n <br/>annat avfall och var man ska l�mna f�rpackningsavfallet finns i 3 kap. 4 � <br/>avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b> I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>insamlingssystem</i>: yrkesm�ssig insamling av f�rpackningsavfall, <br/><i>sl�ppa ut en f�rpackning p� den svenska marknaden</i>: att f�r f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i Sverige g�ra en f�rpackning tillg�nglig f�r n�gon annan<i>,</i> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>�teranv�ndbar f�rpackning</i>: f�rpackning som har utformats, konstruerats </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">och sl�ppts ut p� marknaden f�r att under sin livscykel �teranv�ndas flera <br/>g�nger genom att �terfyllas eller �teranv�ndas f�r samma �ndam�l som den <br/>utformades f�r, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>rotation</i>:<i> </i>den resa som en �teranv�ndbar f�rpackning g�r fr�n det att den </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">sl�pps ut p� marknaden tillsammans med den vara som den �r avsedd att <br/>inneh�lla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den l�mnas till ett <br/>system f�r �teranv�ndning av f�rpackningar i syfte att p� nytt sl�ppas ut p� <br/>marknaden tillsammans med en vara som den �r avsedd f�r, och </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>system f�r �teranv�ndning av f�rpackningar</i>: organisatoriska, tekniska </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">eller finansiella arrangemang som s�kerst�ller att �teranv�ndbara f�rpack-<br/>ningar g�r flera rotationer. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>13 a �</b> Med<i> direktiv 94/62/EG </i>avses i denna f�rordning Europaparlament-<br/>ets och r�dets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om f�rpackningar <br/>och f�rpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv (EU) 2018/852. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>14 �</b> Ord och uttryck i denna f�rordning har i �vrigt samma betydelse som <br/>i 15 kap. milj�balken och avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b> Denna f�rordning ska </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. inte till�mpas p� v�g-, j�rnv�gs-, fartygs- eller flygfraktcontainrar,<br/>2. i fr�ga om 1 � 3 och 4262, 6469, 71, 75 och 76 �� inte till�mpas p�</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">s�dana flaskor eller burkar som omfattas av f�rordningen (2005:220) om <br/>retursystem f�r plastflaskor och metallburkar, och </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. i fr�ga om 4269, 75 och 76 �� inte till�mpas p� f�rpackningar som p�</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">grund av sitt tidigare eller resterande inneh�ll utg�r farligt avfall enligt av-<br/>fallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>M�l f�r material�tervinning <br/>16 �</b> M�l f�r material�tervinning anges i 1725 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ber�kning av om m�len uppn�s ska ske i enlighet med artikel 6a i direktiv </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">94/62/EG. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>17 �</b> I fr�ga om allt f�rpackningsavfall �r m�let att material�tervinnings-<br/>graden ska vara minst 65 procent till och med �r 2029 och d�refter minst <br/>70 procent. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>18 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av papp, papper, kartong och wellpapp <br/>�r m�let att material�tervinningsgraden ska vara minst 85 procent. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av plast �r m�let att material�tervin-<br/>ningsgraden ska vara </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. minst 90 procent f�r f�rpackningsavfall av plast som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metallburkar, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. minst 50 procent till och med �r 2029 och d�refter minst 55 procent.</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>21 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av glas �r m�let att material�ter-<br/>vinningsgraden ska vara minst 90 procent. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>22 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av j�rn �r m�let att material�tervin-<br/>ningsgraden ska vara minst 70 procent till och med �r 2029 och d�refter <br/>minst 80 procent. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>23 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av aluminium �r m�let att material�ter-<br/>vinningsgraden ska vara </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. minst 90 procent f�r f�rpackningsavfall av aluminium som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metallburkar, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. minst 50 procent till och med �r 2029 och d�refter minst 60 procent.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>24 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av tr� �r m�let att material�tervinnings-<br/>graden ska vara </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">1. minst 15 procent till och med �r 2024,<br/>2. minst 25 procent fr�n och med �r 2025 till och med �r 2029, och<br/>3. minst 30 procent fr�n och med �r 2030.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>25 �</b> I fr�ga om f�rpackningsavfall av andra material �n de som anges i <br/>1824 �� �r m�let att material�tervinningsgraden ska vara minst 15 procent. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>25 a �</b> Om Naturv�rdsverket bed�mer att det finns risk f�r att m�len i 17<br/>25 �� inte uppn�s i tid ska myndigheten f�resl� �ndam�lsenliga �tg�rder till <br/>regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>37 �</b> En producent ska se till att f�rpackningarna </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. har en volym och vikt som begr�nsas till det minimum som kr�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">att uppr�tth�lla en god s�kerhets- och hygienniv�, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">2. kan �teranv�ndas eller �tervinnas, och<br/>3. �r framst�llda s� att utsl�ppen av skadliga �mnen minimeras och in-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">verkan i �vrigt p� milj�n begr�nsas n�r f�rpackningsavfallet behandlas eller <br/>restprodukter fr�n hanteringen av f�rpackningsavfallet bortskaffas. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>39 �</b> En f�rpackning ska anses kunna �tervinnas enligt 37 � 2 genom </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. material�tervinning, om f�rpackningen �r framst�lld p� ett s�dant s�tt</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">att det �r m�jligt att utnyttja en viss viktprocent av f�rpackningsmaterialet <br/>f�r framst�llning av s�ljbara produkter, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. energiutvinning, om f�rpackningsavfallet har ett l�gsta v�rmev�rde f�r</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">att ge optimal energiutvinning, eller </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. kompostering, om f�rpackningsavfallet �r biologiskt nedbrytbart i</p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">s�dan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den kom-<br/>posteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet underkastas </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">samt �r av s�dan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller <br/>biologisk nedbrytning p� ett s�dant s�tt att det mesta av den f�rdiga kom-<br/>posten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid till�mpningen av f�rsta stycket 3 ska plastf�rpackningar som �r ned-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">brytbara genom oxidation inte anses vara biologiskt nedbrytbara. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>49 �</b> F�r att anses l�mpligt ska insamlingssystemet behandla det f�rpack-<br/>ningsavfall som samlas in, fr�mja material�tervinning och effektivt bidra till <br/>att n� m�len f�r material�tervinning. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>61 �</b> Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">1. fortl�pande se till att systemet uppfyller kraven i denna f�rordning,<br/>2. snarast underr�tta Naturv�rdsverket om s�dana f�r�ndringar i systemet</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">som kan p�verka bed�mningen av hur systemet uppfyller kraven i denna <br/>f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">3. snarast underr�tta Naturv�rdsverket om vad som kommer fram vid</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">samr�d enligt 64 och 65 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">4. l�mna de uppgifter till kommunen som den beh�ver f�r att uppfylla</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">kraven i 70 � denna f�rordning och i 9 kap. 4 � avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>62 �</b> Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska <br/>senast den 31 mars varje �r till Naturv�rdsverket l�mna </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">1. uppgifter om vilka producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">systemet med uppgift om varje producents person- eller organisations-<br/>nummer eller om s�dant inte finns producentens skatteregistreringsnummer, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">2. i fr�ga om det f�rpackningsavfall som hanteras av systemet, uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">om den m�ngd avfall som under det n�rmast f�reg�ende kalender�ret har </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">a) samlats in och behandlats i Sverige,<br/>b) samlats in utanf�r Sverige och behandlats i Sverige,<br/>c) samlats in i respektive kommun,<br/>d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samar-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">betsomr�det (EES) f�r behandling, och </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">e) exporterats fr�n Sverige till ett land utanf�r EES f�r behandling, och<br/>3. uppgifter, i enlighet med f�reskrifter som har meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">79 �, som Naturv�rdsverket beh�ver </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">a) f�r att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 �,<br/>b) f�r det digitala system om f�rpackningar och f�rpackningsavfall som</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">avses i 74 a �. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter om m�ngder enligt f�rsta stycket ska anges i vikt. Uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">enligt f�rsta stycket 2 ska specificeras i f�rpackningsmaterial. Uppgifter <br/>enligt f�rsta stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har <br/>material�tervunnits, energi�tervunnits, �tervunnits p� annat s�tt eller bort-<br/>skaffats. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>63 �</b> N�r det g�ller uppfyllelse av m�len i denna f�rordning f�r s�dant f�r-<br/>packningsavfall som f�rs ut fr�n Sverige till ett land utanf�r EU ska den som <br/>driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � kunna visa att avfallet <br/>har material�tervunnits p� det s�tt som anges i denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>64 �</b> Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska, om <br/>det beh�vs, samr�da med andra som har tillst�nd eller har ans�kt om tillst�nd <br/>enligt denna f�rordning eller f�rordningen (2018:1463) om producentansvar <br/>f�r returpapper att driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>65 �</b> Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska, om <br/>det beh�vs eller om en kommun beg�r det, samr�da med kommunen om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">1. hur systemet organiseras och drivs,<br/>2. hur systemet samordnas med kommunens renh�llningsskyldighet och</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">med andra insamlingssystem som har eller har ans�kt om tillst�nd enligt <br/>denna f�rordning eller f�rordningen (2018:1463) om producentansvar f�r <br/>returpapper, och </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">3. andra v�sentliga fr�gor som r�r systemet.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>68 �</b> Den som samlar in enligt 67 � ska </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">1. se till att<br/>a) f�rpackningsavfallet behandlas och hanteras p� ett l�mpligt s�tt s� att</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">material�tervinning<i> </i>fr�mjas, och </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">b) Naturv�rdsverket senast den 31 mars varje �r f�r uppgifter motsvaran-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">de de som ska l�mnas enligt 62 � f�rsta stycket 2 och 3, eller </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. l�mna f�rpackningsavfallet till ett s�dant insamlingssystem som avses</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">i 43 � utan att beg�ra n�gon betalning, om inte annat har avtalats. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>69 a �</b> Den som yrkesm�ssigt driver ett system f�r �teranv�ndning av <br/>f�rpackningar ska anm�la detta till Naturv�rdsverket med uppgift om namn, <br/>kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>70 �</b> Kommunen ska informera hush�ll om </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. skyldigheten enligt 3 kap. 2 � avfallsf�rordningen (2020:614) att sor-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">tera ut f�rpackningsavfall fr�n annat avfall, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">2. hur sorteringen ska g� till,<br/>3. tillg�ngliga insamlingssystem,<br/>4. hur hush�llen kan bidra till �kad material�tervinning, och<br/>5. de �tervinningsresultat som sorteringen bidrar till.<br/>Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem m�jlighet att</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mna synpunkter p� informationens utformning. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>71 �</b> Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. se till att andra �n hush�ll f�r motsvarande information som avses i</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">70 �, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. informera hush�ll om skyldigheten enligt 3 kap. 2 � avfallsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">ningen (2020:614) att sortera ut f�rpackningsavfall fr�n annat avfall, syftet <br/>med material�tervinning av f�rpackningsavfall och m�jligheten att material-<br/>�tervinna olika f�rpackningsmaterial, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">3. informera de producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av systemet</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">om vilka m�jligheter som finns att material�tervinna olika f�rpacknings-<br/>material, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">4. informera anv�ndare av f�rpackningar om f�rdelarna med en �kad �ter-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">anv�ndning av f�rpackningar, och </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">5. verka f�r att de producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av sys-</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">temet �kar andelen �teranv�ndbara f�rpackningar som sl�pps ut p� mark-<br/>naden. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>73 �</b> En producent ska senast den 31 mars varje �r l�mna en rapport till <br/>Naturv�rdsverket, om producenten </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. fyller eller p� annat s�tt anv�nder en f�rpackning som inte �r en service-</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">f�rpackning i syfte att skydda, presentera eller underl�tta hanteringen av en <br/>vara, </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. f�r in en f�rpackad vara till Sverige,</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft60">6 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2020:615</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft64">3. tillverkar en servicef�rpackning i Sverige, eller<br/>4. f�r in en servicef�rpackning till Sverige.<br/>Rapporten ska inneh�lla uppgifter om den m�ngd f�rpackningar som</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64">producenten har tillhandah�llit eller sl�ppt ut p� den svenska marknaden <br/>under det n�rmast f�reg�ende kalender�ret. Av uppgifterna ska det framg� <br/>hur stor m�ngd av f�rpackningarna som �r konsumentf�rpackningar, �te-<br/>ranv�ndbara f�rpackningar och �teranv�ndbara konsumentf�rpackningar. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgifterna om m�ngd enligt andra stycket ska anges i vikt och specifi-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">ceras i f�rpackningsmaterial. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>74 �</b> Naturv�rdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i <br/>enlighet med direktiv 94/62/EG. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Digitalt system f�r uppgifter om f�rpackningar <br/>74 a �</b> Naturv�rdsverket ska se till att det finns ett s�dant digitalt system <br/>f�r uppgifter om f�rpackningar och f�rpackningsavfall som uppfyller <br/>kraven i artikel 12 i direktiv 94/62/EG. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>L�mna uppgifter till Naturv�rdsverket <br/>74 b �</b> Producenter och de som yrkesm�ssigt driver system f�r �teran-<br/>v�ndning av f�rpackningar ska p� Naturv�rdsverkets beg�ran l�mna de <br/>uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att rapportera i enlighet med <br/>direktiv 94/62/EG. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgifterna ska l�mnas inom den tid och p� det s�tt som Naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">verket best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>77 �</b> Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken <br/>samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>79 �</b> Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft64">1. vilka ytterligare uppgifter som ska l�mnas enligt 62, 68 och 73 ��,<br/>2. skyldighet att l�mna s�dana uppgifter om avfall, avfallshantering och</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft64">avfallsf�rebyggande �tg�rder, som beh�vs f�r att uppfylla skyldigheter enligt <br/>direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">3. verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft64">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:1462) om

producentansvar f�r f�rpackningar

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2018:1462) om produ-
centansvar f�r f�rpackningar

dels att 11 och 20 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 14, 10, 14, 1519, 2125, 37, 39, 49, 6165, 68, 70, 71, 73, 74,

77 och 79 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 13 a, 25 a, 69 a, 74 a och

74 b ��, och n�rmast f�re 16, 74 a och 74 b �� nya rubriker av f�ljande
lydelse.

1 � Syftet med denna f�rordning �r att

1. minska m�ngden f�rpackningsavfall genom att f�rpackningar
a) framst�lls p� ett s�dant s�tt att deras volym och vikt begr�nsas till den

niv� som kr�vs f�r att uppr�tth�lla en god s�kerhets- och hygienniv�,

b) endast anv�nds n�r det �r n�dv�ndigt, och
c) �teranv�nds,
2. begr�nsa skadligheten f�r milj�n av material och �mnen i f�rpack-

ningar,

3. producenterna ska tillhandah�lla eller ansluta sig till ett insamlings-

system som tar operativt och finansiellt ansvar f�r att samla in och behandla
f�rpackningsavfall,

4. f�rpackningsavfall ska tas om hand p� ett h�lso- och milj�m�ssigt

godtagbart s�tt, och

5. n� material�tervinningsm�len i 1725 ��.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av

 15 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 42 �,
 15 kap. 13 � milj�balken i fr�ga om 3741, 63, 72 och 73 ��,
 15 kap. 15 � milj�balken i fr�ga om 4253, 58, 59, 61, 64, 65, 69 a, 71,

75 och 76 ��,

 15 kap. 18 � milj�balken i fr�ga om 67 �,
 15 kap. 31 � milj�balken i fr�ga om 62 och 74 b �� och 79 � 13,
 15 kap. 39 � milj�balken i fr�ga om 66 � och 68 � 1 a och 2,
 15 kap. 40 � milj�balken i fr�ga om 68 � 1 b,
 15 kap. 45 � milj�balken i fr�ga om 70 �,
 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 74 a � och 79 � 4, och

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om f�rpack-

ningar och f�rpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)

2018/852.

SFS

2020:615

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:615

 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

3 � Best�mmelser om att kommunen ska ansvara f�r att transportera och
behandla avfall finns i 15 kap. 20 � milj�balken. Detta ansvar inskr�nks av
denna f�rordning endast i fr�ga om avfall som l�mnas till n�gon som med
st�d av denna f�rordning f�r samla in avfallet.

4 � Best�mmelser om skyldighet att sortera ut f�rpackningsavfall fr�n
annat avfall och var man ska l�mna f�rpackningsavfallet finns i 3 kap. 4 �
avfallsf�rordningen (2020:614).

10 � I denna f�rordning avses med

insamlingssystem: yrkesm�ssig insamling av f�rpackningsavfall,
sl�ppa ut en f�rpackning p� den svenska marknaden: att f�r f�rsta g�ngen

i Sverige g�ra en f�rpackning tillg�nglig f�r n�gon annan,

�teranv�ndbar f�rpackning: f�rpackning som har utformats, konstruerats

och sl�ppts ut p� marknaden f�r att under sin livscykel �teranv�ndas flera
g�nger genom att �terfyllas eller �teranv�ndas f�r samma �ndam�l som den
utformades f�r,

rotation: den resa som en �teranv�ndbar f�rpackning g�r fr�n det att den

sl�pps ut p� marknaden tillsammans med den vara som den �r avsedd att
inneh�lla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den l�mnas till ett
system f�r �teranv�ndning av f�rpackningar i syfte att p� nytt sl�ppas ut p�
marknaden tillsammans med en vara som den �r avsedd f�r, och

system f�r �teranv�ndning av f�rpackningar: organisatoriska, tekniska

eller finansiella arrangemang som s�kerst�ller att �teranv�ndbara f�rpack-
ningar g�r flera rotationer.

13 a � Med direktiv 94/62/EG avses i denna f�rordning Europaparlament-
ets och r�dets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om f�rpackningar
och f�rpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv (EU) 2018/852.

14 � Ord och uttryck i denna f�rordning har i �vrigt samma betydelse som
i 15 kap. milj�balken och avfallsf�rordningen (2020:614).

15 � Denna f�rordning ska

1. inte till�mpas p� v�g-, j�rnv�gs-, fartygs- eller flygfraktcontainrar,
2. i fr�ga om 1 � 3 och 4262, 6469, 71, 75 och 76 �� inte till�mpas p�

s�dana flaskor eller burkar som omfattas av f�rordningen (2005:220) om
retursystem f�r plastflaskor och metallburkar, och

3. i fr�ga om 4269, 75 och 76 �� inte till�mpas p� f�rpackningar som p�

grund av sitt tidigare eller resterande inneh�ll utg�r farligt avfall enligt av-
fallsf�rordningen (2020:614).

M�l f�r material�tervinning
16 �
M�l f�r material�tervinning anges i 1725 ��.

Ber�kning av om m�len uppn�s ska ske i enlighet med artikel 6a i direktiv

94/62/EG.

17 � I fr�ga om allt f�rpackningsavfall �r m�let att material�tervinnings-
graden ska vara minst 65 procent till och med �r 2029 och d�refter minst
70 procent.

background image

3

SFS

2020:615

18 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av papp, papper, kartong och wellpapp
�r m�let att material�tervinningsgraden ska vara minst 85 procent.

19 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av plast �r m�let att material�tervin-
ningsgraden ska vara

1. minst 90 procent f�r f�rpackningsavfall av plast som omfattas av

f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metallburkar,
och

2. minst 50 procent till och med �r 2029 och d�refter minst 55 procent.

21 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av glas �r m�let att material�ter-
vinningsgraden ska vara minst 90 procent.

22 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av j�rn �r m�let att material�tervin-
ningsgraden ska vara minst 70 procent till och med �r 2029 och d�refter
minst 80 procent.

23 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av aluminium �r m�let att material�ter-
vinningsgraden ska vara

1. minst 90 procent f�r f�rpackningsavfall av aluminium som omfattas av

f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metallburkar,
och

2. minst 50 procent till och med �r 2029 och d�refter minst 60 procent.

24 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av tr� �r m�let att material�tervinnings-
graden ska vara

1. minst 15 procent till och med �r 2024,
2. minst 25 procent fr�n och med �r 2025 till och med �r 2029, och
3. minst 30 procent fr�n och med �r 2030.

25 � I fr�ga om f�rpackningsavfall av andra material �n de som anges i
1824 �� �r m�let att material�tervinningsgraden ska vara minst 15 procent.

25 a � Om Naturv�rdsverket bed�mer att det finns risk f�r att m�len i 17
25 �� inte uppn�s i tid ska myndigheten f�resl� �ndam�lsenliga �tg�rder till
regeringen.

37 � En producent ska se till att f�rpackningarna

1. har en volym och vikt som begr�nsas till det minimum som kr�vs f�r

att uppr�tth�lla en god s�kerhets- och hygienniv�,

2. kan �teranv�ndas eller �tervinnas, och
3. �r framst�llda s� att utsl�ppen av skadliga �mnen minimeras och in-

verkan i �vrigt p� milj�n begr�nsas n�r f�rpackningsavfallet behandlas eller
restprodukter fr�n hanteringen av f�rpackningsavfallet bortskaffas.

39 � En f�rpackning ska anses kunna �tervinnas enligt 37 � 2 genom

1. material�tervinning, om f�rpackningen �r framst�lld p� ett s�dant s�tt

att det �r m�jligt att utnyttja en viss viktprocent av f�rpackningsmaterialet
f�r framst�llning av s�ljbara produkter,

2. energiutvinning, om f�rpackningsavfallet har ett l�gsta v�rmev�rde f�r

att ge optimal energiutvinning, eller

3. kompostering, om f�rpackningsavfallet �r biologiskt nedbrytbart i

s�dan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den kom-
posteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet underkastas

background image

4

SFS

2020:615

samt �r av s�dan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller
biologisk nedbrytning p� ett s�dant s�tt att det mesta av den f�rdiga kom-
posten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket 3 ska plastf�rpackningar som �r ned-

brytbara genom oxidation inte anses vara biologiskt nedbrytbara.

49 � F�r att anses l�mpligt ska insamlingssystemet behandla det f�rpack-
ningsavfall som samlas in, fr�mja material�tervinning och effektivt bidra till
att n� m�len f�r material�tervinning.

61 � Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska

1. fortl�pande se till att systemet uppfyller kraven i denna f�rordning,
2. snarast underr�tta Naturv�rdsverket om s�dana f�r�ndringar i systemet

som kan p�verka bed�mningen av hur systemet uppfyller kraven i denna
f�rordning,

3. snarast underr�tta Naturv�rdsverket om vad som kommer fram vid

samr�d enligt 64 och 65 ��, och

4. l�mna de uppgifter till kommunen som den beh�ver f�r att uppfylla

kraven i 70 � denna f�rordning och i 9 kap. 4 � avfallsf�rordningen (2020:614).

62 � Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska
senast den 31 mars varje �r till Naturv�rdsverket l�mna

1. uppgifter om vilka producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av

systemet med uppgift om varje producents person- eller organisations-
nummer eller om s�dant inte finns producentens skatteregistreringsnummer,

2. i fr�ga om det f�rpackningsavfall som hanteras av systemet, uppgifter

om den m�ngd avfall som under det n�rmast f�reg�ende kalender�ret har

a) samlats in och behandlats i Sverige,
b) samlats in utanf�r Sverige och behandlats i Sverige,
c) samlats in i respektive kommun,
d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsomr�det (EES) f�r behandling, och

e) exporterats fr�n Sverige till ett land utanf�r EES f�r behandling, och
3. uppgifter, i enlighet med f�reskrifter som har meddelats med st�d av

79 �, som Naturv�rdsverket beh�ver

a) f�r att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 �,
b) f�r det digitala system om f�rpackningar och f�rpackningsavfall som

avses i 74 a �.

Uppgifter om m�ngder enligt f�rsta stycket ska anges i vikt. Uppgifter

enligt f�rsta stycket 2 ska specificeras i f�rpackningsmaterial. Uppgifter
enligt f�rsta stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har
material�tervunnits, energi�tervunnits, �tervunnits p� annat s�tt eller bort-
skaffats.

63 � N�r det g�ller uppfyllelse av m�len i denna f�rordning f�r s�dant f�r-
packningsavfall som f�rs ut fr�n Sverige till ett land utanf�r EU ska den som
driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � kunna visa att avfallet
har material�tervunnits p� det s�tt som anges i denna f�rordning.

64 � Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska, om
det beh�vs, samr�da med andra som har tillst�nd eller har ans�kt om tillst�nd
enligt denna f�rordning eller f�rordningen (2018:1463) om producentansvar
f�r returpapper att driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas.

background image

5

SFS

2020:615

65 � Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska, om
det beh�vs eller om en kommun beg�r det, samr�da med kommunen om

1. hur systemet organiseras och drivs,
2. hur systemet samordnas med kommunens renh�llningsskyldighet och

med andra insamlingssystem som har eller har ans�kt om tillst�nd enligt
denna f�rordning eller f�rordningen (2018:1463) om producentansvar f�r
returpapper, och

3. andra v�sentliga fr�gor som r�r systemet.

68 � Den som samlar in enligt 67 � ska

1. se till att
a) f�rpackningsavfallet behandlas och hanteras p� ett l�mpligt s�tt s� att

material�tervinning fr�mjas, och

b) Naturv�rdsverket senast den 31 mars varje �r f�r uppgifter motsvaran-

de de som ska l�mnas enligt 62 � f�rsta stycket 2 och 3, eller

2. l�mna f�rpackningsavfallet till ett s�dant insamlingssystem som avses

i 43 � utan att beg�ra n�gon betalning, om inte annat har avtalats.

69 a � Den som yrkesm�ssigt driver ett system f�r �teranv�ndning av
f�rpackningar ska anm�la detta till Naturv�rdsverket med uppgift om namn,
kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer.

70 � Kommunen ska informera hush�ll om

1. skyldigheten enligt 3 kap. 2 � avfallsf�rordningen (2020:614) att sor-

tera ut f�rpackningsavfall fr�n annat avfall,

2. hur sorteringen ska g� till,
3. tillg�ngliga insamlingssystem,
4. hur hush�llen kan bidra till �kad material�tervinning, och
5. de �tervinningsresultat som sorteringen bidrar till.
Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem m�jlighet att

l�mna synpunkter p� informationens utformning.

71 � Den som driver ett s�dant insamlingssystem som avses i 43 � ska

1. se till att andra �n hush�ll f�r motsvarande information som avses i

70 �,

2. informera hush�ll om skyldigheten enligt 3 kap. 2 � avfallsf�rord-

ningen (2020:614) att sortera ut f�rpackningsavfall fr�n annat avfall, syftet
med material�tervinning av f�rpackningsavfall och m�jligheten att material-
�tervinna olika f�rpackningsmaterial,

3. informera de producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av systemet

om vilka m�jligheter som finns att material�tervinna olika f�rpacknings-
material,

4. informera anv�ndare av f�rpackningar om f�rdelarna med en �kad �ter-

anv�ndning av f�rpackningar, och

5. verka f�r att de producenter som l�ter f�rpackningar omfattas av sys-

temet �kar andelen �teranv�ndbara f�rpackningar som sl�pps ut p� mark-
naden.

73 � En producent ska senast den 31 mars varje �r l�mna en rapport till
Naturv�rdsverket, om producenten

1. fyller eller p� annat s�tt anv�nder en f�rpackning som inte �r en service-

f�rpackning i syfte att skydda, presentera eller underl�tta hanteringen av en
vara,

2. f�r in en f�rpackad vara till Sverige,

background image

6

SFS

2020:615

3. tillverkar en servicef�rpackning i Sverige, eller
4. f�r in en servicef�rpackning till Sverige.
Rapporten ska inneh�lla uppgifter om den m�ngd f�rpackningar som

producenten har tillhandah�llit eller sl�ppt ut p� den svenska marknaden
under det n�rmast f�reg�ende kalender�ret. Av uppgifterna ska det framg�
hur stor m�ngd av f�rpackningarna som �r konsumentf�rpackningar, �te-
ranv�ndbara f�rpackningar och �teranv�ndbara konsumentf�rpackningar.

Uppgifterna om m�ngd enligt andra stycket ska anges i vikt och specifi-

ceras i f�rpackningsmaterial.

74 � Naturv�rdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i
enlighet med direktiv 94/62/EG.

Digitalt system f�r uppgifter om f�rpackningar
74 a �
Naturv�rdsverket ska se till att det finns ett s�dant digitalt system
f�r uppgifter om f�rpackningar och f�rpackningsavfall som uppfyller
kraven i artikel 12 i direktiv 94/62/EG.

L�mna uppgifter till Naturv�rdsverket
74 b �
Producenter och de som yrkesm�ssigt driver system f�r �teran-
v�ndning av f�rpackningar ska p� Naturv�rdsverkets beg�ran l�mna de
uppgifter som myndigheten beh�ver f�r att rapportera i enlighet med
direktiv 94/62/EG.

Uppgifterna ska l�mnas inom den tid och p� det s�tt som Naturv�rds-

verket best�mmer.

77 � Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken
samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen.

79 � Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om

1. vilka ytterligare uppgifter som ska l�mnas enligt 62, 68 och 73 ��,
2. skyldighet att l�mna s�dana uppgifter om avfall, avfallshantering och

avfallsf�rebyggande �tg�rder, som beh�vs f�r att uppfylla skyldigheter enligt
direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG,

3. verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

;