SFS 2020:616 Lag om verkställighet av ungdomsövervakning

SFS2020-616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:QTLHEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FSDTGD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OPARYL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:KIQTVT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:AIKGMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:JOMMBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om verkst�llighet av ungdoms�vervakning </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om verkst�llighet av ungdoms-<br/>�vervakning enligt 32 kap. 3 a � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> Kriminalv�rden ansvarar f�r verkst�lligheten av ungdoms�vervakning. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Inledande av verkst�llighet <br/>3 �</b> Ungdoms�vervakning f�r verkst�llas n�r en dom eller ett beslut i den <br/>del som avser ungdoms�vervakning har f�tt laga kraft mot den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Verkst�lligheten ska p�b�rjas s� snart som m�jligt efter det att domen </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller beslutet i den del som avser p�f�ljden �r verkst�llbar mot den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> En d�md f�r f�rklara att han eller hon avst�r fr�n att �verklaga eller <br/>fullf�lja ett �verklagande av en dom eller ett beslut i den del som avser <br/>ungdoms�vervakning (n�jdf�rklaring). </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En n�jdf�rklaring f�r l�mnas inf�r den domstol som har meddelat domen </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">eller beslutet eller inf�r Kriminalv�rden. En n�jdf�rklaring f�r inte tas emot <br/>utan att b�de den som tar emot f�rklaringen och den d�mde har tillg�ng till <br/>domen, beslutet eller r�ttens bevis om utg�ngen i m�let som r�r den d�mde <br/>(domsbevis). Innan en n�jdf�rklaring l�mnas ska den som tar emot f�r-<br/>klaringen p� l�mpligt s�tt ha klargjort inneb�rden och verkan av n�jd-<br/>f�rklaringen f�r den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en n�jdf�rklaring l�mnas ska ett vittne n�rvara. En n�jdf�rklaring ska </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dokumenteras. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En n�jdf�rklaring f�r inte tas tillbaka. En n�jdf�rklaring inneb�r att domen </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">eller beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning f�r laga kraft mot <br/>den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Ber�kning av verkst�llighetstid <br/>5 �</b> Kriminalv�rden ska fastst�lla dagen f�r verkst�llighetens slut. Tiden <br/>f�r ungdoms�vervakning ska r�knas fr�n och med den dag domen eller <br/>beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning har f�tt laga kraft mot den <br/>d�mde. Tiden ska ber�knas i dagar. Ungdoms�vervakning i m�nader eller <br/>�r ska omr�knas till dagar. Med en m�nad ska avses trettio dagar och med <br/>ett �r trehundrasextiofem dagar. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:616</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:616</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Verkst�llighetens m�l och utformning <br/>6 �</b> Verkst�lligheten ska s� l�ngt som m�jligt utformas p� ett s�tt som �r <br/>�gnat att f�rebygga att den d�mde �terfaller i brott eller p� annat s�tt <br/>utvecklas ogynnsamt. En tv�ngs�tg�rd enligt denna lag f�r endast anv�ndas <br/>om den st�r i rimlig proportion till syftet med �tg�rden. Om en mindre <br/>ingripande �tg�rd �r tillr�cklig ska den anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 �</b> Kriminalv�rden ska uppr�tta en individuellt utformad verkst�llighets-<br/>plan f�r den d�mde enligt vad som f�ljer av 1016 ��. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>8 �</b> Kriminalv�rden ska f�rordna en s�rskild koordinator f�r den d�mde. <br/>Koordinatorn ska h�lla regelbunden kontakt med den d�mde och tr�ffa honom <br/>eller henne under verkst�lligheten samt genom kontroll, st�d och hj�lp verka <br/>f�r att verkst�llighetsplanen f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>9 �</b> Socialn�mnden i den kommun som enligt socialtj�nstlagen (2001:453) <br/>har ansvar f�r den d�mde ska utse en s�rskild handl�ggare f�r honom eller <br/>henne under verkst�lligheten. </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Verkst�llighetsplanering <br/>10 �</b> I inledningen av verkst�lligheten ska det g�ras en utredning om den <br/>d�mdes f�rh�llanden, i syfte att fastst�lla vilka �tg�rder som kan vidtas f�r <br/>att f�rebygga att han eller hon �terfaller i brott eller p� annat s�tt utvecklas <br/>ogynnsamt (verkst�llighetsplanering). Verkst�llighetsplaneringen ska mynna <br/>ut i en verkst�llighetsplan. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>11 �</b> Verkst�llighetsplaneringen ska genomf�ras av Kriminalv�rden i <br/>samr�d med den d�mde. Om det �r m�jligt, ska samr�d ske med hans eller <br/>hennes v�rdnadshavare. I de fall det bed�ms l�mpligt f�r samr�d �ven ske <br/>med andra personer. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>12 �</b> Vid verkst�llighetsplaneringen ska samverkan ske med socialn�mnden <br/>i den kommun som enligt socialtj�nstlagen (2001:453) har ansvar f�r den <br/>d�mde och vid behov �ven med andra ber�rda myndigheter och akt�rer. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>13 �</b> Verkst�llighetsplanen ska vara uppr�ttad senast fyra veckor efter det <br/>att domen eller beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning �r verk-<br/>st�llbar mot den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Verkst�llighetsplanens inneh�ll <br/>14 �</b> Verkst�llighetsplanen ska inneh�lla f�reskrifter om att den d�mde <br/>ska tr�ffa koordinatorn i enlighet med vad som anges i 17 � och om inskr�nk-<br/>ningar i den d�mdes r�relsefrihet i enlighet med vad som anges i 1821 ��. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Verkst�llighetsplanen ska �ven inneh�lla en f�reskrift om att den d�mde </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">ska vara f�rbjuden att under verkst�lligheten bruka narkotika, alkohol, n�got <br/>annat berusningsmedel, n�got s�dant medel som avses i 1 � lagen (1991:1969) <br/>om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas <br/>av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b> Verkst�llighetsplanen f�r inneh�lla f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. boende,<br/>2. skolg�ng eller annan syssels�ttning,<br/>3. fritid,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:616</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">4. missbruksbehandling,<br/>5. annan v�rd och behandling, och<br/>6. andra �tg�rder som syftar till att f�rebygga att den d�mde �terfaller i</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">brott eller p� annat s�tt utvecklas ogynnsamt. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 �</b> Kriminalv�rden ska f�lja upp verkst�llighetsplanen under verkst�llig-<br/>heten. Uppf�ljningen ska ske minst var �ttonde vecka. Vid behov ska verk-<br/>st�llighetsplanen �ndras. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid uppf�ljningen ska samverkan ske med socialn�mnden i den kommun </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">som enligt socialtj�nstlagen (2001:453) har ansvar f�r den d�mde och vid <br/>behov �ven med andra ber�rda myndigheter och akt�rer. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>M�ten med koordinatorn <br/>17 �</b> Den d�mde ska tr�ffa koordinatorn tv� g�nger i veckan under verk-<br/>st�lligheten, om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket. Tid och plats <br/>f�r m�tena ska best�mmas av koordinatorn, efter samr�d med den d�mde. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om inneh�llet i verkst�llighetsplanen motiverar det, f�r Kriminalv�rden </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">besluta att antalet m�ten ska begr�nsas till ett i veckan. Detsamma g�ller om <br/>den d�mde �r f�rem�l f�r v�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda <br/>best�mmelser om v�rd av unga. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den d�mde inte f�ljer verkst�llighetsplanen p� ett godtagbart s�tt, f�r </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">Kriminalv�rden besluta att antalet m�ten ska ut�kas, dock inte till fler �n tre <br/>i veckan. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Inskr�nkningar i r�relsefriheten <br/>18 �</b> Under verkst�lligheten ska den d�mde vara f�rbjuden att vistas utan-<br/>f�r bostaden under kv�llar och n�tter mot l�rdag, s�ndag och m�ndag, fr�n <br/>klockan arton p� kv�llen till klockan sju p� morgonen. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett f�rbud enligt f�rsta stycket inte bed�ms l�mpligt med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">den d�mdes personliga f�rh�llanden eller om en annan inskr�nkning i r�relse-<br/>friheten annars bed�ms vara mer �ndam�lsenlig, f�r f�rbudet ers�ttas med </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. ett f�rbud att under vissa tider vistas p� en s�rskilt angiven plats eller</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">inom ett s�rskilt angivet omr�de, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">2. ett f�rbud att under vissa tider l�mna ett s�rskilt angivet omr�de, eller<br/>3. en skyldighet att under vissa tider uppeh�lla sig p� en s�rskilt angiven</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">plats. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Inskr�nkningarna i r�relsefriheten enligt andra stycket ska i huvudsak </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">vara lika ingripande som ett f�rbud enligt f�rsta stycket och f�r inte vara mer <br/>ingripande �n ett s�dant f�rbud. Om det beh�vs f�r att inskr�nkningarna ska <br/>vara tillr�ckligt ingripande eller om det annars bed�ms l�mpligt, f�r flera <br/>inskr�nkningar som anges i andra stycket kombineras. </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b> Kontrollen av att inskr�nkningarna i r�relsefriheten enligt 18 � f�ljs ska <br/>g�ras med elektroniska hj�lpmedel, om det inte finns s�rskilda sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>20 �</b> Efter halva verkst�llighetstiden ska Kriminalv�rden pr�va om <br/>inskr�nkningarna i r�relsefriheten ska minskas. Efter tv� tredjedelar av verk-<br/>st�llighetstiden ska Kriminalv�rden pr�va om inskr�nkningarna i r�relsefri-<br/>heten ska upph�ra helt. Vid pr�vningen ska det beaktas om den d�mde har <br/>medverkat i verkst�llighetsplaneringen och d�refter f�ljer verkst�llighets-<br/>planen p� ett godtagbart s�tt. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2020:616</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>21 �</b> Om den d�mde, efter det att inskr�nkningarna i r�relsefriheten har <br/>minskats eller upph�rt, inte f�ljer verkst�llighetsplanen p� ett godtagbart s�tt, <br/>f�r Kriminalv�rden besluta att inskr�nkningarna ska ut�kas eller �terupptas. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det finns sk�l f�r det f�r Kriminalv�rden besluta att inskr�nkningarna </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">p� nytt ska minskas eller upph�ra helt. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Kontroll av drog- och alkoholf�rbud <br/>22 �</b> Den d�mde �r, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande <br/>sk�l, under verkst�lligheten skyldig att p� beg�ran l�mna blod-, urin-, <br/>utandnings-, saliv-, svett- eller h�rprov f�r kontroll av att han eller hon inte �r <br/>p�verkad av narkotika, alkohol, n�got annat berusningsmedel, n�got s�dant <br/>medel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel <br/>eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa <br/>h�lsofarliga varor. Urinprov f�r inte tas eller bevittnas av n�gon av motsatt <br/>k�n som inte �r l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Handr�ckning av Polismyndigheten <br/>23 �</b> Om den d�mde inte inst�ller sig f�r att medverka i verkst�llighets-<br/>planeringen eller inte kommer till m�ten med koordinatorn, ska Polis-<br/>myndigheten p� beg�ran av Kriminalv�rden l�mna hj�lp f�r att s�ka efter <br/>och h�mta honom eller henne till den av Kriminalv�rden anvisade platsen. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den d�mde ska h�mtas f�r han eller hon inte omh�ndertas tidigare �n </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">vad som �r n�dv�ndigt f�r att han eller hon ska kunna inst�llas omedelbart <br/>till m�tet. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett h�mtningsf�rs�k tidigare har misslyckats, eller det annars p� </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">grund av vad som �r k�nt om den som ska h�mtas finns s�rskild anledning <br/>till det, f�r Kriminalv�rden eller Polismyndigheten besluta att han eller hon <br/>f�r omh�ndertas tidigare �n vad som f�ljer av andra stycket. Omh�nder-<br/>tagandet f�r i s�dant fall �ga rum h�gst sex timmar eller, efter beslut av <br/>Kriminalv�rden, h�gst arton timmar f�re m�tet. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har omh�ndertagits enligt tredje stycket �r skyldig att i avvaktan </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">p� inst�llelsen stanna kvar p� den plats som best�ms av Polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>24 �</b> Om den d�mde bryter mot en f�reskrift om inskr�nkningar i r�relse-<br/>friheten, ska Polismyndigheten p� beg�ran av Kriminalv�rden l�mna hj�lp <br/>f�r att verkst�lla f�reskriften genom att tillf�lligt omh�nderta honom eller <br/>henne. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den d�mde bryter mot en f�reskrift om inskr�nkningar i r�relsefri-</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">heten och p�tr�ffas av en polisman, f�r polismannen tillf�lligt omh�nderta <br/>honom eller henne. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">I de fall ett omh�ndertagande g�rs enligt f�rsta eller andra stycket ska den </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">d�mde, om han eller hon �r under arton �r, skyndsamt �verl�mnas till sina <br/>f�r�ldrar eller annan v�rdnadshavare. Om det inte �r m�jligt, ska den d�mde <br/>�verl�mnas till socialn�mnden. Om den d�mde �r �ver arton �r, ska han eller <br/>hon skyndsamt l�mnas i bostaden eller p� l�mplig plats som m�jligg�r att <br/>han eller hon kan ta sig till bostaden. Om f�reskriften avser en skyldighet att <br/>uppeh�lla sig p� en s�rskilt angiven plats, ska polismannen i st�llet f�ra <br/>honom eller henne till den platsen. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2020:616</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>25 �</b> En beg�ran om s�dan hj�lp som avses i 23 och 24 �� f�r g�ras endast <br/>om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">kan utf�ras utan att de s�rskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a �� <br/>polislagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Underr�ttelse till �klagare <br/>26 �</b> Om det kan antas att det finns f�ruts�ttningar f�r en �tg�rd enligt <br/>30 b � lagen (1964:167) med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare <br/>eller 32 kap. 4 � brottsbalken, ska Kriminalv�rden underr�tta �klagarmyndig-<br/>heten om detta. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Bemyndigande <br/>27 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela ytterligare f�reskrifter om inledande av verkst�llighet, n�jdf�rklaring <br/>och ber�kning av verkst�llighetstid. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>�vriga best�mmelser <br/>28 �</b> Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalv�rden, om inte annat f�ljer <br/>av 23 � tredje stycket. Besluten g�ller omedelbart, om inte n�got annat <br/>beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>29 �</b> Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-<br/>stol. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut �verklagas till den f�rvaltningsr�tt inom vars domkrets det fri-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">v�rdskontor finns d�r den d�mde �r inskriven. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft54">MORGAN JOHANSSON <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om verkst�llighet av ungdoms�vervakning

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser om verkst�llighet av ungdoms-
�vervakning enligt 32 kap. 3 a � brottsbalken.

2 � Kriminalv�rden ansvarar f�r verkst�lligheten av ungdoms�vervakning.

Inledande av verkst�llighet
3 �
Ungdoms�vervakning f�r verkst�llas n�r en dom eller ett beslut i den
del som avser ungdoms�vervakning har f�tt laga kraft mot den d�mde.

Verkst�lligheten ska p�b�rjas s� snart som m�jligt efter det att domen

eller beslutet i den del som avser p�f�ljden �r verkst�llbar mot den d�mde.

4 � En d�md f�r f�rklara att han eller hon avst�r fr�n att �verklaga eller
fullf�lja ett �verklagande av en dom eller ett beslut i den del som avser
ungdoms�vervakning (n�jdf�rklaring).

En n�jdf�rklaring f�r l�mnas inf�r den domstol som har meddelat domen

eller beslutet eller inf�r Kriminalv�rden. En n�jdf�rklaring f�r inte tas emot
utan att b�de den som tar emot f�rklaringen och den d�mde har tillg�ng till
domen, beslutet eller r�ttens bevis om utg�ngen i m�let som r�r den d�mde
(domsbevis). Innan en n�jdf�rklaring l�mnas ska den som tar emot f�r-
klaringen p� l�mpligt s�tt ha klargjort inneb�rden och verkan av n�jd-
f�rklaringen f�r den d�mde.

N�r en n�jdf�rklaring l�mnas ska ett vittne n�rvara. En n�jdf�rklaring ska

dokumenteras.

En n�jdf�rklaring f�r inte tas tillbaka. En n�jdf�rklaring inneb�r att domen

eller beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning f�r laga kraft mot
den d�mde.

Ber�kning av verkst�llighetstid
5 �
Kriminalv�rden ska fastst�lla dagen f�r verkst�llighetens slut. Tiden
f�r ungdoms�vervakning ska r�knas fr�n och med den dag domen eller
beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning har f�tt laga kraft mot den
d�mde. Tiden ska ber�knas i dagar. Ungdoms�vervakning i m�nader eller
�r ska omr�knas till dagar. Med en m�nad ska avses trettio dagar och med
ett �r trehundrasextiofem dagar.

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.

SFS

2020:616

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:616

Verkst�llighetens m�l och utformning
6 �
Verkst�lligheten ska s� l�ngt som m�jligt utformas p� ett s�tt som �r
�gnat att f�rebygga att den d�mde �terfaller i brott eller p� annat s�tt
utvecklas ogynnsamt. En tv�ngs�tg�rd enligt denna lag f�r endast anv�ndas
om den st�r i rimlig proportion till syftet med �tg�rden. Om en mindre
ingripande �tg�rd �r tillr�cklig ska den anv�ndas.

7 � Kriminalv�rden ska uppr�tta en individuellt utformad verkst�llighets-
plan f�r den d�mde enligt vad som f�ljer av 1016 ��.

8 � Kriminalv�rden ska f�rordna en s�rskild koordinator f�r den d�mde.
Koordinatorn ska h�lla regelbunden kontakt med den d�mde och tr�ffa honom
eller henne under verkst�lligheten samt genom kontroll, st�d och hj�lp verka
f�r att verkst�llighetsplanen f�ljs.

9 � Socialn�mnden i den kommun som enligt socialtj�nstlagen (2001:453)
har ansvar f�r den d�mde ska utse en s�rskild handl�ggare f�r honom eller
henne under verkst�lligheten.

Verkst�llighetsplanering
10 �
I inledningen av verkst�lligheten ska det g�ras en utredning om den
d�mdes f�rh�llanden, i syfte att fastst�lla vilka �tg�rder som kan vidtas f�r
att f�rebygga att han eller hon �terfaller i brott eller p� annat s�tt utvecklas
ogynnsamt (verkst�llighetsplanering). Verkst�llighetsplaneringen ska mynna
ut i en verkst�llighetsplan.

11 � Verkst�llighetsplaneringen ska genomf�ras av Kriminalv�rden i
samr�d med den d�mde. Om det �r m�jligt, ska samr�d ske med hans eller
hennes v�rdnadshavare. I de fall det bed�ms l�mpligt f�r samr�d �ven ske
med andra personer.

12 � Vid verkst�llighetsplaneringen ska samverkan ske med socialn�mnden
i den kommun som enligt socialtj�nstlagen (2001:453) har ansvar f�r den
d�mde och vid behov �ven med andra ber�rda myndigheter och akt�rer.

13 � Verkst�llighetsplanen ska vara uppr�ttad senast fyra veckor efter det
att domen eller beslutet i den del som avser ungdoms�vervakning �r verk-
st�llbar mot den d�mde.

Verkst�llighetsplanens inneh�ll
14 �
Verkst�llighetsplanen ska inneh�lla f�reskrifter om att den d�mde
ska tr�ffa koordinatorn i enlighet med vad som anges i 17 � och om inskr�nk-
ningar i den d�mdes r�relsefrihet i enlighet med vad som anges i 1821 ��.

Verkst�llighetsplanen ska �ven inneh�lla en f�reskrift om att den d�mde

ska vara f�rbjuden att under verkst�lligheten bruka narkotika, alkohol, n�got
annat berusningsmedel, n�got s�dant medel som avses i 1 � lagen (1991:1969)
om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas
av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.

15 � Verkst�llighetsplanen f�r inneh�lla f�reskrifter om

1. boende,
2. skolg�ng eller annan syssels�ttning,
3. fritid,

background image

3

SFS

2020:616

4. missbruksbehandling,
5. annan v�rd och behandling, och
6. andra �tg�rder som syftar till att f�rebygga att den d�mde �terfaller i

brott eller p� annat s�tt utvecklas ogynnsamt.

16 � Kriminalv�rden ska f�lja upp verkst�llighetsplanen under verkst�llig-
heten. Uppf�ljningen ska ske minst var �ttonde vecka. Vid behov ska verk-
st�llighetsplanen �ndras.

Vid uppf�ljningen ska samverkan ske med socialn�mnden i den kommun

som enligt socialtj�nstlagen (2001:453) har ansvar f�r den d�mde och vid
behov �ven med andra ber�rda myndigheter och akt�rer.

M�ten med koordinatorn
17 �
Den d�mde ska tr�ffa koordinatorn tv� g�nger i veckan under verk-
st�lligheten, om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket. Tid och plats
f�r m�tena ska best�mmas av koordinatorn, efter samr�d med den d�mde.

Om inneh�llet i verkst�llighetsplanen motiverar det, f�r Kriminalv�rden

besluta att antalet m�ten ska begr�nsas till ett i veckan. Detsamma g�ller om
den d�mde �r f�rem�l f�r v�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda
best�mmelser om v�rd av unga.

Om den d�mde inte f�ljer verkst�llighetsplanen p� ett godtagbart s�tt, f�r

Kriminalv�rden besluta att antalet m�ten ska ut�kas, dock inte till fler �n tre
i veckan.

Inskr�nkningar i r�relsefriheten
18 �
Under verkst�lligheten ska den d�mde vara f�rbjuden att vistas utan-
f�r bostaden under kv�llar och n�tter mot l�rdag, s�ndag och m�ndag, fr�n
klockan arton p� kv�llen till klockan sju p� morgonen.

Om ett f�rbud enligt f�rsta stycket inte bed�ms l�mpligt med h�nsyn till

den d�mdes personliga f�rh�llanden eller om en annan inskr�nkning i r�relse-
friheten annars bed�ms vara mer �ndam�lsenlig, f�r f�rbudet ers�ttas med

1. ett f�rbud att under vissa tider vistas p� en s�rskilt angiven plats eller

inom ett s�rskilt angivet omr�de,

2. ett f�rbud att under vissa tider l�mna ett s�rskilt angivet omr�de, eller
3. en skyldighet att under vissa tider uppeh�lla sig p� en s�rskilt angiven

plats.

Inskr�nkningarna i r�relsefriheten enligt andra stycket ska i huvudsak

vara lika ingripande som ett f�rbud enligt f�rsta stycket och f�r inte vara mer
ingripande �n ett s�dant f�rbud. Om det beh�vs f�r att inskr�nkningarna ska
vara tillr�ckligt ingripande eller om det annars bed�ms l�mpligt, f�r flera
inskr�nkningar som anges i andra stycket kombineras.

19 � Kontrollen av att inskr�nkningarna i r�relsefriheten enligt 18 � f�ljs ska
g�ras med elektroniska hj�lpmedel, om det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

20 � Efter halva verkst�llighetstiden ska Kriminalv�rden pr�va om
inskr�nkningarna i r�relsefriheten ska minskas. Efter tv� tredjedelar av verk-
st�llighetstiden ska Kriminalv�rden pr�va om inskr�nkningarna i r�relsefri-
heten ska upph�ra helt. Vid pr�vningen ska det beaktas om den d�mde har
medverkat i verkst�llighetsplaneringen och d�refter f�ljer verkst�llighets-
planen p� ett godtagbart s�tt.

background image

4

SFS

2020:616

21 � Om den d�mde, efter det att inskr�nkningarna i r�relsefriheten har
minskats eller upph�rt, inte f�ljer verkst�llighetsplanen p� ett godtagbart s�tt,
f�r Kriminalv�rden besluta att inskr�nkningarna ska ut�kas eller �terupptas.

Om det finns sk�l f�r det f�r Kriminalv�rden besluta att inskr�nkningarna

p� nytt ska minskas eller upph�ra helt.

Kontroll av drog- och alkoholf�rbud
22 �
Den d�mde �r, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande
sk�l, under verkst�lligheten skyldig att p� beg�ran l�mna blod-, urin-,
utandnings-, saliv-, svett- eller h�rprov f�r kontroll av att han eller hon inte �r
p�verkad av narkotika, alkohol, n�got annat berusningsmedel, n�got s�dant
medel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel
eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa
h�lsofarliga varor. Urinprov f�r inte tas eller bevittnas av n�gon av motsatt
k�n som inte �r l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

Handr�ckning av Polismyndigheten
23 �
Om den d�mde inte inst�ller sig f�r att medverka i verkst�llighets-
planeringen eller inte kommer till m�ten med koordinatorn, ska Polis-
myndigheten p� beg�ran av Kriminalv�rden l�mna hj�lp f�r att s�ka efter
och h�mta honom eller henne till den av Kriminalv�rden anvisade platsen.

Om den d�mde ska h�mtas f�r han eller hon inte omh�ndertas tidigare �n

vad som �r n�dv�ndigt f�r att han eller hon ska kunna inst�llas omedelbart
till m�tet.

Om ett h�mtningsf�rs�k tidigare har misslyckats, eller det annars p�

grund av vad som �r k�nt om den som ska h�mtas finns s�rskild anledning
till det, f�r Kriminalv�rden eller Polismyndigheten besluta att han eller hon
f�r omh�ndertas tidigare �n vad som f�ljer av andra stycket. Omh�nder-
tagandet f�r i s�dant fall �ga rum h�gst sex timmar eller, efter beslut av
Kriminalv�rden, h�gst arton timmar f�re m�tet.

Den som har omh�ndertagits enligt tredje stycket �r skyldig att i avvaktan

p� inst�llelsen stanna kvar p� den plats som best�ms av Polismyndigheten.

24 � Om den d�mde bryter mot en f�reskrift om inskr�nkningar i r�relse-
friheten, ska Polismyndigheten p� beg�ran av Kriminalv�rden l�mna hj�lp
f�r att verkst�lla f�reskriften genom att tillf�lligt omh�nderta honom eller
henne.

Om den d�mde bryter mot en f�reskrift om inskr�nkningar i r�relsefri-

heten och p�tr�ffas av en polisman, f�r polismannen tillf�lligt omh�nderta
honom eller henne.

I de fall ett omh�ndertagande g�rs enligt f�rsta eller andra stycket ska den

d�mde, om han eller hon �r under arton �r, skyndsamt �verl�mnas till sina
f�r�ldrar eller annan v�rdnadshavare. Om det inte �r m�jligt, ska den d�mde
�verl�mnas till socialn�mnden. Om den d�mde �r �ver arton �r, ska han eller
hon skyndsamt l�mnas i bostaden eller p� l�mplig plats som m�jligg�r att
han eller hon kan ta sig till bostaden. Om f�reskriften avser en skyldighet att
uppeh�lla sig p� en s�rskilt angiven plats, ska polismannen i st�llet f�ra
honom eller henne till den platsen.

background image

5

SFS

2020:616

25 � En beg�ran om s�dan hj�lp som avses i 23 och 24 �� f�r g�ras endast
om

1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att de s�rskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a ��
polislagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

Underr�ttelse till �klagare
26 �
Om det kan antas att det finns f�ruts�ttningar f�r en �tg�rd enligt
30 b � lagen (1964:167) med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare
eller 32 kap. 4 � brottsbalken, ska Kriminalv�rden underr�tta �klagarmyndig-
heten om detta.

Bemyndigande
27 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela ytterligare f�reskrifter om inledande av verkst�llighet, n�jdf�rklaring
och ber�kning av verkst�llighetstid.

�vriga best�mmelser
28 �
Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalv�rden, om inte annat f�ljer
av 23 � tredje stycket. Besluten g�ller omedelbart, om inte n�got annat
beslutas.

29 � Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-
stol.

Ett beslut �verklagas till den f�rvaltningsr�tt inom vars domkrets det fri-

v�rdskontor finns d�r den d�mde �r inskriven.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

;