SFS 2020:620 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.