SFS 2020:628 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2020-628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:OGUQAW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:EEWIQQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IPEKAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:WTRCPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:HBVLOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:18px;line-height:30px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:VXFZDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i v�gtrafikdataf�rordningen (2019:382) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 16 �, 4 kap. 3 och 11 ��, 6 kap. 7 �, <br/>bilaga 3 och rubriken n�rmast f�re 3 kap. 16 � v�gtrafikdataf�rordningen <br/>(2019:382) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 kap. <br/></b><i>Uppgifter om redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik <br/></i><b>16 �</b> Uppgifter om redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r <br/>taxitrafik ska gallras ur v�gtrafikregistret sju �r fr�n utg�ngen av det <br/>kalender�r d� tillst�ndet att f� driva en redovisningscentral eller en best�ll-<br/>ningscentral upph�rde att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om avslag p� en ans�kan om tillst�nd att f� driva en redovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">central eller en best�llningscentral ska gallras ur registret sju �r fr�n utg�ng-<br/>en av det kalender�r d� beslutet fattades. En uppgift om grund f�r <br/>�terkallelse eller varning enligt 18 � lagen (2014:1020) om redovisnings-<br/>centraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik ska gallras ur registret sju <br/>�r fr�n utg�ngen av det kalender�r d� beslutet om �terkallelse eller varning <br/>fattades. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter om taxameterutrustning och s�rskild utrustning f�r taxifordon </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">ska gallras ur registret sju �r fr�n utg�ngen av det kalender�r d� utrustningen <br/>slutade anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 kap. <br/>3 �</b> Vid s�kning i v�gtrafikregistret i uppgifter som r�r tillst�nd f�r som <br/>s�kbegrepp n�r det g�ller registreringen av </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig verksamhet anv�ndas<br/>a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tionsnummer, namn eller del av namn, filialnummer, </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) datum f�r tillst�nds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�r f�renade med datum, eller </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">c) slag av tillst�nd, intyg, beh�righet eller befattning,<br/>2. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig trafik, ut�ver vad som anges i 1, �ven</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">a) serienummer p� gemenskapstillst�nd,<br/>b) nummer p� intyg om yrkeskunnande,<br/>c) fordons eller tillst�nds anv�ndningss�tt,<br/>d) kopia av gemenskapstillst�nd eller serienummer p� kopian, eller<br/>e) f�retags riskv�rde, och</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2020:628</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:628</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tillst�nd att bedriva redovisningscentral eller best�llningscentral f�r</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">taxitrafik, ut�ver vad som anges i 1, anv�ndas de uppgifter som enligt <br/>bilaga 3 avsnitt 5 f�rs in i registret. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>11 �</b> Ut�ver de s�kbegrepp som anges i 8 � f�r som s�kbegrepp i fr�ga om <br/>tillsynsverksamheten anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. f�rarkortsnummer,<br/>2. datum f�r kontroll, och<br/>3. installation eller kontroll av s�rskild utrustning f�r taxifordon.</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 kap. <br/>7 �</b> N�r Transportstyrelsen f�r en underr�ttelse fr�n Polismyndigheten <br/>enligt 3 �, 5 � andra stycket eller 6 � f�r Transportstyrelsen sammanst�lla <br/>uppgifterna med de uppgifter f�r personen i fr�ga om beh�righeter enligt <br/>bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillst�nd enligt bilaga 3 som <br/>beh�vs f�r pr�vningen. Detta ska g�ras med de begr�nsningar som framg�r <br/>av andra stycket och under f�ruts�ttning att uppgifterna avser </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rarbevis, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">2. den f�r vilken<br/>a) tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�rkortslagen</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort eller f�rarbevis f�r utf�rdas utan krav p�</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ytterligare pr�vning enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) tid f�r villkor om alkol�s l�pt ut och k�rkort f�r utf�rdas efter ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 kap. 15 b � f�rsta stycket k�rkortslagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller f�rarbevis �r omh�ndertaget</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 kap. 7 � k�rkortslagen, </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige,<br/>4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation,<br/>5. den f�r vilken<br/>a) tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation enligt taxitrafik-</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2012:211) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, eller </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) taxif�rarlegitimation �r ogiltig endast p� grund av att f�reskriven</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">k�rkortsbeh�righet saknas, </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. den som har g�llande tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig trafik, den vars</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">tillst�nd tillf�lligt har dragits in enligt artikel 13 i f�rordning (EG) nr <br/>1071/2009 eller n�gon annan pr�vad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 � <br/>yrkestrafiklagen (2012:210), </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. den som har g�llande tillst�nd att bedriva taxitrafik eller n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 � taxitrafiklagen, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. den som har g�llande tillst�nd att bedriva biluthyrning eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">annan pr�vad person som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om bil-<br/>uthyrning, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. den som har g�llande tillst�nd att f� driva en redovisningscentral eller</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">en best�llningscentral f�r taxitrafik eller n�gon annan pr�vad person enligt <br/>11 eller 12 � lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och best�llnings-<br/>centraler f�r taxitrafik, eller </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. den som har g�llande tillst�nd att bedriva utbildningsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">enligt 4 kap. 9 � k�rkortslagen, 2 � lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. <br/>1 � lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens eller 2 � lagen (2009:121) <br/>om utbildning till f�rare av mopeder, sn�skotrar och terr�nghjulingar eller <br/>n�gon annan pr�vad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:628</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifterna fr�n Polismyndigheten ska inte behandlas enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket om underr�ttelsen endast avser brott som sammanlagt har f�ranlett <br/>penningb�ter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock <br/>inte om den som uppgiften avser under de senaste fem �ren har befunnits <br/>skyldig till n�got annat brott som avses i 3�. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2020. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2020:628</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga 3 </i></p> <p style="position:absolute;top:98px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Bilaga 3. Tillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">F�ljande uppgifter som r�r tillst�nd ska f�ras in i v�gtrafikregistret: </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>1. Identitetsuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">I fr�ga om tillst�ndshavare f�r yrkesm�ssig trafik, taxitrafik, biluthyrning, <br/>redovisningscentraler och best�llningscentraler<i> </i>f�r taxitrafik, utbildning <br/>samt f�r ackrediterade verkst�der och fordonstillverkare f�r f�rdskrivare ska <br/>f�ljande identitetsuppgifter f�ras in i v�gtrafikregistret: </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">Fullst�ndigt namn eller f�retagsnamn <br/>Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">svarande </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r fysisk person: folkbokf�ringsadress, eller om han eller hon inte �r </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">folkbokf�rd i Sverige, en annan adress i landet </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">F�r juridisk person: adress i landet <br/>Landskod (om yrkesm�ssig trafik) </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">I fr�ga om den som �r ansvarig f�r trafikut�vningen eller verksamheten vid <br/>redovisningscentraler eller best�llningscentraler f�r taxitrafik, �vriga <br/>personer som har pr�vats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen <br/>(2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om <br/>redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik, den som �r <br/>juridiskt ombud f�r ett f�retag som bedriver yrkesm�ssig trafik, f�rest�ndare <br/>f�r en redovisningscentral eller best�llningscentral f�r taxitrafik i samband <br/>med d�dsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska f�ljande <br/>identitetsuppgifter antecknas: </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">Fullst�ndigt namn <br/>Personnummer, samordningsnummer eller f�delsedatum <br/>F�delseort (om yrkesm�ssig trafik) </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>5. Redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik<br/>5.1 Tillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Datum f�r </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48"> beslut om tillst�nd<br/> beslut om varning eller �terkallelse av tillst�ndet<br/> byte eller ut�kning av verksamhetsansvariga och �vrigt pr�vade</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">personer och datum n�r n�gon av dem inte l�ngre �r engagerad i f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48"> en tillst�ndshavares eller en verksamhetsansvarigs d�dsfall<br/> ett tillst�nds upph�rande<br/> konkursbeslut<br/> n�r en �terkallelse av ett tillst�nd blir g�llande, om annat �n dagen f�r<br/>beslutet</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rest�ndare f�r verksamheten i samband med d�dsfall och konkurs </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Grund f�r varning eller �terkallelse </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Ol�mplighetstid vid avslag </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2020:628</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">Uppgift om den adress d�r den tekniska utrustning som anv�nds f�r <br/>mottagande, insamling, lagring och utl�mnande ska finnas. Om <br/>tillst�ndshavaren inte sj�lv lagrar informationen, adressen till det f�retag <br/>med vilket avtal om lagring har slutits </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">Vid �verklagande, datum f�r inhibition <br/>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>5.3 Uppgifter om s�rskild utrustning f�r taxifordon <br/></b>Uppgift om, inklusive datum f�r, installation och kontroll av s�rskild <br/>utrustning f�r taxifordon </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">Uppgift om besiktningsorgan som har installerat och kontrollerat en viss <br/>s�rskild utrustning f�r taxifordon </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">Uppgift om den som rapporterat installationen och kontrollen </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">Uppgift om i vilket fordon den s�rskilda utrustningen f�r taxifordon �r <br/>installerad </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">Uppgift om vilken eller vilka best�llningscentraler som ett fordon med <br/>s�rskild utrustning f�r taxifordon �r anslutet till med angivande av fr�n <br/>vilket datum uppgifterna ska samlas in av denna best�llningscentral <br/>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i v�gtrafikdataf�rordningen (2019:382)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 16 �, 4 kap. 3 och 11 ��, 6 kap. 7 �,
bilaga 3 och rubriken n�rmast f�re 3 kap. 16 � v�gtrafikdataf�rordningen
(2019:382) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
Uppgifter om redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik
16 � Uppgifter om redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r
taxitrafik ska gallras ur v�gtrafikregistret sju �r fr�n utg�ngen av det
kalender�r d� tillst�ndet att f� driva en redovisningscentral eller en best�ll-
ningscentral upph�rde att g�lla.

Beslut om avslag p� en ans�kan om tillst�nd att f� driva en redovisnings-

central eller en best�llningscentral ska gallras ur registret sju �r fr�n utg�ng-
en av det kalender�r d� beslutet fattades. En uppgift om grund f�r
�terkallelse eller varning enligt 18 � lagen (2014:1020) om redovisnings-
centraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik ska gallras ur registret sju
�r fr�n utg�ngen av det kalender�r d� beslutet om �terkallelse eller varning
fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning och s�rskild utrustning f�r taxifordon

ska gallras ur registret sju �r fr�n utg�ngen av det kalender�r d� utrustningen
slutade anv�ndas.

4 kap.
3 �
Vid s�kning i v�gtrafikregistret i uppgifter som r�r tillst�nd f�r som
s�kbegrepp n�r det g�ller registreringen av

1. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig verksamhet anv�ndas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

b) datum f�r tillst�nds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som

�r f�renade med datum, eller

c) slag av tillst�nd, intyg, beh�righet eller befattning,
2. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig trafik, ut�ver vad som anges i 1, �ven

anv�ndas

a) serienummer p� gemenskapstillst�nd,
b) nummer p� intyg om yrkeskunnande,
c) fordons eller tillst�nds anv�ndningss�tt,
d) kopia av gemenskapstillst�nd eller serienummer p� kopian, eller
e) f�retags riskv�rde, och

SFS

2020:628

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:628

3. tillst�nd att bedriva redovisningscentral eller best�llningscentral f�r

taxitrafik, ut�ver vad som anges i 1, anv�ndas de uppgifter som enligt
bilaga 3 avsnitt 5 f�rs in i registret.

11 � Ut�ver de s�kbegrepp som anges i 8 � f�r som s�kbegrepp i fr�ga om
tillsynsverksamheten anv�ndas

1. f�rarkortsnummer,
2. datum f�r kontroll, och
3. installation eller kontroll av s�rskild utrustning f�r taxifordon.

6 kap.
7 �
N�r Transportstyrelsen f�r en underr�ttelse fr�n Polismyndigheten
enligt 3 �, 5 � andra stycket eller 6 � f�r Transportstyrelsen sammanst�lla
uppgifterna med de uppgifter f�r personen i fr�ga om beh�righeter enligt
bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillst�nd enligt bilaga 3 som
beh�vs f�r pr�vningen. Detta ska g�ras med de begr�nsningar som framg�r
av andra stycket och under f�ruts�ttning att uppgifterna avser

1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller

f�rarbevis,

2. den f�r vilken
a) tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�rkortslagen

(1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut,

b) sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort eller f�rarbevis f�r utf�rdas utan krav p�

ytterligare pr�vning enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen,

c) tid f�r villkor om alkol�s l�pt ut och k�rkort f�r utf�rdas efter ans�kan

enligt 5 kap. 15 b � f�rsta stycket k�rkortslagen, eller

d) k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller f�rarbevis �r omh�ndertaget

enligt 5 kap. 7 � k�rkortslagen,

3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation,
5. den f�r vilken
a) tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation enligt taxitrafik-

lagen (2012:211) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, eller

b) taxif�rarlegitimation �r ogiltig endast p� grund av att f�reskriven

k�rkortsbeh�righet saknas,

6. den som har g�llande tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig trafik, den vars

tillst�nd tillf�lligt har dragits in enligt artikel 13 i f�rordning (EG) nr
1071/2009 eller n�gon annan pr�vad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 �
yrkestrafiklagen (2012:210),

7. den som har g�llande tillst�nd att bedriva taxitrafik eller n�gon annan

pr�vad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 � taxitrafiklagen,

8. den som har g�llande tillst�nd att bedriva biluthyrning eller n�gon

annan pr�vad person som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om bil-
uthyrning,

9. den som har g�llande tillst�nd att f� driva en redovisningscentral eller

en best�llningscentral f�r taxitrafik eller n�gon annan pr�vad person enligt
11 eller 12 � lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och best�llnings-
centraler f�r taxitrafik, eller

10. den som har g�llande tillst�nd att bedriva utbildningsverksamhet

enligt 4 kap. 9 � k�rkortslagen, 2 � lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap.
1 � lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens eller 2 � lagen (2009:121)
om utbildning till f�rare av mopeder, sn�skotrar och terr�nghjulingar eller
n�gon annan pr�vad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

background image

3

SFS

2020:628

Uppgifterna fr�n Polismyndigheten ska inte behandlas enligt f�rsta

stycket om underr�ttelsen endast avser brott som sammanlagt har f�ranlett
penningb�ter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem �ren har befunnits
skyldig till n�got annat brott som avses i 3�.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

background image

4

SFS

2020:628

Bilaga 3

Bilaga 3. Tillst�nd

F�ljande uppgifter som r�r tillst�nd ska f�ras in i v�gtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

I fr�ga om tillst�ndshavare f�r yrkesm�ssig trafik, taxitrafik, biluthyrning,
redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik, utbildning
samt f�r ackrediterade verkst�der och fordonstillverkare f�r f�rdskrivare ska
f�ljande identitetsuppgifter f�ras in i v�gtrafikregistret:

Fullst�ndigt namn eller f�retagsnamn
Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande

F�r fysisk person: folkbokf�ringsadress, eller om han eller hon inte �r

folkbokf�rd i Sverige, en annan adress i landet

F�r juridisk person: adress i landet
Landskod (om yrkesm�ssig trafik)

I fr�ga om den som �r ansvarig f�r trafikut�vningen eller verksamheten vid
redovisningscentraler eller best�llningscentraler f�r taxitrafik, �vriga
personer som har pr�vats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen
(2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik, den som �r
juridiskt ombud f�r ett f�retag som bedriver yrkesm�ssig trafik, f�rest�ndare
f�r en redovisningscentral eller best�llningscentral f�r taxitrafik i samband
med d�dsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska f�ljande
identitetsuppgifter antecknas:

Fullst�ndigt namn
Personnummer, samordningsnummer eller f�delsedatum
F�delseort (om yrkesm�ssig trafik)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Redovisningscentraler och best�llningscentraler f�r taxitrafik
5.1 Tillst�nd

Datum f�r

 beslut om tillst�nd
 beslut om varning eller �terkallelse av tillst�ndet
 byte eller ut�kning av verksamhetsansvariga och �vrigt pr�vade

personer och datum n�r n�gon av dem inte l�ngre �r engagerad i f�retaget

 en tillst�ndshavares eller en verksamhetsansvarigs d�dsfall
 ett tillst�nds upph�rande
 konkursbeslut
 n�r en �terkallelse av ett tillst�nd blir g�llande, om annat �n dagen f�r
beslutet

F�rest�ndare f�r verksamheten i samband med d�dsfall och konkurs

Grund f�r varning eller �terkallelse

Ol�mplighetstid vid avslag

background image

5

SFS

2020:628

Uppgift om den adress d�r den tekniska utrustning som anv�nds f�r
mottagande, insamling, lagring och utl�mnande ska finnas. Om
tillst�ndshavaren inte sj�lv lagrar informationen, adressen till det f�retag
med vilket avtal om lagring har slutits

Vid �verklagande, datum f�r inhibition
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.3 Uppgifter om s�rskild utrustning f�r taxifordon
Uppgift om, inklusive datum f�r, installation och kontroll av s�rskild
utrustning f�r taxifordon

Uppgift om besiktningsorgan som har installerat och kontrollerat en viss
s�rskild utrustning f�r taxifordon

Uppgift om den som rapporterat installationen och kontrollen

Uppgift om i vilket fordon den s�rskilda utrustningen f�r taxifordon �r
installerad

Uppgift om vilken eller vilka best�llningscentraler som ett fordon med
s�rskild utrustning f�r taxifordon �r anslutet till med angivande av fr�n
vilket datum uppgifterna ska samlas in av denna best�llningscentral
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

;