SFS 2020:632 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

SFS2020-632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:383) om fordons

registrering och användning

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning ska ha följande lydelse.

3 kap.
11 §
Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxi-
trafiklagen (2012:211) ska ha en särskild registreringsskylt (taxiskylt). Om
fordonet anmälts för taxitrafik enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen, måste det
dock inte ha en taxiskylt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:632

Publicerad
den

27 juni 2020