SFS 2020:632 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

SFS2020-632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:CCNXQK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:CCNXQK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2019:383) om fordons </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>registrering och anv�ndning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 11 � f�rordningen (2019:383) om fordons <br/>registrering och anv�ndning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 kap. <br/>11 �</b> Ett fordon som har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt taxi-<br/>trafiklagen (2012:211) ska ha en s�rskild registreringsskylt (taxiskylt). Om <br/>fordonet anm�lts f�r taxitrafik enligt 2 b kap. 1 � taxitrafiklagen, m�ste det <br/>dock inte ha en taxiskylt. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2020:632</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">27 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2019:383) om fordons

registrering och anv�ndning

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 11 � f�rordningen (2019:383) om fordons
registrering och anv�ndning ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
11 �
Ett fordon som har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt taxi-
trafiklagen (2012:211) ska ha en s�rskild registreringsskylt (taxiskylt). Om
fordonet anm�lts f�r taxitrafik enligt 2 b kap. 1 � taxitrafiklagen, m�ste det
dock inte ha en taxiskylt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:632

Publicerad
den

27 juni 2020

;