SFS 2020:635 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2020-635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:SULUJY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SULUJY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1998:899) om milj�farlig </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>verksamhet och h�lsoskydd </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 22 och 49 �� f�rordningen (1998:899) om milj�-<br/>farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>22 �</b>1 En anm�lan som avses i 1 kap. 10 eller 11 � milj�pr�vningsf�rord-<br/>ningen (2013:251) ska g�ras i god tid innan verksamheten p�b�rjas eller �t-<br/>g�rden vidtas. Anm�lan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller <br/>kommun som enligt milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) ut�var tillsyn �ver <br/>verksamheten eller �tg�rden. Anm�lan ska dock ges in till l�nsstyrelsen, om <br/>verksamheten eller �tg�rden har samband med en annan fr�ga som pr�vas <br/>av l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>49 �</b>2 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken <br/>samt 2 kap. 4, 26, 29 och 31 �� milj�tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�balken finns best�mmelser om avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:769. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:21. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:635</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">27 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1998:899) om milj�farlig

verksamhet och h�lsoskydd

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 22 och 49 �� f�rordningen (1998:899) om milj�-
farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.

22 �1 En anm�lan som avses i 1 kap. 10 eller 11 � milj�pr�vningsf�rord-
ningen (2013:251) ska g�ras i god tid innan verksamheten p�b�rjas eller �t-
g�rden vidtas. Anm�lan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller
kommun som enligt milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) ut�var tillsyn �ver
verksamheten eller �tg�rden. Anm�lan ska dock ges in till l�nsstyrelsen, om
verksamheten eller �tg�rden har samband med en annan fr�ga som pr�vas
av l�nsstyrelsen.

49 �2 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken
samt 2 kap. 4, 26, 29 och 31 �� milj�tillsynsf�rordningen.

I f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt

milj�balken finns best�mmelser om avgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2013:769.

2 Senaste lydelse 2011:21.

SFS

2020:635

Publicerad
den

27 juni 2020

;