SFS 2020:643 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

SFS2020-643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:AHOMXY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:AHOMXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i bilskrotningsf�rordningen (2007:186) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 47 och 48 �� bilskrotningsf�rordningen (2007:186) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>47 �</b>1 En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje �r l�mna <br/>f�ljande uppgifter till de ber�rda producenterna och tillsynsmyndigheten i <br/>den eller de kommuner d�r bilskrotningsverksamheten bedrivs: </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppgifter om sammanlagda m�ngder av de �mnen, v�tskor och kompo-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">nenter som hanterats enligt 26 � f�rsta stycket, specificerat f�r var och en av <br/>punkterna 115 i den best�mmelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. de uppgifter i �vrigt som producenterna beh�ver f�r att fullg�ra redo-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">visningsskyldigheten enligt 13 � 2 f�rordningen (2007:185) om producent-<br/>ansvar f�r bilar. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>48 �</b>2 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken <br/>samt 2 kap. 4, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2014:1050. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:46. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:643</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">27 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i bilskrotningsf�rordningen (2007:186)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 47 och 48 �� bilskrotningsf�rordningen (2007:186)
ska ha f�ljande lydelse.

47 �1 En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje �r l�mna
f�ljande uppgifter till de ber�rda producenterna och tillsynsmyndigheten i
den eller de kommuner d�r bilskrotningsverksamheten bedrivs:

1. uppgifter om sammanlagda m�ngder av de �mnen, v�tskor och kompo-

nenter som hanterats enligt 26 � f�rsta stycket, specificerat f�r var och en av
punkterna 115 i den best�mmelsen, och

2. de uppgifter i �vrigt som producenterna beh�ver f�r att fullg�ra redo-

visningsskyldigheten enligt 13 � 2 f�rordningen (2007:185) om producent-
ansvar f�r bilar.

48 �2 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken
samt 2 kap. 4, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen.

Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter

f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2014:1050.

2 Senaste lydelse 2011:46.

SFS

2020:643

Publicerad
den

27 juni 2020

;