SFS 2020:644 Förordning om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

SFS2020-644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TPKTIW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:TPKTIW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:273) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rsiktighets�tg�rder vid odling och transport m.m. av </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>genetiskt modifierade gr�dor </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2007:273) om f�rsiktighets-<br/>�tg�rder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade gr�dor ska <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>10 �</b>1 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 2 kap. 4 och 18 �� milj�tillsynsf�r-<br/>ordningen. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:47. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:644</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">27 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:273) om

f�rsiktighets�tg�rder vid odling och transport m.m. av

genetiskt modifierade gr�dor

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2007:273) om f�rsiktighets-
�tg�rder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade gr�dor ska
ha f�ljande lydelse.

10 �1 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 2 kap. 4 och 18 �� milj�tillsynsf�r-
ordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:47.

SFS

2020:644

Publicerad
den

27 juni 2020

;