SFS 2020:646 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

SFS2020-646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 58 § artskyddsförordningen (2007:845) ska ha
följande lydelse.

58 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 8 §§ miljötillsynsför-
ordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:50.

SFS

2020:646

Publicerad
den

27 juni 2020