SFS 2020:647 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2020-647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:NRYOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:XOWWZJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DELVMX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ILFDKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:RCLWHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:LEIJXC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ZZZMMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:SEGQYO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 1 kap. 28 � ska utg�,<i> <br/>dels</i> att nuvarande 1 kap. 28 � ska betecknas 3 kap. 21 �, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 2, 3, 610 a, 1117, 20 och 21 ��, 2 kap. 14, 6, 19, 33 och </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">35 ��, 3 kap. 2, 15, 17 och den nya 21 �� och rubrikerna till 2 och 3 kap. ska <br/>ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 kap. 19 och 20 ��, och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 3 kap. 19 och 21 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>2 �</b> Av 2 kap. framg�r hur tillsynen f�rdelas mellan statliga myndigheter <br/>och de kommunala n�mnderna. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 3 kap. framg�r vilka statliga myndigheter som ska ge tillsynsv�gled-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning till tillsynsmyndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b>1 I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>tillsynsobjekt:</i> en verksamhet, en �tg�rd, ett omr�de, ett naturf�rem�l eller </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en djur- eller v�xtart som �r eller ska vara f�rem�l f�r tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>kommunal n�mnd:</i> den eller de n�mnder som kommunfullm�ktige utser </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att ha ansvar f�r tillsyn enligt milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>tillverkare:</i> den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">eller vara eller som i eget namn f�rpackar, packar om eller �ndrar namn p� <br/>en kemisk produkt eller en bioteknisk organism, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>prim�rleverant�r:</i> en tillverkare som sl�pper ut en kemisk produkt, bio-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">teknisk organism eller vara p� marknaden, den som yrkesm�ssigt f�r in en <br/>kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att sl�ppa <br/>ut den p� marknaden och den som yrkesm�ssigt f�r ut en kemisk produkt, <br/>bioteknisk organism eller vara fr�n Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>sl�ppa ut p� marknaden:</i> att tillhandah�lla eller g�ra en kemisk produkt, </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en bioteknisk organism eller en vara tillg�nglig f�r n�gon annan, och </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>l�kemedel:</i> substans eller kombination av substanser som �r ett l�kemedel </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 2 kap. 1 � l�kemedelslagen (2015:315). </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I �vrigt har ord och uttryck i denna f�rordning samma betydelse som i </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">14 kap. 2 �, 15 kap. 1, 2, 57 �� och 26 kap. 1 och 1 a �� milj�balken samt <br/>1 kap. 4 � avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2016:808. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 �</b> Hos en tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbe-<br/>hovet f�r myndighetens hela ansvarsomr�de enligt milj�balken. Behovsut-<br/>redningen ska avse en tid om tre �r. Utredningen ska ses �ver vid behov och <br/>minst en g�ng varje �r. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b> En tillsynsmyndighet ska f�ra ett register �ver de tillsynsobjekt som <br/>beh�ver �terkommande tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>8 �</b> En tillsynsmyndighet ska f�r varje verksamhets�r uppr�tta en samlad <br/>tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsomr�de enligt milj�balken. <br/>Planen ska grundas p� den behovsutredning som avses i 6 � och det register <br/>som avses i 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Av planen ska det framg� hur myndigheten har tagit h�nsyn till den </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nationella tillsynsstrategin som avses i 3 kap. 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>9 �</b> Av 3 och 8 �� myndighetsf�rordningen (2007:515) f�ljer att en till-<br/>synsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska <br/>utveckla personalens kompetens i tillsynsfr�gor. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>10 �</b> En statlig tillsynsmyndighet ska i den samlade tillsynsplanen be-<br/>skriva hur myndigheten har avv�gt f�rdelningen av resurser inom och <br/>mellan olika ansvarsomr�den enligt milj�balken och hur resurserna har <br/>anpassats efter det tillsynsbehov som finns. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>10 a �</b>2 Tillsynsmyndigheten ska med utg�ngspunkt i myndighetens till-<br/>synsplan uppr�tta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram f�r varje </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. verksamhet som �r tillst�ndspliktig eller omfattas av ett tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251), om den verksamhetskod som <br/>g�ller f�r verksamheten slutar med -i, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">2. verksamhet som behandlar avfall, eller<br/>3. yrkesm�ssig verksamhet<br/>a) som samlar in eller transporterar avfall,<br/>b) som f�rmedlar avfall f�r �tervinning eller bortskaffande,<br/>c) som handlar med avfall, eller<br/>d) d�r farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesm�ssiga verksam-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">heten. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b>3 F�r de verksamheter som omfattas av 10 a � ska tillsynsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. genomf�ra tillsynsbes�k i enlighet med tillsynsprogrammet,<br/>2. efter ett tillsynsbes�k genomf�ra ett nytt bes�k inom sex m�nader, om</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">myndigheten vid det f�reg�ende bes�ket fann n�gon allvarlig brist i upp-<br/>fyllandet av de villkor som g�ller f�r verksamheten enligt en dom eller ett <br/>beslut eller enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 9 kap. 5 � milj�balken, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. skriftligen redovisa varje tillsynsbes�k och l�mna redovisningen till</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhetsut�varen senast tv� m�nader efter bes�ket. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>12 �</b> En tillsynsmyndighet ska �rligen f�lja upp och utv�rdera sin tillsyns-<br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2018:2004. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2016:832. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>13 �</b>4 En tillsynsmyndighet ska underr�tta Naturv�rdsverket, Havs- och <br/>vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och l�nsstyrelsen om f�rh�llanden <br/>som kan vara sk�l f�r </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. ett f�rbud eller en �terkallelse av tillst�nd, dispens eller godk�nnande</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 24 kap. 3 � milj�balken, eller </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en ompr�vning enligt 24 kap. 5 eller 7 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>14 �</b> En tillsynsmyndighet ska p� beg�ran l�mna den information som en <br/>tillsynsv�gledande myndighet beh�ver f�r sin tillsynsv�gledning. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>15 �</b> Tillsynsv�gledande myndigheter p� statlig central niv� f�r inom sitt <br/>v�gledningsomr�de meddela f�reskrifter om vilken information som en <br/>tillsynsmyndighet ska l�mna enligt 14 � samt hur och n�r informationen ska <br/>l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>16 �</b> Om en tillsynsmyndighet uppm�rksammar en omst�ndighet som kan <br/>f�ranleda tillsyns�tg�rder med st�d av milj�balken men som omfattas av en <br/>annan myndighets ansvarsomr�de, ska tillsynsmyndigheten anm�la denna <br/>omst�ndighet till den ansvariga myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>17 �</b>5 Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det �r �ndam�ls-<br/>enligt och m�jligt. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att f�rebygga brott mot milj�balken och f�r att effektivt hantera </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">s�dana brott, ska l�nsstyrelsen arbeta f�r samverkan mellan Polismyndig-<br/>heten, �klagarmyndigheten och de myndigheter som svarar f�r tillsyn enligt <br/>milj�balken p� lokal och regional niv�. Den lokala och regionala samverkan <br/>ska samordnas med myndigheternas samverkan p� nationell niv�. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>20 �</b>6 Den myndighet som pr�var om uppgiften att ut�va tillsyn kan �ver-<br/>l�tas, ska vid sin pr�vning ta h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. omfattningen av tillsynsobjektens milj�p�verkan,<br/>2. den kommunala n�mndens f�ruts�ttningar f�r att uppfylla kraven i 6</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">12 ��, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. den kommunala n�mndens f�ruts�ttningar f�r att ut�va tillsyn �ver till-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">synsobjektens hantering av kemiska produkter i den utstr�ckning s�dan han-<br/>tering f�rekommer, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. kommunens interna ansvarsf�rdelning f�r drift av och tillsyn �ver</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">kommunala verksamheter, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. myndighetens egna f�ruts�ttningar f�r att forts�ttningsvis kunna ge</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">effektiv tillsynsv�gledning i fr�gor som r�r tillsynsobjekten, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">6. m�jligheten att inom ett l�n ut�va en effektiv tillsyn, och<br/>7. �vriga fr�gor av betydelse f�r �verl�telse av tillsynsuppgiften.<br/>N�r det g�ller tillsyn �ver kommunala verksamheter f�r tillsynsuppgiften</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">inte �verl�tas om kommunen har en n�mndorganisation som strider mot <br/>6 kap. 7 � andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens <br/>interna ansvarsf�rdelning f�r drift och tillsyn av andra organisatoriska sk�l <br/>inte �r l�mplig med h�nsyn till f�ruts�ttningarna f�r en effektiv tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>21 �</b> En tillsynsmyndighet som har �verl�tit uppgiften att ut�va tillsyn till <br/>en kommunal n�mnd ska regelbundet f�lja upp och utv�rdera tillsynen. Om </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2018:2115. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2014:1243. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse 2017:1050. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">f�ruts�ttningarna f�r �verl�telse enligt 20 � inte l�ngre finns, ska tillsyns-<br/>myndigheten �terkalla �verl�telsen. En �terkallelse f�r avse ett visst eller <br/>vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>2 kap. F�rdelningen av tillsynsansvaret <br/>1 �</b>7 I detta kapitel f�rdelas statliga myndigheters och kommunala n�mn-<br/>ders ansvar f�r tillsyn �ver att milj�balken och best�mmelser meddelade <br/>med st�d av balken samt EU-f�rordningar f�ljs. Den f�rdelningen g�ller i <br/>den m�n regeringen i det enskilda fallet inte har beslutat n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r det h�nvisas till ett eller flera kapitel i milj�balken avses �ven best�m-</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">melser som har meddelats med st�d av de kapitlen, om inte n�got annat <br/>anges i h�nvisningarna. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>2 �</b> Om tv� eller flera myndigheter har tillsynsansvaret f�r ett tillsyns-<br/>objekt, f�r myndigheterna komma �verens om hur ansvaret ska f�rdelas. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>3 �</b> Om det f�r ett visst tillsynsobjekt inte finns n�gon ansvarig tillsyns-<br/>myndighet, ska var och en av de myndigheter som anges i 3 kap. ut�va till-<br/>synen i de fr�gor som omfattas av respektive myndighets tillsynsv�gled-<br/>ningsansvar. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>4 �</b>8 F�rsvarsinspekt�ren f�r h�lsa och milj� har ansvar f�r tillsynen i fr�ga <br/>om samtliga verksamheter och �tg�rder inom F�rsvarsmakten, Fortifika-<br/>tionsverket, F�rsvarets materielverk och F�rsvarets radioanstalt, utom den <br/>tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 � f�rsta <br/>stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>6 �</b>9 I 710 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">1. omr�desskydd enligt 7 kap. milj�balken,<br/>2. skydd f�r djur- och v�xtarter enligt 8 kap. milj�balken,<br/>3. natur- och kulturmilj� enligt 12 kap. milj�balken,<br/>4. st�ngselgenombrott enligt 26 kap. 11 � milj�balken,<br/>5. r�dets f�rordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">av arter av vilda djur och v�xter genom kontroll av handeln med dem, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">6. kommissionens f�rordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">n�rmare f�reskrifter f�r till�mpningen av r�dets f�rordning (EG) nr 338/97 <br/>om skyddet av arter av vilda djur och v�xter genom kontroll av handeln med <br/>dem, </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 511/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">16 april 2014 om �tg�rder f�r anv�ndarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet <br/>om tilltr�de till och rimlig och r�ttvis f�rdelning av vinster fr�n utnyttjande <br/>av genetiska resurser i unionen, </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1143/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">22 oktober 2014 om f�rebyggande och hantering av introduktion och sprid-<br/>ning av invasiva fr�mmande arter, och </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">9. kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2015/1866 av den</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">13 oktober 2015 om n�rmare f�reskrifter f�r genomf�randet av Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 511/2014 vad g�ller registret <br/>�ver samlingar, �vervakning av anv�ndarnas efterlevnad och b�sta praxis. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">7 Senaste lydelse 2018:56. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">8 Senaste lydelse 2017:801. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">9 Senaste lydelse 2018:1940. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>19 �</b>10 I 2035 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">1. milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken,<br/>2. f�roreningsskador och milj�skador enligt 10 kap. milj�balken,<br/>3. vattenverksamheter enligt 11 kap. milj�balken,<br/>4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 � milj�balken,<br/>5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">milj�balken samt utrustning avsedd f�r hantering av v�xtskyddsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">6. avfall och avfallsf�rebyggande �tg�rder enligt 15 kap. milj�balken,<br/>7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 648/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">31 mars 2004 om tv�tt- och reng�ringsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1021 av den</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">20 juni 2019 om l�nglivade organiska f�roreningar, </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">9. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 517/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">16 april 2014 om fluorerade v�xthusgaser och om upph�vande av f�rordning <br/>(EG) nr 842/2006, </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">10. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">14 juni 2006 om transport av avfall, </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">11. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-<br/>ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, <br/>�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) <br/>nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets <br/>direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, <br/>93/105/EG och 2000/21/EG, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">12. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">16 december 2008 om klassificering, m�rkning och f�rpackning av �mnen <br/>och blandningar, �ndring och upph�vande av direktiven 67/548/EEG och <br/>1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">13. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">16 september 2009 om �mnen som bryter ned ozonskiktet, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">14. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om <br/>upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">15. f�rordning (EG) nr 1223/2009,<br/>16. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">22 maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocid-<br/>produkter, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">17. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 649/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier, </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">18. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1257/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">20 november 2013 om �tervinning av fartyg och om �ndring av f�rordning <br/>(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">19. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/852 av den</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">17 maj 2017 om kvicksilver och om upph�vande av f�rordning (EG) nr <br/>1102/2008. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>33 �</b> En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om utsl�pp-<br/>ande p� marknaden av kemiska produkter, biotekniska organismer eller <br/>varor, har ocks� ansvar f�r tillsynen i fr�ga om inf�rseln till Sverige och <br/>utf�rseln fr�n Sverige av s�dana produkter, organismer och varor. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten ska i tillsynen samverka med Tullverket. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 2018:56. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft60">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>35 �</b>11 En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om kos-<br/>metiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 eller i fr�ga om far-<br/>liga �mnen enligt f�rordningen (2012:861) om farliga �mnen i elektrisk eller <br/>elektronisk utrustning ska inom sitt omr�de fullg�ra de uppgifter som anges <br/>i 1 kap. 5 � tredje stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft68">De uppgifter som anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 26 ska fullg�ras av <br/>1. Kemikalieinspektionen i fr�ga om farliga �mnen i elektrisk eller elekt-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">ronisk utrustning, och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">2. L�kemedelsverket i fr�ga om kosmetiska produkter.</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>3 kap. Tillsynsv�gledning och tillsynsstrategi <br/>2 �</b> Naturv�rdsverket ska ge </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">1. tillsynsv�gledning till kommunala n�mnder och l�nsstyrelser, om inte</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">annat f�ljer av 315 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">2. allm�n tillsynsv�gledning till tillsynsmyndigheter i fr�gor som avser</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">till�mpningen av 26 och 30 kap. milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>15 �</b> I fr�gor om till�mpningen av best�mmelserna om genteknik i 13 kap. <br/>milj�balken �r tillsynsmyndigheten ocks� tillsynsv�gledande myndighet <br/>inom det omr�de som motsvarar myndighetens tillsynsansvar. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta stycket inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de centrala och sam-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68">ordnande uppgifter f�r kontrollen av genetiskt modifierade organismer som <br/>Naturv�rdsverket och Genteknikn�mnden har enligt f�rordningen (2002:1086) <br/>om uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>17 �</b>12 Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikaliein-<br/>spektionen, Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten och l�nsstyrel-<br/>serna ska ha planer f�r tillsynsv�gledning. Planerna ska omfatta en period <br/>om tre �r. Planerna ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Av planen ska framg� hur myndigheten har tagit h�nsyn till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">strategin. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Tillsynsstrategi </b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>19 �</b> Naturv�rdsverket ska i samverkan med centrala tillsynsv�gledande <br/>myndigheter se till att det finns nationella m�l f�r tillsynen enligt milj�-<br/>balken och en strategi f�r att uppn� de m�len (nationell tillsynsstrategi). </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>20 �</b> Varje nationell tillsynsstrategi ska omfatta en period om tre �r. Den <br/>ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Redovisning till regeringen </b></p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>21 �</b> Naturv�rdsverket ska senast den 15 april varje �r l�mna en redovis-<br/>ning till regeringen av hur tillsynen enligt milj�balken kan utvecklas och <br/>f�rb�ttras. Redovisningen ska tas fram i samverkan med �vriga tillsyns-<br/>v�gledande myndigheter och omfatta de brister i tillsynen som verket identi-<br/>fierat och en beskrivning av hur de kan �tg�rdas. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.</p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66">11 Senaste lydelse 2013:418. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66">12 Senaste lydelse 2013:910. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft70">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>2020:647</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft70">2. Best�mmelserna i 3 kap. 19 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om en</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">nationell tillsynsstrategi f�r �ren 20222024. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft73">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver i fr�ga om milj�tillsynsf�rordningen (2011:13)

dels att rubriken n�rmast f�re 1 kap. 28 � ska utg�,
dels
att nuvarande 1 kap. 28 � ska betecknas 3 kap. 21 �,
dels att 1 kap. 2, 3, 610 a, 1117, 20 och 21 ��, 2 kap. 14, 6, 19, 33 och

35 ��, 3 kap. 2, 15, 17 och den nya 21 �� och rubrikerna till 2 och 3 kap. ska
ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 kap. 19 och 20 ��, och n�r-

mast f�re 3 kap. 19 och 21 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
Av 2 kap. framg�r hur tillsynen f�rdelas mellan statliga myndigheter
och de kommunala n�mnderna.

Av 3 kap. framg�r vilka statliga myndigheter som ska ge tillsynsv�gled-

ning till tillsynsmyndigheterna.

3 �1 I denna f�rordning avses med

tillsynsobjekt: en verksamhet, en �tg�rd, ett omr�de, ett naturf�rem�l eller

en djur- eller v�xtart som �r eller ska vara f�rem�l f�r tillsyn,

kommunal n�mnd: den eller de n�mnder som kommunfullm�ktige utser

att ha ansvar f�r tillsyn enligt milj�balken,

tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism

eller vara eller som i eget namn f�rpackar, packar om eller �ndrar namn p�
en kemisk produkt eller en bioteknisk organism,

prim�rleverant�r: en tillverkare som sl�pper ut en kemisk produkt, bio-

teknisk organism eller vara p� marknaden, den som yrkesm�ssigt f�r in en
kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att sl�ppa
ut den p� marknaden och den som yrkesm�ssigt f�r ut en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara fr�n Sverige,

sl�ppa ut p� marknaden: att tillhandah�lla eller g�ra en kemisk produkt,

en bioteknisk organism eller en vara tillg�nglig f�r n�gon annan, och

l�kemedel: substans eller kombination av substanser som �r ett l�kemedel

enligt 2 kap. 1 � l�kemedelslagen (2015:315).

I �vrigt har ord och uttryck i denna f�rordning samma betydelse som i

14 kap. 2 �, 15 kap. 1, 2, 57 �� och 26 kap. 1 och 1 a �� milj�balken samt
1 kap. 4 � avfallsf�rordningen (2020:614).

1 Senaste lydelse 2016:808.

SFS

2020:647

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:647

6 � Hos en tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbe-
hovet f�r myndighetens hela ansvarsomr�de enligt milj�balken. Behovsut-
redningen ska avse en tid om tre �r. Utredningen ska ses �ver vid behov och
minst en g�ng varje �r.

7 � En tillsynsmyndighet ska f�ra ett register �ver de tillsynsobjekt som
beh�ver �terkommande tillsyn.

8 � En tillsynsmyndighet ska f�r varje verksamhets�r uppr�tta en samlad
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsomr�de enligt milj�balken.
Planen ska grundas p� den behovsutredning som avses i 6 � och det register
som avses i 7 �.

Av planen ska det framg� hur myndigheten har tagit h�nsyn till den

nationella tillsynsstrategin som avses i 3 kap. 19 �.

9 � Av 3 och 8 �� myndighetsf�rordningen (2007:515) f�ljer att en till-
synsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska
utveckla personalens kompetens i tillsynsfr�gor.

10 � En statlig tillsynsmyndighet ska i den samlade tillsynsplanen be-
skriva hur myndigheten har avv�gt f�rdelningen av resurser inom och
mellan olika ansvarsomr�den enligt milj�balken och hur resurserna har
anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

10 a �2 Tillsynsmyndigheten ska med utg�ngspunkt i myndighetens till-
synsplan uppr�tta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram f�r varje

1. verksamhet som �r tillst�ndspliktig eller omfattas av ett tillst�nd enligt

milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251), om den verksamhetskod som
g�ller f�r verksamheten slutar med -i,

2. verksamhet som behandlar avfall, eller
3. yrkesm�ssig verksamhet
a) som samlar in eller transporterar avfall,
b) som f�rmedlar avfall f�r �tervinning eller bortskaffande,
c) som handlar med avfall, eller
d) d�r farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesm�ssiga verksam-

heten.

11 �3 F�r de verksamheter som omfattas av 10 a � ska tillsynsmyndigheten

1. genomf�ra tillsynsbes�k i enlighet med tillsynsprogrammet,
2. efter ett tillsynsbes�k genomf�ra ett nytt bes�k inom sex m�nader, om

myndigheten vid det f�reg�ende bes�ket fann n�gon allvarlig brist i upp-
fyllandet av de villkor som g�ller f�r verksamheten enligt en dom eller ett
beslut eller enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 9 kap. 5 � milj�balken,
och

3. skriftligen redovisa varje tillsynsbes�k och l�mna redovisningen till

verksamhetsut�varen senast tv� m�nader efter bes�ket.

12 � En tillsynsmyndighet ska �rligen f�lja upp och utv�rdera sin tillsyns-
verksamhet.

2 Senaste lydelse 2018:2004.

3 Senaste lydelse 2016:832.

background image

3

SFS

2020:647

13 �4 En tillsynsmyndighet ska underr�tta Naturv�rdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och l�nsstyrelsen om f�rh�llanden
som kan vara sk�l f�r

1. ett f�rbud eller en �terkallelse av tillst�nd, dispens eller godk�nnande

enligt 24 kap. 3 � milj�balken, eller

2. en ompr�vning enligt 24 kap. 5 eller 7 � milj�balken.

14 � En tillsynsmyndighet ska p� beg�ran l�mna den information som en
tillsynsv�gledande myndighet beh�ver f�r sin tillsynsv�gledning.

15 � Tillsynsv�gledande myndigheter p� statlig central niv� f�r inom sitt
v�gledningsomr�de meddela f�reskrifter om vilken information som en
tillsynsmyndighet ska l�mna enligt 14 � samt hur och n�r informationen ska
l�mnas.

16 � Om en tillsynsmyndighet uppm�rksammar en omst�ndighet som kan
f�ranleda tillsyns�tg�rder med st�d av milj�balken men som omfattas av en
annan myndighets ansvarsomr�de, ska tillsynsmyndigheten anm�la denna
omst�ndighet till den ansvariga myndigheten.

17 �5 Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det �r �ndam�ls-
enligt och m�jligt.

F�r att f�rebygga brott mot milj�balken och f�r att effektivt hantera

s�dana brott, ska l�nsstyrelsen arbeta f�r samverkan mellan Polismyndig-
heten, �klagarmyndigheten och de myndigheter som svarar f�r tillsyn enligt
milj�balken p� lokal och regional niv�. Den lokala och regionala samverkan
ska samordnas med myndigheternas samverkan p� nationell niv�.

20 �6 Den myndighet som pr�var om uppgiften att ut�va tillsyn kan �ver-
l�tas, ska vid sin pr�vning ta h�nsyn till

1. omfattningen av tillsynsobjektens milj�p�verkan,
2. den kommunala n�mndens f�ruts�ttningar f�r att uppfylla kraven i 6

12 ��,

3. den kommunala n�mndens f�ruts�ttningar f�r att ut�va tillsyn �ver till-

synsobjektens hantering av kemiska produkter i den utstr�ckning s�dan han-
tering f�rekommer,

4. kommunens interna ansvarsf�rdelning f�r drift av och tillsyn �ver

kommunala verksamheter,

5. myndighetens egna f�ruts�ttningar f�r att forts�ttningsvis kunna ge

effektiv tillsynsv�gledning i fr�gor som r�r tillsynsobjekten,

6. m�jligheten att inom ett l�n ut�va en effektiv tillsyn, och
7. �vriga fr�gor av betydelse f�r �verl�telse av tillsynsuppgiften.
N�r det g�ller tillsyn �ver kommunala verksamheter f�r tillsynsuppgiften

inte �verl�tas om kommunen har en n�mndorganisation som strider mot
6 kap. 7 � andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens
interna ansvarsf�rdelning f�r drift och tillsyn av andra organisatoriska sk�l
inte �r l�mplig med h�nsyn till f�ruts�ttningarna f�r en effektiv tillsyn.

21 � En tillsynsmyndighet som har �verl�tit uppgiften att ut�va tillsyn till
en kommunal n�mnd ska regelbundet f�lja upp och utv�rdera tillsynen. Om

4 Senaste lydelse 2018:2115.

5 Senaste lydelse 2014:1243.

6 Senaste lydelse 2017:1050.

background image

4

SFS

2020:647

f�ruts�ttningarna f�r �verl�telse enligt 20 � inte l�ngre finns, ska tillsyns-
myndigheten �terkalla �verl�telsen. En �terkallelse f�r avse ett visst eller
vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt.

2 kap. F�rdelningen av tillsynsansvaret
1 �
7 I detta kapitel f�rdelas statliga myndigheters och kommunala n�mn-
ders ansvar f�r tillsyn �ver att milj�balken och best�mmelser meddelade
med st�d av balken samt EU-f�rordningar f�ljs. Den f�rdelningen g�ller i
den m�n regeringen i det enskilda fallet inte har beslutat n�got annat.

N�r det h�nvisas till ett eller flera kapitel i milj�balken avses �ven best�m-

melser som har meddelats med st�d av de kapitlen, om inte n�got annat
anges i h�nvisningarna.

2 � Om tv� eller flera myndigheter har tillsynsansvaret f�r ett tillsyns-
objekt, f�r myndigheterna komma �verens om hur ansvaret ska f�rdelas.

3 � Om det f�r ett visst tillsynsobjekt inte finns n�gon ansvarig tillsyns-
myndighet, ska var och en av de myndigheter som anges i 3 kap. ut�va till-
synen i de fr�gor som omfattas av respektive myndighets tillsynsv�gled-
ningsansvar.

4 �8 F�rsvarsinspekt�ren f�r h�lsa och milj� har ansvar f�r tillsynen i fr�ga
om samtliga verksamheter och �tg�rder inom F�rsvarsmakten, Fortifika-
tionsverket, F�rsvarets materielverk och F�rsvarets radioanstalt, utom den
tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 � f�rsta
stycket 1.

6 �9 I 710 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om

1. omr�desskydd enligt 7 kap. milj�balken,
2. skydd f�r djur- och v�xtarter enligt 8 kap. milj�balken,
3. natur- och kulturmilj� enligt 12 kap. milj�balken,
4. st�ngselgenombrott enligt 26 kap. 11 � milj�balken,
5. r�dets f�rordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet

av arter av vilda djur och v�xter genom kontroll av handeln med dem,

6. kommissionens f�rordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om

n�rmare f�reskrifter f�r till�mpningen av r�dets f�rordning (EG) nr 338/97
om skyddet av arter av vilda djur och v�xter genom kontroll av handeln med
dem,

7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 511/2014 av den

16 april 2014 om �tg�rder f�r anv�ndarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet
om tilltr�de till och rimlig och r�ttvis f�rdelning av vinster fr�n utnyttjande
av genetiska resurser i unionen,

8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1143/2014 av den

22 oktober 2014 om f�rebyggande och hantering av introduktion och sprid-
ning av invasiva fr�mmande arter, och

9. kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2015/1866 av den

13 oktober 2015 om n�rmare f�reskrifter f�r genomf�randet av Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 511/2014 vad g�ller registret
�ver samlingar, �vervakning av anv�ndarnas efterlevnad och b�sta praxis.

7 Senaste lydelse 2018:56.

8 Senaste lydelse 2017:801.

9 Senaste lydelse 2018:1940.

background image

5

SFS

2020:647

19 �10 I 2035 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om

1. milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken,
2. f�roreningsskador och milj�skador enligt 10 kap. milj�balken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. milj�balken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 � milj�balken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

milj�balken samt utrustning avsedd f�r hantering av v�xtskyddsmedel,

6. avfall och avfallsf�rebyggande �tg�rder enligt 15 kap. milj�balken,
7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tv�tt- och reng�ringsmedel,

8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1021 av den

20 juni 2019 om l�nglivade organiska f�roreningar,

9. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 517/2014 av den

16 april 2014 om fluorerade v�xthusgaser och om upph�vande av f�rordning
(EG) nr 842/2006,

10. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

11. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-
ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet,
�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

12. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, m�rkning och f�rpackning av �mnen
och blandningar, �ndring och upph�vande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006,

13. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om �mnen som bryter ned ozonskiktet,

14. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om
upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

15. f�rordning (EG) nr 1223/2009,
16. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocid-
produkter,

17. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 649/2012 av den

4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier,

18. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1257/2013 av den

20 november 2013 om �tervinning av fartyg och om �ndring av f�rordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och

19. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/852 av den

17 maj 2017 om kvicksilver och om upph�vande av f�rordning (EG) nr
1102/2008.

33 � En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om utsl�pp-
ande p� marknaden av kemiska produkter, biotekniska organismer eller
varor, har ocks� ansvar f�r tillsynen i fr�ga om inf�rseln till Sverige och
utf�rseln fr�n Sverige av s�dana produkter, organismer och varor.

Tillsynsmyndigheten ska i tillsynen samverka med Tullverket.

10 Senaste lydelse 2018:56.

background image

6

SFS

2020:647

35 �11 En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om kos-
metiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 eller i fr�ga om far-
liga �mnen enligt f�rordningen (2012:861) om farliga �mnen i elektrisk eller
elektronisk utrustning ska inom sitt omr�de fullg�ra de uppgifter som anges
i 1 kap. 5 � tredje stycket 1.

De uppgifter som anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 26 ska fullg�ras av
1. Kemikalieinspektionen i fr�ga om farliga �mnen i elektrisk eller elekt-

ronisk utrustning, och

2. L�kemedelsverket i fr�ga om kosmetiska produkter.

3 kap. Tillsynsv�gledning och tillsynsstrategi
2 �
Naturv�rdsverket ska ge

1. tillsynsv�gledning till kommunala n�mnder och l�nsstyrelser, om inte

annat f�ljer av 315 ��, och

2. allm�n tillsynsv�gledning till tillsynsmyndigheter i fr�gor som avser

till�mpningen av 26 och 30 kap. milj�balken.

15 � I fr�gor om till�mpningen av best�mmelserna om genteknik i 13 kap.
milj�balken �r tillsynsmyndigheten ocks� tillsynsv�gledande myndighet
inom det omr�de som motsvarar myndighetens tillsynsansvar.

F�rsta stycket inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de centrala och sam-

ordnande uppgifter f�r kontrollen av genetiskt modifierade organismer som
Naturv�rdsverket och Genteknikn�mnden har enligt f�rordningen (2002:1086)
om uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i milj�n.

17 �12 Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikaliein-
spektionen, Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten och l�nsstyrel-
serna ska ha planer f�r tillsynsv�gledning. Planerna ska omfatta en period
om tre �r. Planerna ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r.

Av planen ska framg� hur myndigheten har tagit h�nsyn till tillsyns-

strategin.

Tillsynsstrategi

19 � Naturv�rdsverket ska i samverkan med centrala tillsynsv�gledande
myndigheter se till att det finns nationella m�l f�r tillsynen enligt milj�-
balken och en strategi f�r att uppn� de m�len (nationell tillsynsstrategi).

20 � Varje nationell tillsynsstrategi ska omfatta en period om tre �r. Den
ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r.

Redovisning till regeringen

21 � Naturv�rdsverket ska senast den 15 april varje �r l�mna en redovis-
ning till regeringen av hur tillsynen enligt milj�balken kan utvecklas och
f�rb�ttras. Redovisningen ska tas fram i samverkan med �vriga tillsyns-
v�gledande myndigheter och omfatta de brister i tillsynen som verket identi-
fierat och en beskrivning av hur de kan �tg�rdas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

11 Senaste lydelse 2013:418.

12 Senaste lydelse 2013:910.

background image

7

SFS

2020:647

2. Best�mmelserna i 3 kap. 19 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om en

nationell tillsynsstrategi f�r �ren 20222024.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

;