SFS 2020:650 Förordning om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

SFS2020-650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:252) om stora

förbränningsanläggningar

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2013:252) om stora förbrän-
ningsanläggningar ska ha följande lydelse.

14 § Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över förbränningsanlägg-
ningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:650

Publicerad
den

27 juni 2020

;