SFS 2020:651 Förordning om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

SFS2020-651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:254) om användning av

organiska lösningsmedel

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2013:254) om användning av
organiska lösningsmedel ska ha följande lydelse.

10 § Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en verksamhet som
omfattas av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:651

Publicerad
den

27 juni 2020