SFS 2020:654 Förordning om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

SFS2020-654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder,

insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2016:402) om nematoder, in-
sekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.

19 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 19 och 21 §§ miljötillsyns-
förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:654

Publicerad
den

27 juni 2020