SFS 2020:656 Förordning om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

SFS2020-656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:NSTZIT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:NSTZIT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2016:1129) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>ozonnedbrytande �mnen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2016:1129) om ozonned-<br/>brytande �mnen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>15 �</b> Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 2932 �� milj�-<br/>tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2020:656</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">27 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2016:1129) om

ozonnedbrytande �mnen

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2016:1129) om ozonned-
brytande �mnen ska ha f�ljande lydelse.

15 � Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 2932 �� milj�-
tillsynsf�rordningen.

Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter

f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

SFS

2020:656

Publicerad
den

27 juni 2020

;