SFS 2020:659 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

SFS2020-659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.