SFS 2020:660 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2020-660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WFCZZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:MIERPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft510{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft511{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft610{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft611{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft612{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen <br/>(2010:2043) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 23 �, 13 kap. 6, 9 a, 10, 1818 e, 2123 och 39 ��, 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">12 och 30 �� och 18 kap. 10 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 kap. 19 d19 f ��, 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">5 a och 17 a �� och 18 kap. 8 a �, och n�rmast f�re 1 kap. 19 d �, 17 kap. <br/>17 a � och 18 kap. 8 a � nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>Undantag f�r f�rs�kringsf�reningar som har varit registrerade som </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>underst�dsf�reningar <br/>19 d �</b> En f�rs�kringsf�rening som uppfyller villkoren i 19 � f�r i samband <br/>med att den ges tillst�nd att driva f�rs�kringsr�relse beviljas undantag fr�n <br/>4 kap. 2 och 4 �� och 510, 16 och 19 kap., om f�reningen </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vid tidpunkten f�r ans�kan om tillst�nd att driva f�rs�kringsr�relse �r</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrerad enligt lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. inte meddelar tj�nstepensionsf�rs�kring, och<br/>3. inte v�sentligen �ndrat inriktningen eller ut�kat omfattningen av sin</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">verksamhet i f�rh�llande till den verksamhet som drevs enligt lagen om <br/>underst�dsf�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rs�kringsf�rening som beviljats undantag enligt f�rsta stycket anses </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">vara en mindre f�rening om dess genomsnittligt ber�knade f�rs�kringsf�r-<br/>m�ner per medlem eller annan ers�ttningsber�ttigad understiger 50 procent <br/>av det prisbasbelopp som fastst�lls enligt 2 kap. 7 � socialf�rs�kringsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 e �</b> En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 19 d � ska </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. s�kerst�lla att information till f�rs�kringstagare och de som erbjuds att</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">teckna en f�rs�kring �r anpassad efter f�rs�kringens art och tydligt visar <br/>f�rs�kringens villkor och v�rdeutveckling, att andra ers�ttningsber�ttigade <br/>ges den information de beh�ver och att f�rs�kringsbrev inneh�ller uppgifter <br/>om villkoren f�r f�rs�kringen, </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ha tillg�ngar som minst uppg�r till ett belopp som motsvarar de</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ber�knade f�rs�kringsf�rm�nerna med till�gg av ett belopp som motsvarar <br/>ett schablonber�knat kapitalkrav, </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. ha samtliga tillg�ngar placerade p� ett aktsamt s�tt, och<br/>4. styras p� ett sunt och ansvarsfullt s�tt i medlemmarnas intresse.</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:660</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kraven i f�rsta stycket ska vara anpassade efter om det beviljade undan-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">taget avser en mindre f�rening. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>19 f �</b> Om n�got av de belopp som anges i 19 � f�rsta stycket 13 och 5 <br/>har �verskridits under tre p� varandra f�ljande �r, ska ett undantag enligt <br/>19 d � upph�ra att g�lla fr�n och med det fj�rde �ret. En f�rs�kringsf�rening <br/>ska snarast m�jligt anm�la ett s�dant �verskridande till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen f�r besluta att ett beviljat undantag enligt 19 d � ska </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">upph�ra att g�lla om en f�rs�kringsf�rening v�sentligen �ndrar inriktningen <br/>eller ut�kar omfattningen av sin verksamhet. En f�rs�kringsf�rening ska <br/>snarast m�jligt anm�la en s�dan �ndring till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>23 �</b>2 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. drivande av f�rs�kringsr�relse f�r att uppfylla Sveriges �taganden till </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�ljd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">2. hur tillg�ngarna enligt 19 c � 1 ska definieras, placeras och v�rderas, <br/>3. hur kapitalkravet enligt 19 c � 2 ska ber�knas, <br/>4. fastst�llande av garantibelopp enligt 19 c � 3, <br/>5. kapitalbasens niv�, sammans�ttning och ber�kningen av denna enligt </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">19 c � 4, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">6. hur ett f�retagsstyrningssystem enligt 19 c � 5 ska utformas, <br/>7. hur f�rs�kringsf�rm�nerna enligt 19 d � andra stycket och 19 e � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket 2 ska ber�knas, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">8. information enligt 19 e � f�rsta stycket 1, <br/>9. kapitalkrav enligt 19 e � f�rsta stycket 2, <br/>10. tillg�ngar enligt 19 e � f�rsta stycket 3, <br/>11. styrning av en f�rening enligt 19 e � f�rsta stycket 4, och <br/>12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 � 1. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>6 �</b>3 En f�rs�kringsf�renings stadgar ska, ut�ver det som f�ljer av 3 kap. <br/>1 � 13 och 510 lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, inneh�lla <br/>uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. huruvida r�relsen ska avse s�v�l direkt f�rs�kring som mottagen �ter-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rs�kring, </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">2. huruvida f�reningen ska driva f�rs�kringsr�relse utanf�r EES, <br/>3. de villkor som ska g�lla f�r intr�de i f�reningen, <br/>4. storleken p� verksamhetskapitalet, <br/>5. den eventuella r�tt till avkastning som tillfaller den som skjutit till verk-</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">samhetskapital, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. den eventuella r�str�tt p� f�reningsst�mma som tillfaller den som </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">skjutit till verksamhetskapital, </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och �terbetalas, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. f�r vilka slag av f�rs�kringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">i vilken ordning uttaxering kan g�ras hos medlemmarna samt hur uttaxe-<br/>ringen ska genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">I en livf�rs�kringsf�rening g�ller dessutom att det i stadgarna ska anges </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hur f�reningens f�rlust f�r t�ckas. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2 Senaste lydelse 2017:233. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">3 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2020:660</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">I en f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d � </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">g�ller i st�llet f�r f�rsta stycket 1 och 47 att det i stadgarna ska anges </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">1. vilken typ av f�rs�kringsr�relse som ska drivas, <br/>2. f�rs�kringsf�rm�nernas beskaffenhet och storlek eller grunderna f�r </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">hur de ska ber�knas, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. de premier och avgifter som ska betalas till f�reningen eller grunderna </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r hur de ska ber�knas, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. villkor f�r utbetalning av f�rs�kringsbelopp och, i fr�ga om kapitalf�r-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�kring, h�gsta till�tna f�rs�kringsbelopp f�r en medlem, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. villkor f�r bel�ning av f�rs�kringsbrev hos f�reningen och f�r fribrev </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och �terk�p, om s�dana ska till�tas, och </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">6. villkor f�r �terb�ring och annan v�rde�verf�ring. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>9 a �</b>4 I fr�ga om revisionsutskott ska en f�rs�kringsf�rening som inte har <br/>beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en s�dan eko-<br/>nomisk f�rening som avses i 7 kap. 47 � lagen (2018:672) om ekonomiska <br/>f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>10 �</b>5 Best�mmelsen om verkst�llande direkt�r i 7 kap. 27 � lagen (2018:672) <br/>om ekonomiska f�reningar g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar. I st�llet <br/>g�ller att styrelsen i en f�rs�kringsf�rening ska utse en verkst�llande direk-<br/>t�r. Den verkst�llande direkt�ren f�r inte vara ordf�rande i styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">I en mindre f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">19 d � beh�ver det inte utses n�gon verkst�llande direkt�r. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>18 �</b>6 I st�llet f�r 8 kap. 1 � och 8 � f�rsta stycket och 1416 �� lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller f�r f�rs�kringsf�reningar att </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39">1. f�reningsst�mman ska v�lja minst en revisor, <br/>2. det i stadgarna f�r best�mmas att en eller flera revisorer ska utses p� </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">n�got annat s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor i en </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kringsf�rening, och </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. minst en av de revisorer som utses av f�reningsst�mman ska vara auk-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">toriserad revisor. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rsta stycket 3 och 4 g�ller inte f�r mindre f�rs�kringsf�reningar som </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d �. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 8 kap. 51 och 52 �� lagen om ekonomiska f�reningar </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">om registrering av revisor ska �ven g�lla f�r en revisor som har utsetts enligt <br/>denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>18 a �</b>7 I fr�ga om uppdragstid f�r revisorn ska en f�rs�kringsf�rening som <br/>inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en <br/>s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 54 � lagen (2018:672) om <br/>ekonomiska f�reningar. M�jligheten enligt den paragrafen att f�rl�nga <br/>revisionsuppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock inte uppdrag <br/>i en f�rs�kringsf�rening. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">4 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">5 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">6 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">7 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>2020:660</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>18 b �</b>8 I fr�ga om revisionsber�ttelsens inneh�ll ska en f�rs�kringsf�r-<br/>ening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses <br/>som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 5659 �� lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>18 c �</b>9 I fr�ga om koncernrevision ska en f�rs�kringsf�rening som inte har <br/>beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en s�dan <br/>ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 60 � lagen (2018:672) om ekono-<br/>miska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>18 d �</b>10 I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska en f�rs�k-<br/>ringsf�rening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � <br/>anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 55 � lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>18 e �</b>11 Best�mmelser om revision av f�rs�kringsf�reningar som inte har <br/>beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � eller vars �verl�tbara <br/>v�rdepapper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad finns �ven i <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april <br/>2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt <br/>intresse och om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>21 �</b> �rsvinsten i en livf�rs�kringsf�rening och belopp som f�rs �ver fr�n <br/>bundet eget kapital till fritt eget kapital ska anv�ndas f�r �terb�ring, i den <br/>utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vinsten eller det �verf�rda beloppet inte f�r tas i anspr�k f�r vinstut-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">delning eller f�r att t�cka f�rluster enligt best�mmelser i stadgarna, eller </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. annat inte f�ljer av denna lag eller lagen (1995:1560) om �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ning i f�rs�kringsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar som har beviljats </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">undantag enligt 1 kap. 19 d �. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>22 �</b> En livf�rs�kringsf�rening ska ha en konsolideringsfond. Konsolider-<br/>ingsfonden f�r s�ttas ned bara f�r att t�cka f�rluster eller f�r ett annat <br/>�ndam�l som anges i stadgarna. En s�dan neds�ttning f�r bara beslutas av <br/>f�reningsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar som har beviljats </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">undantag enligt 1 kap. 19 d �. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>23 �</b>12 En livf�rs�kringsf�rening ska gottskriva �terb�ring till f�rs�krings-<br/>tagarna och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar med en <br/>f�rdelning som utg�r fr�n f�rs�kringens bidrag till �verskottet, om inte annat <br/>f�ljer av best�mmelser i f�rs�kringsavtalet eller stadgarna. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid �terk�p eller �verf�ring enligt 11 kap. 5 � f�rs�kringsavtalslagen </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">(2005:104) ska r�tten till �terb�ring best�mmas enligt samma f�rdelning och <br/>principer som skulle ha g�llt f�r f�rs�kringsfall, om inte en avvikelse �r <br/>f�rsvarlig med h�nsyn till det kvarvarande f�rs�kringstagarkollektivets r�tt <br/>till �terb�ring eller f�rs�kringsf�reningens ekonomiska situation. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">8 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">9 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">10 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">11 Senaste lydelse 2016:439. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">12 Senaste lydelse 2019:740. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>2020:660</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">I en mindre f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">19 d � g�ller i st�llet f�r andra stycket de f�ruts�ttningar f�r f�rdelning av <br/>�terb�ring och �verf�ring som anges i stadgarna. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>39 �</b>13 I st�llet f�r best�mmelserna i 20 kap. 1 � f�rsta stycket f�rsta <br/>meningen och 2 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar om en f�r-<br/>enings f�retagsnamn g�ller f�r f�rs�kringsf�reningar att dess f�retagsnamn <br/>ska inneh�lla ordet f�rs�kringsf�rening och att ordet f�rs�kringsf�rening <br/>eller en f�rkortning av det uttrycket inte f�r finnas med i ett s�rskilt f�retags-<br/>namn. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Endast f�rs�kringsf�reningar f�r i sitt f�retagsnamn anv�nda uttrycket </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rs�kringsf�rening. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Ut�ver f�rsta stycket g�ller f�r en f�rs�kringsf�rening som har beviljats </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">undantag enligt 1 kap. 19 d � att f�retagsnamnet i st�llet f�r ordet f�rs�k-<br/>ringsf�rening f�r inneh�lla ordet underst�dsf�rening eller, om f�reningen <br/>huvudsakligen meddelar sjukf�rs�kring, ordet sjukkassa. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>17 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"> <br/><b>5 a �</b> En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. <br/>19 d � ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om f�reningen inte <br/>uppfyller det krav p� tillg�ngar som ska uppfyllas av en s�dan f�rening eller <br/>det finns risk f�r att f�reningen inte kommer g�ra det under de n�rmaste <br/>tre m�naderna. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>12 �</b>14 En revisor eller en s�rskild granskare ska genast rapportera till <br/>Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett <br/>f�rs�kringsf�retag f�r k�nnedom om f�rh�llanden som </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�retagets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft510">2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt, <br/>3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktiebolags-<br/>lagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om ekonomiska <br/>f�reningar, eller </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. kan inneb�ra att f�retaget brister eller har brustit i uppfyllandet av </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">solvens- eller minimikapitalkravet eller av ett kapitalkrav som ska uppfyllas <br/>av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d �. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid <br/>fullg�rande av uppdrag som revisorn eller den s�rskilda granskaren har i <br/>f�rs�kringsf�retagets moderf�retag eller dotterf�retag eller ett f�retag som <br/>har en likartad f�rbindelse med f�rs�kringsf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>F�rs�kringsteknisk utredning i vissa f�rs�kringsf�reningar </b></p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"> <br/><b>17 a �</b> En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. <br/>19 d � ska p� beg�ran av Finansinspektionen uppr�tta och till inspektionen <br/>ge in en f�rs�kringsteknisk utredning. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>30 �</b>15 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter som avses <br/>i 29 �. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">13 Senaste lydelse 2018:1689. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">14 Senaste lydelse 2018:731. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">15 Senaste lydelse 2015:700. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft59"><b>2020:660</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. vilka upplysningar ett f�rs�kringsf�retag ska l�mna till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">tionen enligt 5 � samt n�r och hur de ska l�mnas, och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">2. n�r och hur en f�rs�kringsf�rening ska uppr�tta och ge in en f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">ringsteknisk utredning enligt 17 a �. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>�tg�rdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkrav i vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>f�rs�kringsf�reningar </b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612"> <br/><b>8 a �</b> Om en f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. <br/>19 d � inte uppfyller det kapitalkrav som ska uppfyllas enligt 1 kap. 19 e � <br/>f�rsta stycket 2, ska Finansinspektionen f�rel�gga f�reningen att inom en <br/>m�nad fr�n dagen d� bristen konstaterades uppr�tta en �tg�rdsplan och �ver-<br/>l�mna planen till inspektionen f�r godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">�tg�rdsplanen ska inneh�lla �tg�rder som f�reningen ska vidta f�r att </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">inom tre m�nader fr�n den dag d� bristen konstaterades �ter uppfylla kapital-<br/>kravet. <br/> <br/><b>10 �</b>16 Finansinspektionen f�r begr�nsa ett f�rs�kringsf�retags f�rfogande-<br/>r�tt eller f�rbjuda f�retaget att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i Sverige, om </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. f�retaget inte f�ljer g�llande best�mmelser om f�rs�kringstekniska </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">avs�ttningar, </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">2. f�retaget inte uppfyller solvenskapitalkravet och det f�religger s�r-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">skilda omst�ndigheter som ger anledning att befara att f�retagets finansiella <br/>st�llning kommer att f�rs�mras ytterligare, </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">3. f�retaget inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">ska uppfyllas av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b <br/>eller 19 d �, eller </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">4. det vid beslut om �terkallelse av f�retagets tillst�nd bed�ms vara n�d-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">v�ndigt f�r att skydda de intressen som f�rs�kringstagarna och andra er-<br/>s�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar har. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Finansinspektionen f�r besluta hur f�rs�kringsverksamheten ska drivas </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">efter ett s�dant beslut som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612"><b>12 �</b>17 Finansinspektionen ska �terkalla ett f�rs�kringsf�retags tillst�nd, <br/>om f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. inte har anm�lts f�r registrering inom f�reskriven tid eller anm�lan har </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har f�tt laga kraft, </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft612">2. har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet, <br/>3. har f�rsatts i konkurs eller om beslut har fattats om att f�retaget ska g� </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">i tv�ngslikvidation, </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">4. inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">uppfyllas av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b <br/>eller 19 d �, och f�retagets finansiella saneringsplan eller �tg�rdsplan �r <br/>uppenbart otillr�cklig, </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">5. inte inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� f�retaget inte l�ngre </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">uppfyllde minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett <br/>f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d �, har <br/>vidtagit de �tg�rder som finns angivna i en godk�nd finansiell saneringsplan <br/>eller �tg�rdsplan, eller </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">16 Senaste lydelse 2015:700. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">17 Senaste lydelse 2019:766. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>2020:660</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">6. f�r tillst�nd att driva tj�nstepensionsverksamhet som tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft74">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>LENA MICKO <br/> </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">Tord Gransbo </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>2020:660</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen
(2010:2043)

dels att 1 kap. 23 �, 13 kap. 6, 9 a, 10, 1818 e, 2123 och 39 ��, 17 kap.

12 och 30 �� och 18 kap. 10 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 kap. 19 d19 f ��, 17 kap.

5 a och 17 a �� och 18 kap. 8 a �, och n�rmast f�re 1 kap. 19 d �, 17 kap.
17 a � och 18 kap. 8 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.
Undantag f�r f�rs�kringsf�reningar som har varit registrerade som

underst�dsf�reningar
19 d �
En f�rs�kringsf�rening som uppfyller villkoren i 19 � f�r i samband
med att den ges tillst�nd att driva f�rs�kringsr�relse beviljas undantag fr�n
4 kap. 2 och 4 �� och 510, 16 och 19 kap., om f�reningen

1. vid tidpunkten f�r ans�kan om tillst�nd att driva f�rs�kringsr�relse �r

registrerad enligt lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar,

2. inte meddelar tj�nstepensionsf�rs�kring, och
3. inte v�sentligen �ndrat inriktningen eller ut�kat omfattningen av sin

verksamhet i f�rh�llande till den verksamhet som drevs enligt lagen om
underst�dsf�reningar.

En f�rs�kringsf�rening som beviljats undantag enligt f�rsta stycket anses

vara en mindre f�rening om dess genomsnittligt ber�knade f�rs�kringsf�r-
m�ner per medlem eller annan ers�ttningsber�ttigad understiger 50 procent
av det prisbasbelopp som fastst�lls enligt 2 kap. 7 � socialf�rs�kringsbalken.

19 e � En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 19 d � ska

1. s�kerst�lla att information till f�rs�kringstagare och de som erbjuds att

teckna en f�rs�kring �r anpassad efter f�rs�kringens art och tydligt visar
f�rs�kringens villkor och v�rdeutveckling, att andra ers�ttningsber�ttigade
ges den information de beh�ver och att f�rs�kringsbrev inneh�ller uppgifter
om villkoren f�r f�rs�kringen,

2. ha tillg�ngar som minst uppg�r till ett belopp som motsvarar de

ber�knade f�rs�kringsf�rm�nerna med till�gg av ett belopp som motsvarar
ett schablonber�knat kapitalkrav,

3. ha samtliga tillg�ngar placerade p� ett aktsamt s�tt, och
4. styras p� ett sunt och ansvarsfullt s�tt i medlemmarnas intresse.

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

SFS

2020:660

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

Kraven i f�rsta stycket ska vara anpassade efter om det beviljade undan-

taget avser en mindre f�rening.

19 f � Om n�got av de belopp som anges i 19 � f�rsta stycket 13 och 5
har �verskridits under tre p� varandra f�ljande �r, ska ett undantag enligt
19 d � upph�ra att g�lla fr�n och med det fj�rde �ret. En f�rs�kringsf�rening
ska snarast m�jligt anm�la ett s�dant �verskridande till Finansinspektionen.

Finansinspektionen f�r besluta att ett beviljat undantag enligt 19 d � ska

upph�ra att g�lla om en f�rs�kringsf�rening v�sentligen �ndrar inriktningen
eller ut�kar omfattningen av sin verksamhet. En f�rs�kringsf�rening ska
snarast m�jligt anm�la en s�dan �ndring till Finansinspektionen.

23 �2 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. drivande av f�rs�kringsr�relse f�r att uppfylla Sveriges �taganden till

f�ljd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillg�ngarna enligt 19 c � 1 ska definieras, placeras och v�rderas,
3. hur kapitalkravet enligt 19 c � 2 ska ber�knas,
4. fastst�llande av garantibelopp enligt 19 c � 3,
5. kapitalbasens niv�, sammans�ttning och ber�kningen av denna enligt

19 c � 4,

6. hur ett f�retagsstyrningssystem enligt 19 c � 5 ska utformas,
7. hur f�rs�kringsf�rm�nerna enligt 19 d � andra stycket och 19 e � f�rsta

stycket 2 ska ber�knas,

8. information enligt 19 e � f�rsta stycket 1,
9. kapitalkrav enligt 19 e � f�rsta stycket 2,
10. tillg�ngar enligt 19 e � f�rsta stycket 3,
11. styrning av en f�rening enligt 19 e � f�rsta stycket 4, och
12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 � 1.

13 kap.


6 �3 En f�rs�kringsf�renings stadgar ska, ut�ver det som f�ljer av 3 kap.
1 � 13 och 510 lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, inneh�lla
uppgifter om

1. huruvida r�relsen ska avse s�v�l direkt f�rs�kring som mottagen �ter-

f�rs�kring,

2. huruvida f�reningen ska driva f�rs�kringsr�relse utanf�r EES,
3. de villkor som ska g�lla f�r intr�de i f�reningen,
4. storleken p� verksamhetskapitalet,
5. den eventuella r�tt till avkastning som tillfaller den som skjutit till verk-

samhetskapital,

6. den eventuella r�str�tt p� f�reningsst�mma som tillfaller den som

skjutit till verksamhetskapital,

7. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och �terbetalas,

och

8. f�r vilka slag av f�rs�kringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan g�ras hos medlemmarna samt hur uttaxe-
ringen ska genomf�ras.

I en livf�rs�kringsf�rening g�ller dessutom att det i stadgarna ska anges

hur f�reningens f�rlust f�r t�ckas.

2 Senaste lydelse 2017:233.

3 Senaste lydelse 2018:731.

2020:660

background image

3

SFS

I en f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d �

g�ller i st�llet f�r f�rsta stycket 1 och 47 att det i stadgarna ska anges

1. vilken typ av f�rs�kringsr�relse som ska drivas,
2. f�rs�kringsf�rm�nernas beskaffenhet och storlek eller grunderna f�r

hur de ska ber�knas,

3. de premier och avgifter som ska betalas till f�reningen eller grunderna

f�r hur de ska ber�knas,

4. villkor f�r utbetalning av f�rs�kringsbelopp och, i fr�ga om kapitalf�r-

s�kring, h�gsta till�tna f�rs�kringsbelopp f�r en medlem,

5. villkor f�r bel�ning av f�rs�kringsbrev hos f�reningen och f�r fribrev

och �terk�p, om s�dana ska till�tas, och

6. villkor f�r �terb�ring och annan v�rde�verf�ring.

9 a �4 I fr�ga om revisionsutskott ska en f�rs�kringsf�rening som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en s�dan eko-
nomisk f�rening som avses i 7 kap. 47 � lagen (2018:672) om ekonomiska
f�reningar.

10 �5 Best�mmelsen om verkst�llande direkt�r i 7 kap. 27 � lagen (2018:672)
om ekonomiska f�reningar g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar. I st�llet
g�ller att styrelsen i en f�rs�kringsf�rening ska utse en verkst�llande direk-
t�r. Den verkst�llande direkt�ren f�r inte vara ordf�rande i styrelsen.

I en mindre f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap.

19 d � beh�ver det inte utses n�gon verkst�llande direkt�r.

18 �6 I st�llet f�r 8 kap. 1 � och 8 � f�rsta stycket och 1416 �� lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller f�r f�rs�kringsf�reningar att

1. f�reningsst�mman ska v�lja minst en revisor,
2. det i stadgarna f�r best�mmas att en eller flera revisorer ska utses p�

n�got annat s�tt,

3. bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor i en

f�rs�kringsf�rening, och

4. minst en av de revisorer som utses av f�reningsst�mman ska vara auk-

toriserad revisor.

F�rsta stycket 3 och 4 g�ller inte f�r mindre f�rs�kringsf�reningar som

har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d �.

Best�mmelserna i 8 kap. 51 och 52 �� lagen om ekonomiska f�reningar

om registrering av revisor ska �ven g�lla f�r en revisor som har utsetts enligt
denna paragraf.

18 a �7 I fr�ga om uppdragstid f�r revisorn ska en f�rs�kringsf�rening som
inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en
s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 54 � lagen (2018:672) om
ekonomiska f�reningar. M�jligheten enligt den paragrafen att f�rl�nga
revisionsuppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock inte uppdrag
i en f�rs�kringsf�rening.

4 Senaste lydelse 2018:731.

5 Senaste lydelse 2018:731.

6 Senaste lydelse 2018:731.

7 Senaste lydelse 2018:731.

2020:660

background image

4

SFS

18 b �8 I fr�ga om revisionsber�ttelsens inneh�ll ska en f�rs�kringsf�r-
ening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses
som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 5659 �� lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar.

18 c �9 I fr�ga om koncernrevision ska en f�rs�kringsf�rening som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � anses som en s�dan
ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 60 � lagen (2018:672) om ekono-
miska f�reningar.

18 d �10 I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska en f�rs�k-
ringsf�rening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 �
anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 55 � lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar.

18 e �11 Best�mmelser om revision av f�rs�kringsf�reningar som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 � eller vars �verl�tbara
v�rdepapper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad finns �ven i
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april
2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt
intresse och om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

21 � �rsvinsten i en livf�rs�kringsf�rening och belopp som f�rs �ver fr�n
bundet eget kapital till fritt eget kapital ska anv�ndas f�r �terb�ring, i den
utstr�ckning

1. vinsten eller det �verf�rda beloppet inte f�r tas i anspr�k f�r vinstut-

delning eller f�r att t�cka f�rluster enligt best�mmelser i stadgarna, eller

2. annat inte f�ljer av denna lag eller lagen (1995:1560) om �rsredovis-

ning i f�rs�kringsf�retag.

F�rsta stycket g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d �.

22 � En livf�rs�kringsf�rening ska ha en konsolideringsfond. Konsolider-
ingsfonden f�r s�ttas ned bara f�r att t�cka f�rluster eller f�r ett annat
�ndam�l som anges i stadgarna. En s�dan neds�ttning f�r bara beslutas av
f�reningsst�mman.

F�rsta stycket g�ller inte f�r f�rs�kringsf�reningar som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d �.

23 �12 En livf�rs�kringsf�rening ska gottskriva �terb�ring till f�rs�krings-
tagarna och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar med en
f�rdelning som utg�r fr�n f�rs�kringens bidrag till �verskottet, om inte annat
f�ljer av best�mmelser i f�rs�kringsavtalet eller stadgarna.

Vid �terk�p eller �verf�ring enligt 11 kap. 5 � f�rs�kringsavtalslagen

(2005:104) ska r�tten till �terb�ring best�mmas enligt samma f�rdelning och
principer som skulle ha g�llt f�r f�rs�kringsfall, om inte en avvikelse �r
f�rsvarlig med h�nsyn till det kvarvarande f�rs�kringstagarkollektivets r�tt
till �terb�ring eller f�rs�kringsf�reningens ekonomiska situation.

8 Senaste lydelse 2018:731.

9 Senaste lydelse 2018:731.

10 Senaste lydelse 2018:731.

11 Senaste lydelse 2016:439.

12 Senaste lydelse 2019:740.

2020:660

background image

5

SFS

I en mindre f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap.

19 d � g�ller i st�llet f�r andra stycket de f�ruts�ttningar f�r f�rdelning av
�terb�ring och �verf�ring som anges i stadgarna.

39 �13 I st�llet f�r best�mmelserna i 20 kap. 1 � f�rsta stycket f�rsta
meningen och 2 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar om en f�r-
enings f�retagsnamn g�ller f�r f�rs�kringsf�reningar att dess f�retagsnamn
ska inneh�lla ordet f�rs�kringsf�rening och att ordet f�rs�kringsf�rening
eller en f�rkortning av det uttrycket inte f�r finnas med i ett s�rskilt f�retags-
namn.

Endast f�rs�kringsf�reningar f�r i sitt f�retagsnamn anv�nda uttrycket

f�rs�kringsf�rening.

Ut�ver f�rsta stycket g�ller f�r en f�rs�kringsf�rening som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d � att f�retagsnamnet i st�llet f�r ordet f�rs�k-
ringsf�rening f�r inneh�lla ordet underst�dsf�rening eller, om f�reningen
huvudsakligen meddelar sjukf�rs�kring, ordet sjukkassa.

17 kap.


5 a � En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d � ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om f�reningen inte
uppfyller det krav p� tillg�ngar som ska uppfyllas av en s�dan f�rening eller
det finns risk f�r att f�reningen inte kommer g�ra det under de n�rmaste
tre m�naderna.

12 �14 En revisor eller en s�rskild granskare ska genast rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett
f�rs�kringsf�retag f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar

f�retagets verksamhet,

2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt,
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-

ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktiebolags-
lagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om ekonomiska
f�reningar, eller

4. kan inneb�ra att f�retaget brister eller har brustit i uppfyllandet av

solvens- eller minimikapitalkravet eller av ett kapitalkrav som ska uppfyllas
av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d �.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid
fullg�rande av uppdrag som revisorn eller den s�rskilda granskaren har i
f�rs�kringsf�retagets moderf�retag eller dotterf�retag eller ett f�retag som
har en likartad f�rbindelse med f�rs�kringsf�retaget.

F�rs�kringsteknisk utredning i vissa f�rs�kringsf�reningar


17 a � En f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d � ska p� beg�ran av Finansinspektionen uppr�tta och till inspektionen
ge in en f�rs�kringsteknisk utredning.

30 �15 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter som avses
i 29 �.

13 Senaste lydelse 2018:1689.

14 Senaste lydelse 2018:731.

15 Senaste lydelse 2015:700.

2020:660

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om

1. vilka upplysningar ett f�rs�kringsf�retag ska l�mna till Finansinspek-

tionen enligt 5 � samt n�r och hur de ska l�mnas, och

2. n�r och hur en f�rs�kringsf�rening ska uppr�tta och ge in en f�rs�k-

ringsteknisk utredning enligt 17 a �.

18 kap.


�tg�rdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkrav i vissa

f�rs�kringsf�reningar


8 a � Om en f�rs�kringsf�rening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d � inte uppfyller det kapitalkrav som ska uppfyllas enligt 1 kap. 19 e �
f�rsta stycket 2, ska Finansinspektionen f�rel�gga f�reningen att inom en
m�nad fr�n dagen d� bristen konstaterades uppr�tta en �tg�rdsplan och �ver-
l�mna planen till inspektionen f�r godk�nnande.

�tg�rdsplanen ska inneh�lla �tg�rder som f�reningen ska vidta f�r att

inom tre m�nader fr�n den dag d� bristen konstaterades �ter uppfylla kapital-
kravet.

10 �16 Finansinspektionen f�r begr�nsa ett f�rs�kringsf�retags f�rfogande-
r�tt eller f�rbjuda f�retaget att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i Sverige, om

1. f�retaget inte f�ljer g�llande best�mmelser om f�rs�kringstekniska

avs�ttningar,

2. f�retaget inte uppfyller solvenskapitalkravet och det f�religger s�r-

skilda omst�ndigheter som ger anledning att befara att f�retagets finansiella
st�llning kommer att f�rs�mras ytterligare,

3. f�retaget inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som

ska uppfyllas av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b
eller 19 d �, eller

4. det vid beslut om �terkallelse av f�retagets tillst�nd bed�ms vara n�d-

v�ndigt f�r att skydda de intressen som f�rs�kringstagarna och andra er-
s�ttningsber�ttigade p� grund av f�rs�kringar har.

Finansinspektionen f�r besluta hur f�rs�kringsverksamheten ska drivas

efter ett s�dant beslut som avses i f�rsta stycket.

12 �17 Finansinspektionen ska �terkalla ett f�rs�kringsf�retags tillst�nd,
om f�retaget

1. inte har anm�lts f�r registrering inom f�reskriven tid eller anm�lan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har f�tt laga kraft,

2. har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet,
3. har f�rsatts i konkurs eller om beslut har fattats om att f�retaget ska g�

i tv�ngslikvidation,

4. inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska

uppfyllas av ett f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b
eller 19 d �, och f�retagets finansiella saneringsplan eller �tg�rdsplan �r
uppenbart otillr�cklig,

5. inte inom tre m�nader fr�n den tidpunkt d� f�retaget inte l�ngre

uppfyllde minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett
f�retag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d �, har
vidtagit de �tg�rder som finns angivna i en godk�nd finansiell saneringsplan
eller �tg�rdsplan, eller

16 Senaste lydelse 2015:700.

17 Senaste lydelse 2019:766.

2020:660

background image

7

SFS

6. f�r tillst�nd att driva tj�nstepensionsverksamhet som tj�nstepensions-

f�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2020:660

;