SFS 2020:660 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2020-660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.