SFS 2020:663 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2020-663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WRXMWQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MPZEMK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BBHWUG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:XNCNWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:FWHPFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen (2011:257) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 7 kap. 2 och 2 a �� f�rs�kringsr�relsef�rord-<br/>ningen (2011:257) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 kap. <br/>2 �</b>1<b> </b>Finansinspektionen f�r i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. drivande av f�rs�kringsr�relse f�r att uppfylla Sveriges �taganden till</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. hur tillg�ngarna enligt 1 kap. 19 c � 1 ska definieras, placeras och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rderas, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c � 2 ska ber�knas,<br/>4. fastst�llande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c � 3,<br/>5. kapitalbasens niv�, sammans�ttning och ber�kningen av denna enligt</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kap. 19 c � 4, </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">6. hur ett f�retagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c � 5 ska utformas,<br/>7. hur f�rs�kringsf�rm�nerna enligt 19 d � andra stycket och 19 e � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 2 ska ber�knas, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">8. information enligt 19 e � f�rsta stycket 1,<br/>9. kapitalkrav enligt 19 e � f�rsta stycket 2,<br/>10. tillg�ngar enligt 19 e � f�rsta stycket 3,<br/>11. styrning av en f�rening enligt 19 e � f�rsta stycket 4,<br/>12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 � 1,<br/>13. de krav som ska g�lla f�r deltagande i styrningen av ett f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag enligt 2 kap. 4 � f�rsta stycket 4, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">14. de risker som h�nf�r sig till varje f�rs�kringsklass enligt 2 kap. 11 och</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">12 �� samt om beteckningar f�r grupper av f�rs�kringsklasser enligt 2 kap. <br/>11 �, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">15. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 � ska inneh�lla,<br/>16. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 i �vrigt ska</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">17. vilka �tg�rder ett f�rs�kringsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de krav</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p� soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">18. vilken information enligt 4 kap. 2 � som ett f�rs�kringsf�retag ska</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">l�mna till f�rs�kringstagarna, till andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av <br/>f�rs�kringar och till dem som erbjuds att teckna en f�rs�kring i f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">19. vilka �tg�rder ett f�rs�kringsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de krav</p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p� god f�rs�kringsstandard som avses i 4 kap. 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2019:820. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:663</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:663</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">20. villkor f�r uppl�ning enligt 4 kap. 6 �,<br/>21. vilka kostnader som f�r beaktas vid ber�kningen av de direkta kost-</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">naderna f�r den administrativa hanteringen av �terk�p eller �verf�ring enligt <br/>4 kap. 17 c � f�rsta stycket 1, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">22. de f�rs�kringstekniska avs�ttningarnas inneh�ll och ber�kning enligt</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">5 kap. 4, 6, 11 och 1316 ��, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">23. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tillst�nd att anv�nda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">24. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 � ska ber�knas,<br/>25. villkoren f�r undantag enligt 5 kap. 10 � och ber�kningen av en till-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�lligt justerad riskfri r�ntestruktur, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">26. villkoren f�r undantag enligt 5 kap. 12 � och ber�kningen av det till-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�lliga avdraget, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">27. vad som avses med l�mplig riskspridning enligt 6 kap. 3 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">28. f�rvaring av tillg�ngar enligt 6 kap. 4 �,<br/>29. anv�ndning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 �,<br/>30. f�rande av register enligt 6 kap. 11 �,<br/>31. de krav som ska g�lla f�r godk�nnande av poster som till�ggskapital</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och grunder f�r v�rdering av poster i till�ggskapitalet enligt 7 kap. 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">32. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i niv�er</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 7 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">33. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">34. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">poster i till�ggskapitalet enligt 7 kap. 10 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">35. hur det prim�ra solvenskapitalkravet ska ber�knas enligt 8 kap. 6 �,<br/>36. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tillst�nd att anv�nda f�retagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">37. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ber�kna kapitalkravet f�r aktiekursrisk utifr�n en s�rskild metod enligt <br/>8 kap. 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">38. hur kapitalkravet f�r operativ risk ska ber�knas enligt 8 kap. 9 �,<br/>39. hur justeringsbeloppet ska ber�knas enligt 8 kap. 10 �,<br/>40. f�ruts�ttningarna f�r tillst�nd att anv�nda en fullst�ndig eller partiell</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">intern modell enligt 9 kap. 15 ��, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">41. f�ruts�ttningarna f�r �ndring av en intern modell och styrdokument</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 9 kap. 6 och 7 ��, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">42. krav p� anv�ndning av statistiska kvalitetsnormer f�r en intern modell</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 9 kap. 914 ��, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">43. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 �,<br/>44. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 �,<br/>45. krav p� dokumentation enligt 9 kap. 18 �,<br/>46. vad ett system f�r riskhantering enligt 10 kap. 6 � ska inneh�lla n�r</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ett f�rs�kringsf�retag f�tt tillst�nd att anv�nda en partiell eller fullst�ndig <br/>intern modell, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">47. inneh�llet i de riktlinjer f�r volatilitetsjustering som avses i 10 kap.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">7 � fj�rde stycket, </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">48. inneh�llet i en s�dan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 � 1,<br/>49. kraven p� regelbundna utv�rderingar som ska g�ras av f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">f�retag som anv�nder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. <br/>8 � 2, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2020:663</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">50. kraven p� regelbundna utv�rderingar som ska g�ras av f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">f�retag n�r det g�ller f�retagets k�nslighet f�r de antaganden som ligger till <br/>grund f�r fastst�llandet av den relevanta riskfria r�ntestrukturen enligt <br/>10 kap. 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">51. hur en s�dan egen bed�mning som avses i 10 kap. 10 � ska genom-</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">f�ras, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">52. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbed�mningen</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt 10 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">53. vad funktionen f�r riskhantering enligt 10 kap. 15 � ska ansvara f�r</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">n�r ett f�rs�kringsf�retag f�tt tillst�nd att anv�nda en partiell eller fullst�ndig <br/>intern modell, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">54. villkor f�r beh�righet f�r den som ska ansvara f�r eller utf�ra upp-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">gifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 �, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">55. inneh�llet i f�rs�kringstekniska riktlinjer och ber�kningsunderlag som</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">avses i 10 kap. 23 �, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">56. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer f�r hantering av intresse-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">konflikter enligt 10 kap. 24 �, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">57. inneh�llet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 �,<br/>58. vilka uppgifter en ans�kan om undantag fr�n kravet p� offentlig-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">g�rande enligt 16 kap. 3 � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">59. inneh�llet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt 16 kap. 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">60. vilka upplysningar ett f�rs�kringsf�retag ska l�mna till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tionen enligt 17 kap. 5 � samt n�r och hur de ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">61. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 � ska l�mnas till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">62. n�r och hur en f�rs�kringsf�rening ska uppr�tta och ge in en f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ringsteknisk utredning enligt 17 kap. 17 a �, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">63. inneh�llet i en �tg�rdsplan enligt 18 kap. 4 �,<br/>64. inneh�llet i en plan f�r infasning och en l�gesrapport enligt 18 kap.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">6 �, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">65. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 �,<br/>66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">kravet ska ber�knas enligt 19 kap. 1622 ��, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">kravet ska ber�knas n�r kraven �r likv�rdiga enligt 19 kap. 30 �, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">68. inneh�llet i samt omfattningen och fullg�randet av rapporteringen</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt 19 kap. 33 �, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">69. inneh�llet i en �tg�rdsplan och en finansiell saneringsplan enligt</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">19 kap. 35 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">70. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">19 kap. 37 och 49 ��, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">71. f�retagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 �,<br/>72. inneh�llet i en egen risk- och solvensbed�mning inom en grupp enligt</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">19 kap. 43 �, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">73. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">kravet ska ber�knas enligt 19 kap. 71 � tredje stycket, och </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">74. vilka upplysningar ett specialf�retag ska l�mna till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tionen enligt 20 kap. 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rs�kringsr�relselagen i den utstr�ckning som denna f�rordning inte inne-<br/>h�ller s�dana best�mmelser. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>2020:663</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>2 a �</b>2 Innan Finansinspektionen meddelar f�reskrifter med st�d av 2 � <br/>f�rsta stycket 61, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska central-<br/>byr�n tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft47">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">2 Senaste lydelse 2019:820. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen (2011:257)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 7 kap. 2 och 2 a �� f�rs�kringsr�relsef�rord-
ningen (2011:257) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
2 �
1 Finansinspektionen f�r i fr�ga om f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043)
meddela f�reskrifter om

1. drivande av f�rs�kringsr�relse f�r att uppfylla Sveriges �taganden till

f�ljd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillg�ngarna enligt 1 kap. 19 c � 1 ska definieras, placeras och

v�rderas,

3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c � 2 ska ber�knas,
4. fastst�llande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c � 3,
5. kapitalbasens niv�, sammans�ttning och ber�kningen av denna enligt

1 kap. 19 c � 4,

6. hur ett f�retagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c � 5 ska utformas,
7. hur f�rs�kringsf�rm�nerna enligt 19 d � andra stycket och 19 e � f�rsta

stycket 2 ska ber�knas,

8. information enligt 19 e � f�rsta stycket 1,
9. kapitalkrav enligt 19 e � f�rsta stycket 2,
10. tillg�ngar enligt 19 e � f�rsta stycket 3,
11. styrning av en f�rening enligt 19 e � f�rsta stycket 4,
12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 � 1,
13. de krav som ska g�lla f�r deltagande i styrningen av ett f�rs�krings-

f�retag enligt 2 kap. 4 � f�rsta stycket 4,

14. de risker som h�nf�r sig till varje f�rs�kringsklass enligt 2 kap. 11 och

12 �� samt om beteckningar f�r grupper av f�rs�kringsklasser enligt 2 kap.
11 �,

15. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 � ska inneh�lla,
16. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 i �vrigt ska

inneh�lla,

17. vilka �tg�rder ett f�rs�kringsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de krav

p� soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 �,

18. vilken information enligt 4 kap. 2 � som ett f�rs�kringsf�retag ska

l�mna till f�rs�kringstagarna, till andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av
f�rs�kringar och till dem som erbjuds att teckna en f�rs�kring i f�retaget,

19. vilka �tg�rder ett f�rs�kringsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de krav

p� god f�rs�kringsstandard som avses i 4 kap. 3 �,

1 Senaste lydelse 2019:820.

SFS

2020:663

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

SFS

2020:663

2

20. villkor f�r uppl�ning enligt 4 kap. 6 �,
21. vilka kostnader som f�r beaktas vid ber�kningen av de direkta kost-

naderna f�r den administrativa hanteringen av �terk�p eller �verf�ring enligt
4 kap. 17 c � f�rsta stycket 1,

22. de f�rs�kringstekniska avs�ttningarnas inneh�ll och ber�kning enligt

5 kap. 4, 6, 11 och 1316 ��,

23. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�

tillst�nd att anv�nda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 �,

24. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 � ska ber�knas,
25. villkoren f�r undantag enligt 5 kap. 10 � och ber�kningen av en till-

f�lligt justerad riskfri r�ntestruktur,

26. villkoren f�r undantag enligt 5 kap. 12 � och ber�kningen av det till-

f�lliga avdraget,

27. vad som avses med l�mplig riskspridning enligt 6 kap. 3 � f�rsta

stycket,

28. f�rvaring av tillg�ngar enligt 6 kap. 4 �,
29. anv�ndning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 �,
30. f�rande av register enligt 6 kap. 11 �,
31. de krav som ska g�lla f�r godk�nnande av poster som till�ggskapital

och grunder f�r v�rdering av poster i till�ggskapitalet enligt 7 kap. 5 �,

32. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i niv�er

enligt 7 kap. 7 �,

33. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av

kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 �,

34. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av

poster i till�ggskapitalet enligt 7 kap. 10 � andra stycket,

35. hur det prim�ra solvenskapitalkravet ska ber�knas enligt 8 kap. 6 �,
36. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�

tillst�nd att anv�nda f�retagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 �,

37. vilka krav som ska vara uppfyllda f�r att ett f�rs�kringsf�retag ska f�

ber�kna kapitalkravet f�r aktiekursrisk utifr�n en s�rskild metod enligt
8 kap. 8 �,

38. hur kapitalkravet f�r operativ risk ska ber�knas enligt 8 kap. 9 �,
39. hur justeringsbeloppet ska ber�knas enligt 8 kap. 10 �,
40. f�ruts�ttningarna f�r tillst�nd att anv�nda en fullst�ndig eller partiell

intern modell enligt 9 kap. 15 ��,

41. f�ruts�ttningarna f�r �ndring av en intern modell och styrdokument

enligt 9 kap. 6 och 7 ��,

42. krav p� anv�ndning av statistiska kvalitetsnormer f�r en intern modell

enligt 9 kap. 914 ��,

43. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 �,
44. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 �,
45. krav p� dokumentation enligt 9 kap. 18 �,
46. vad ett system f�r riskhantering enligt 10 kap. 6 � ska inneh�lla n�r

ett f�rs�kringsf�retag f�tt tillst�nd att anv�nda en partiell eller fullst�ndig
intern modell,

47. inneh�llet i de riktlinjer f�r volatilitetsjustering som avses i 10 kap.

7 � fj�rde stycket,

48. inneh�llet i en s�dan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 � 1,
49. kraven p� regelbundna utv�rderingar som ska g�ras av f�rs�krings-

f�retag som anv�nder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap.
8 � 2,

background image

SFS

2020:663

3

50. kraven p� regelbundna utv�rderingar som ska g�ras av f�rs�krings-

f�retag n�r det g�ller f�retagets k�nslighet f�r de antaganden som ligger till
grund f�r fastst�llandet av den relevanta riskfria r�ntestrukturen enligt
10 kap. 9 �,

51. hur en s�dan egen bed�mning som avses i 10 kap. 10 � ska genom-

f�ras,

52. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbed�mningen

enligt 10 kap. 13 �,

53. vad funktionen f�r riskhantering enligt 10 kap. 15 � ska ansvara f�r

n�r ett f�rs�kringsf�retag f�tt tillst�nd att anv�nda en partiell eller fullst�ndig
intern modell,

54. villkor f�r beh�righet f�r den som ska ansvara f�r eller utf�ra upp-

gifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 �,

55. inneh�llet i f�rs�kringstekniska riktlinjer och ber�kningsunderlag som

avses i 10 kap. 23 �,

56. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer f�r hantering av intresse-

konflikter enligt 10 kap. 24 �,

57. inneh�llet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 �,
58. vilka uppgifter en ans�kan om undantag fr�n kravet p� offentlig-

g�rande enligt 16 kap. 3 � ska inneh�lla,

59. inneh�llet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument

enligt 16 kap. 8 �,

60. vilka upplysningar ett f�rs�kringsf�retag ska l�mna till Finansinspek-

tionen enligt 17 kap. 5 � samt n�r och hur de ska l�mnas,

61. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 � ska l�mnas till Finansinspek-

tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n,

62. n�r och hur en f�rs�kringsf�rening ska uppr�tta och ge in en f�rs�k-

ringsteknisk utredning enligt 17 kap. 17 a �,

63. inneh�llet i en �tg�rdsplan enligt 18 kap. 4 �,
64. inneh�llet i en plan f�r infasning och en l�gesrapport enligt 18 kap.

6 �,

65. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 �,
66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska ber�knas enligt 19 kap. 1622 ��,

67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska ber�knas n�r kraven �r likv�rdiga enligt 19 kap. 30 �,

68. inneh�llet i samt omfattningen och fullg�randet av rapporteringen

enligt 19 kap. 33 �,

69. inneh�llet i en �tg�rdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

19 kap. 35 � andra stycket,

70. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt

19 kap. 37 och 49 ��,

71. f�retagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 �,
72. inneh�llet i en egen risk- och solvensbed�mning inom en grupp enligt

19 kap. 43 �,

73. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska ber�knas enligt 19 kap. 71 � tredje stycket, och

74. vilka upplysningar ett specialf�retag ska l�mna till Finansinspek-

tionen enligt 20 kap. 9 �.

Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av

f�rs�kringsr�relselagen i den utstr�ckning som denna f�rordning inte inne-
h�ller s�dana best�mmelser.

background image

SFS

2020:663

4

2 a �2 Innan Finansinspektionen meddelar f�reskrifter med st�d av 2 �
f�rsta stycket 61, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska central-
byr�n tillf�lle att yttra sig.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:820.

;