SFS 2020:665 Lag om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS2020-665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.