SFS 2020:666 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2020-666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.