SFS 2020:667 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2020-667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.