SFS 2020:669 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

SFS2020-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YZYKFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:SDDAZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 6 � bokf�ringslagen (1999:1078) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 kap. <br/>6 �</b>2 Aff�rsh�ndelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-<br/>ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, <br/>ekonomiska f�reningar, sparbanker, f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensions-<br/>f�retag f�r dock redovisningsvalutan i st�llet vara euro. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Byte av redovisningsvaluta f�r ske endast vid ing�ngen av ett nytt r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">skaps�r. Best�mmelser om omr�kning i samband med byte av redovisnings-<br/>valuta finns i �rsredovisningslagen (1995:1554). </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�retaget har bytt redovisningsvaluta, f�r ett nytt byte g�ras endast </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">om Skatteverket till�ter det. Tillst�nd f�r v�gras endast om det finns anled-<br/>ning att anta att bytet har ett otillb�rligt syfte. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots f�rstatredje styckena f�r ett avdelningskontor som �r bel�get utom-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lands och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning ha sin redovisning i en valuta <br/>som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Jonas Pont�n <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2019:753. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:669</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 6 � bokf�ringslagen (1999:1078)
ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
6 �
2 Aff�rsh�ndelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-
ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska f�reningar, sparbanker, f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensions-
f�retag f�r dock redovisningsvalutan i st�llet vara euro.

Byte av redovisningsvaluta f�r ske endast vid ing�ngen av ett nytt r�ken-

skaps�r. Best�mmelser om omr�kning i samband med byte av redovisnings-
valuta finns i �rsredovisningslagen (1995:1554).

Om f�retaget har bytt redovisningsvaluta, f�r ett nytt byte g�ras endast

om Skatteverket till�ter det. Tillst�nd f�r v�gras endast om det finns anled-
ning att anta att bytet har ett otillb�rligt syfte.

Trots f�rstatredje styckena f�r ett avdelningskontor som �r bel�get utom-

lands och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning ha sin redovisning i en valuta
som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:753.

SFS

2020:669

Publicerad
den

30 juni 2020

;