SFS 2020:676 Lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

SFS2020-676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.